Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Ресурси бібліотек рівненщини Slide 1 Ресурси бібліотек рівненщини Slide 2 Ресурси бібліотек рівненщини Slide 3 Ресурси бібліотек рівненщини Slide 4 Ресурси бібліотек рівненщини Slide 5 Ресурси бібліотек рівненщини Slide 6 Ресурси бібліотек рівненщини Slide 7
Upcoming SlideShare
Електронна книга та її майбутнє в контексті дяльності бібліотек.
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1 Like

Share

Download to read offline

Ресурси бібліотек рівненщини

Download to read offline

Ресурси бібліотек Рівненщини:
аналіз стану і тенденції розвитку

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ресурси бібліотек рівненщини

  1. 1. Ресурси бібліотек Рівненщини: аналіз стану і тенденції розвитку Л.Мартинюк, провідний методист відділу організаційно- методичної роботи та зв’язків з громадськістю РОБМ Незважаючи на будь-які зміни в суспільстві бібліотека залишається невід’ємною складовою соціокультурної інфраструктури місцевої громади. Її суспільне визнання та авторитет визначається багатством та якістю бібліотечних фондів, ступенем задоволення інформаційних потреб користувачів. Від того наскільки правильно вирішуються проблеми формування, використання і списання бібліотечних фондів залежить вся діяльність бібліотеки. Без документного фонду немає бібліотеки, в якому б форматі він не був. Основними напрямками політики формування фондів має бути його оптимізація на основі якісного оновлення документами підвищеного попиту з врахуванням таких чинників як потреби користувачів, можливості інформаційних технологій, популярність нових носіїв інформації та поетапне кількісне скорочення шляхом систематичного очищення від зношеної, морально застарілої, непрофільної і дублетної літератури. Проте сьогодні бібліотекам досить складно організувати формування фондів змістовними, інтелектуальними, і в той же час затребуваними виданнями. Бібліотеки Рівненщини володіють значним універсальним фондом всіх типів і видів документів на традиційних та електронних носіях. На початок 2016 року фонд універсального змісту склав 7 млн. 387430тис. примірників. Минулий рік показав, що формування бібліотечних фондів було непростим для бібліотек Рівненської області. Порівняно з попереднім роком він зменшився на 292330 тис. примірників видань. Показники обсягів бібліотечного фонду Роки Всього +/- 2015 7387,43 -292,33 2014 7679,76 Цей мінус є результатом масового несписання документів в попередні роки і бажанням навести порядок в фондах, звільнивши їх від документів, які не один рік чекали списання в силу моральної і фізичної старості і тих видань, які перестали відігравати свою головну функцію – задоволення інформаційних потреб читачів.
  2. 2. Видовий склад фонду досить однорідний і основна його частина – це друковані видання, які складають 99,9 %. Видовий склад фонду універсального змісту (2015р.) 2015 Всього Друк. видання Електр. видання 7387,43 7377,31 10,12 % 100% 99,9 0,1 В зв’язку з тим, що з кожним роком зростає значення електронних ресурсів, оскільки вони можуть забезпечити користувачам доступність інформації будь-де і в будь-який час, проілюструємо частку електронних документів в бібліотечних фондах області. Об’єм частки електронних видань Роки Всього % +/- 2015 10121 0,14 +2321 2014 7800 0,09 Найбільшу кількість електронних ресурсів має Березнівська ЦСПШБ (1778), Здолбунівська (620), Радивилівська (534), Зарічненська (632). Ці бібліотеки активно використовують електронні документи і як наслідок активно їх придбають. Значну частку електронних документів, в якості нових надходжень, дає обласна універсальна наукова бібліотека, яка найкраще автоматизована і де напрацьований значний досвід роботи з електронними ресурсами (+1900). Великий фонд – чи добре це? Чи вирішує він всі проблеми? Ці питання все частіше ми задаємо собі і приходимо до простого висновку: якість фонду – ось що вирішує його затребуваність і популярність користувачів. Тому важливим показником ефективної діяльності бібліотеки на сьогодні є не загальні об’єми фонду, а щорічна кількість нових надходжень. В 2015 році фонди бібліотек області поповнились на 80322,0 тис. грн.. документів універсального змісту, що складає 70,6% від загального обсягу надходжень. Серед нових документів 60,8 % становлять книги, 36,3% - періодичні видання і 2,9% - електронні. Обсяг нових надходжень (2015 Книги Періодичні видання Електронні видання
  3. 3. рік)Всього 80,32 48703 29297 2322 100% 60,8% 36,3% 2,9% Порівняно з попереднім роком спостерігається негативна тенденція до зменшення кількості нових надходжень. Обсяг нових надходжень (2014-2015р.) Роки Кількість нових надходжень +/- 2015 80,32 -15,02 2014 95,34 Позитивними в області можна назвати наступні чинники поповнення бібліотечних фондів:  надходження книг по державній програмі «Українська книга» та згідно наказу Міністерства культури  співпраця з благодійними фондами  участь у конкурсах  проведення акцій Міжнародні показники діяльності бібліотеки, в основному, розраховуються з врахуванням кількості жителів. Відомий показник ІФЛА надходження нових видань на тисячу жителів – 250 примірників недоступний для наших бібліотек. На Рівненщині, з врахування останніх даних чисельності населення, це показник становить 70 примірників на 1000 жителів. Для об’єктивної характеристики фонду бібліотек області проаналізуємо джерела комплектування. В 2015 році фонди бібліотек поповнились з наступних джерел: Джерела поповнення бібліотечних фондів Джерело К-ть примірників 100% Отримані від грантів 465 1,0% З місцевих бюджетів 8665 17,9% По державних програмах 12264 24,0% З інших джерел 29640 58,0%
  4. 4. Хочеться зазначити, що про книги, що надійшли по державних програмах, закуплені за кошти місцевих бюджетів в книготоргівельних організаціях та по грантах, можна говорити з великою впевненістю, що вони дійсно нові і актуальні. Як зазначено в статистичному звіті, значна частина нових надходжень 58%, надійшли з інших джерел. По цій категорії складно судити про ймовірні джерела: це можуть бути дарунки від читачів, книги взамін загублених тощо. Чи можна однозначно сказати про цю частину надходжень, що це дійсно нові видання, що вони будуть цікаві і затребувані читачами і чи не осядуть вони в фонди бібліотек і незабаром будуть претендентами на списання. Дарунки – це вихід з з безвихідної ситуації. Трійку лідерів по надходженню нової літератури очолює Рівненська ЦБС та Кузнецовська міська публічна бібліотека, Сарненська та Березнівська ЦСПШБ. 5 ЦСПШБ отримали книги для сільських ПШБ за результатами конкурсів від фондів Дарини Жолдак та фонду Монсанто. Назва ЦСПШБ К-ть прим. Дубенська 277 Здолбунівська 90 Рокитнівська 52 Острозька 28 Березнівська 18 В багатьох бібліотеках зовсім не виділяються бюджетні асигнування на придбання нової літератури. Впродовж року не закупили жодної книги Володимирецька, Гощанська, Демидівська, Дубенська, Дубровицька, Здолбунівська, Корецька, Костопільська,Острозька, Рокитнівська ЦСПШБ, МЦС м.Острога. Оновлення – один з найбільш важливих показників якісної оцінки бібліотечного фонду та діяльності бібліотеки. Процент оновлення згідно з стандартами ІФЛА бажано мати на рівні 5% і він має повністю оновлюватись впродовж 10 років, а в наших бібліотеках цього не відбувається і за 20 років. Недостатнє щорічне фінансування або його відсутність в деяких районах взагалі, ріст вартості книг і періодичних видань не дають можливості задовільнити потреби бібліотек та читачів в нових виданнях. Виходячи з цього оновлення фонду в ЦСПШБ незначне і воно склало: Оновлення бібліотечного фонду (2014-2015р.)
  5. 5. Роки % 2015 1,08 2014 1,24 Результати минулого року констатують високі показники оновлення в наступних бібліотеках: Кузнецовській МЦС (3,04%) Рівненській МЦС (2,25%) Березнівській ЦБС (1,27%). Найнижчі показники оновлення в Демидівській (0,42%) Корецькій (0,51%) Зарічненській (0,56%) Хочеться ще раз підкреслити, що тільки через постійне оновлення, мобільність фонду, підтримку його в актуальному стані бібліотеки зможуть задовільнити потреби громади, яку вони обслуговують. Важливим напрямком політики формування бібліотечного фонду має бути його оптимізація на основі поетапного скорочення шляхом систематичного очищення фондів від зношеної, морально застарілої, непрофільної та дублетної літератури. Без списання документів неможливо добитися якісних характеристик фонду. І це аксіома, адже штучне стримування списання видань, які не користуються попитом, приводить до падіння ефективності його використання. Краще мати актуальний якісний фонд, який потребує адекватних затрат, ніж зберігати видання, які не затребувані читачами і при цьому нести затрати на їх утримання. Публічні бібліотеки не призначені для вічного зберігання документів, оскільки вони не є бібліотеками депозитарного типу. Практично більшість видань, за деяким виключенням, по мірі зменшення попиту і втрати актуальності повинна списуватись для того, щоб уступити місце більш актуальним виданням. Якщо це художня література, яка відноситься до категорії видань, що не застарівають, то вони піддаються фізичному зносу і також списується. Нормативи списання встановити важко. Проте пам’ятаймо, що у перенавантажених фондах губляться видання останніх років, ускладнюється
  6. 6. пошук потрібних. Користувач сприймає весь фонд як застарілий через пошарпані і неактуальні видання. Менший за обсягом фонд використовується активніше, якісні показники ефективності його використання вищі. Зазвичай, граничним терміном зберігання видань у бібліотеці визначається 20-30 років, за винятком універсальних видань, які не втратили актуальності та джерел, цінних в культурному відношенні. Для видань 20 років давності, попит на які невеликий, можна створити полиці депозитарного зберігання. У зарубіжних країнах вилучення документів становить 3-5% від загального фонду, а за рекомендаціями ІФЛА має складати 8-10% від загального фонду. Порівняно з 2014 роком процес списання в більшості ЦСПШБ прискорився і це зумовлено об’єктивними причинами:  наявність в фондах значної частини незапитуваних видань  штучне стримування списання в попередні роки  невідповідність певної частини фонду інформаційним потребам користувачів  неякісне і дешеве поліграфічне оформлення  непридатність до використання через надходження довгий час в неопалювальних приміщеннях З фондів ЦСПШБ області за 2015 рік вибуло 548,66 тис. документів універсального змісту, що становить 7,4% від загального фонду і на 256,61 примірники більше, ніж в 2014 році. Вибуття фонду (2014-2015) Рік К-ть прим. +/- 2015 548,66 +256,61 2014 292,05 Таким чином можна зробити наступні висновки:  робота бібліотек по списанню фондів ведеться систематично  вивчення співвідношення об’ємів надходження і списання показує, що вибуття випереджає надходження, тим самим
  7. 7. уповільнює темпи кількісного росту фондів, але в той же час робить їх мобільними в використанні  в списанні переважають зношені видання, що говорить про домінування в складі фондів бібліотек області документів виданих 20 і більше років тому  завдяки звільненню фондів від неактуальних видань підвищується якість фондів і відповідно такі показники, як обертаність, читаність, покращуються умови зберігання фондів  бібліотеки не повинні знижувати темпів по відбору з фондів бібліотек застарілих та зношених видань і орієнтуватись на нормативи ІФЛА Аналіз проводився на основі статистичного звіту бібліотек Рівненщини та рекомендації ІФЛА з бібліотечної статистики. Якісний бібліотечний фонд – це майбутнє науки, освіти, культури і бібліотечні працівники мають докласти максимум зусиль, що він відповідав міжнародним стандартам.
  • LarisaLapteva

    Mar. 24, 2016

Ресурси бібліотек Рівненщини: аналіз стану і тенденції розвитку

Views

Total views

533

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

206

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×