Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
INTERAKTIVNA
BIJELA PLOČA
Vesna Tomić, prof.
Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo
Sadržaj
Osnovno o interaktivnoj bijeloj ploči
Priprema ploče za rad
HITACHI interaktivna bijela ploča
Alati
StarBoard...
Interaktivna bijela ploča
 Omogućuje
 upravljanje računalom dodirom površine
ploče
 pisanje, brisanje ili spremanje bil...
Osnovni preduvjet
Ploča i projektor moraju biti spojeni na
računalo
Opće informacije
 Koristi se u obrazovanju, javnim sektorima,
privatnim tvrtkama, svijetu sporta i dr.
 1 od 7 učionica ...
Priprema ploče za rad
Kalibracija (orijentacija)
 Usklađivanje ploče s računalom i
projektorom
 Osigurava da dodir bude...
Kada je potrebna kalibracija?
Prije prvog korištenja
Ukoliko su projektor ili ploča pomicani
Ako se pokazivač ne pojavl...
Kako se pokreće kalibracija?
Zadatak
Kalibrirajte ploču
Rad s interaktivnom bijelom pločom
 Omogućuju programi koji dolaze s pločom
 Dvije vrste programa:
 Za rad u realnom vr...
HITACHI
INTERAKTIVNA
BIJELA PLOČA
Osnovne karakteristike
 Kontrola računala prstom ili olovkom
 Tipke za upravljanje funkcijama programa
na ploči
 Velik ...
Pokretanje programa
Radni prostor
Traka
izbornika
Statusna
traka
Klizači
Alatna traka
Statusna traka
Pokazuje
Ikonu ruke kad je
računalo spojeno na
ploču i dodir je aktivan
Trenutno odabran alat
Sloj u ko...
Osnovni alati
Radna
površina
Odabir
Alati za pisanje
Obična olovka (Normal Pen)
Pokazivač (Pointer Pen)
Olovka s prepoznavanjem
oblika (Intelli Pen)
Olovk...
Obična olovka (Normal Pen)
Omogućuje pisanje
bilješki na ploču
Velik izbor različitih
debljina, stilova i izgleda
linija
Zadatak
Koristeći običnu olovku napišite
nekoliko riječi na ploču
Svaka riječ neka bude napisana
linijama različite vrst...
Olovka s prepoznavanjem oblika
Intelli Pen
Sve funkcionalnosti obične olovke i
Prepoznavanje oblika
Jednostavno uklanj...
Primjer
Zadatak
Isprobajte mogućnosti alata Intelli Pen
za
Pisanje zabilješki
Crtanje geometrijskih likova
Uklanjanje objekata...
Pokazivač (Pointer Pen)
Sve funkcionalnosti obične
olovke, s tim da
Prethodna zabilješka
nestaje
Prepoznaje oblike
Jed...
Primjer
Zadatak
Isprobajte mogućnosti alata Pointer
Zaokružite ili podcrtajte dijelove
prozora
Istaknite dijelove strelicama
Olovka s prepoznavanjem teksta
Text Pen
Tekst napisan rukopisom
pretvara u tekst pisan
odabranom vrstom slova
Zadatak
Isprobajte mogućnosti alata Text Pen
Napišite nekoliko riječi
Birajte različitu vrstu, stil i boju
Brisanje objekata
Koš za smeće
Intelli Pen
Gumica za brisanje
Alat za odabir
Zadatak
Isprobajte mogućnosti alata za
brisanje
Dokument s više stranica
Dodavanje nove stranice Kretanje po stranicama
Prilagodba alatne trake
Promjena mjesta
Uklanjanje ili
Dodavanje ikona
Dodavanje ikona za
pokretanje „vanjskih”
aplika...
Spremanje profila
Rad s dokumentima
Galerija
PAUZA
OSTALI KORISNI
ALATI
Tražilica
Zadatak
Olovkom za prepoznavanje rukopisa
upišite riječ Voda
Potražite unesenu riječ na Googleu
Sliku i nekoliko rečeni...
Dodavanje ostalih tražilica
Višekorisnički rad
Dijeljenje radnog prostora na dva ili tri
zasebna dijela
Primjer
Podijelimo radni prostor na dva ili tri
dijela
Upišimo nekoliko matematičkih
zadataka
Tko će prije riješiti zad...
Pomagala (Accessories)
Šestar
Zadatak
Isprobajte šestar
Nacrtajte nekoliko kružnica i dijelova
kružnica
Igrajte se sa svojstvima
Kutomjer
Zadatak
Isprobajte kutomjer za
Mjerenje nacrtanog kuta
Crtanje kutova
Ravnalo
Zadatak
Isprobajte ravnalo
Izmjerite nacrtanu dužinu
Nacrtajte dužinu pomoću ravnala
Zaslonska tipkovnica
Screen Block
Prekrivanje (dijela) ekrana
Snimanje ekrana
Spotlight
Screen Capture
Slika (dijela) zaslona
Štoperica
Edukacijski alati
Geografija
(Engleski) jezik
Prirodoslovlje
Spremanje i dijeljenje
Napravljeni dokument
moguće je spremiti u više
raznih formata, ispisati
na pisač ili dijeliti s
os...
Spremanje i dijeljenje
Korisni linkovi i izvori
http://psg.hitachi-
solutions.com/starboard/software-tutorials
http://eu.hitachi-
solutions.com...
PITANJA?
http://www.slideshare.net/vesnatomic3/hitachi-interaktivna-ploa
Ponovimo 
Na svom mobitelu, tabletu ili računalu
otvorite web preglednik
Upišite adresu: kahoot.it i slijedite upute.
HVALA NA PAŽNJI 
Hitachi interaktivna ploča
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Izrada fizikalnih simulacija
Next
Upcoming SlideShare
Izrada fizikalnih simulacija
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Hitachi interaktivna ploča

Download to read offline

interaktivna bijela ploča

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hitachi interaktivna ploča

 1. 1. INTERAKTIVNA BIJELA PLOČA Vesna Tomić, prof. Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo
 2. 2. Sadržaj Osnovno o interaktivnoj bijeloj ploči Priprema ploče za rad HITACHI interaktivna bijela ploča Alati StarBoard software Korisni linkovi i izvori
 3. 3. Interaktivna bijela ploča  Omogućuje  upravljanje računalom dodirom površine ploče  pisanje, brisanje ili spremanje bilježaka po radnoj površini u bilo kojoj aplikaciji
 4. 4. Osnovni preduvjet Ploča i projektor moraju biti spojeni na računalo
 5. 5. Opće informacije  Koristi se u obrazovanju, javnim sektorima, privatnim tvrtkama, svijetu sporta i dr.  1 od 7 učionica diljem svijeta opremljenih s interaktivnom pločom u 2009. godini  Cijena: 8000 – 20000 kn
 6. 6. Priprema ploče za rad Kalibracija (orijentacija)  Usklađivanje ploče s računalom i projektorom  Osigurava da dodir bude pravilno registriran  Određuje granicu osjetilne plohe
 7. 7. Kada je potrebna kalibracija? Prije prvog korištenja Ukoliko su projektor ili ploča pomicani Ako se pokazivač ne pojavljuje na mjestu pritiska Ako se ploča spoji na drugo računalo
 8. 8. Kako se pokreće kalibracija?
 9. 9. Zadatak Kalibrirajte ploču
 10. 10. Rad s interaktivnom bijelom pločom  Omogućuju programi koji dolaze s pločom  Dvije vrste programa:  Za rad u realnom vremenu  Za pripremanje lekcija i njihovo korištenje  Programi se isporučuju s pločom i različiti su
 11. 11. HITACHI INTERAKTIVNA BIJELA PLOČA
 12. 12. Osnovne karakteristike  Kontrola računala prstom ili olovkom  Tipke za upravljanje funkcijama programa na ploči  Velik izbor:  alata za crtanje  interaktivnih alata  linkova na funkcije kao što su video konferencije, snimanje i prikazivanje video i audio datoteka, snimanje radne površine
 13. 13. Pokretanje programa
 14. 14. Radni prostor Traka izbornika Statusna traka Klizači Alatna traka
 15. 15. Statusna traka Pokazuje Ikonu ruke kad je računalo spojeno na ploču i dodir je aktivan Trenutno odabran alat Sloj u kojem se trenutno nalazimo Trenutna stranica dokumenta
 16. 16. Osnovni alati Radna površina Odabir
 17. 17. Alati za pisanje Obična olovka (Normal Pen) Pokazivač (Pointer Pen) Olovka s prepoznavanjem oblika (Intelli Pen) Olovka s prepoznavanjem rukopisa (Text Pen) Promjena vrste, boje, debljine i stila olovke
 18. 18. Obična olovka (Normal Pen) Omogućuje pisanje bilješki na ploču Velik izbor različitih debljina, stilova i izgleda linija
 19. 19. Zadatak Koristeći običnu olovku napišite nekoliko riječi na ploču Svaka riječ neka bude napisana linijama različite vrste, debljine, boje i stila.
 20. 20. Olovka s prepoznavanjem oblika Intelli Pen Sve funkcionalnosti obične olovke i Prepoznavanje oblika Jednostavno uklanjanje objekata s ploče Prepoznavanje riječi
 21. 21. Primjer
 22. 22. Zadatak Isprobajte mogućnosti alata Intelli Pen za Pisanje zabilješki Crtanje geometrijskih likova Uklanjanje objekata Prepoznavanje napisanih riječi
 23. 23. Pokazivač (Pointer Pen) Sve funkcionalnosti obične olovke, s tim da Prethodna zabilješka nestaje Prepoznaje oblike Jedan klik - strelica
 24. 24. Primjer
 25. 25. Zadatak Isprobajte mogućnosti alata Pointer Zaokružite ili podcrtajte dijelove prozora Istaknite dijelove strelicama
 26. 26. Olovka s prepoznavanjem teksta Text Pen Tekst napisan rukopisom pretvara u tekst pisan odabranom vrstom slova
 27. 27. Zadatak Isprobajte mogućnosti alata Text Pen Napišite nekoliko riječi Birajte različitu vrstu, stil i boju
 28. 28. Brisanje objekata Koš za smeće Intelli Pen Gumica za brisanje Alat za odabir
 29. 29. Zadatak Isprobajte mogućnosti alata za brisanje
 30. 30. Dokument s više stranica Dodavanje nove stranice Kretanje po stranicama
 31. 31. Prilagodba alatne trake Promjena mjesta Uklanjanje ili Dodavanje ikona Dodavanje ikona za pokretanje „vanjskih” aplikacija ili datoteka
 32. 32. Spremanje profila
 33. 33. Rad s dokumentima
 34. 34. Galerija
 35. 35. PAUZA
 36. 36. OSTALI KORISNI ALATI
 37. 37. Tražilica
 38. 38. Zadatak Olovkom za prepoznavanje rukopisa upišite riječ Voda Potražite unesenu riječ na Googleu Sliku i nekoliko rečenica o vodi „odvucite” u vaš dokument Označite preneseni tekst, iz izbornika odaberite alat Split Text i proučite ga
 39. 39. Dodavanje ostalih tražilica
 40. 40. Višekorisnički rad Dijeljenje radnog prostora na dva ili tri zasebna dijela
 41. 41. Primjer Podijelimo radni prostor na dva ili tri dijela Upišimo nekoliko matematičkih zadataka Tko će prije riješiti zadatke?
 42. 42. Pomagala (Accessories)
 43. 43. Šestar
 44. 44. Zadatak Isprobajte šestar Nacrtajte nekoliko kružnica i dijelova kružnica Igrajte se sa svojstvima
 45. 45. Kutomjer
 46. 46. Zadatak Isprobajte kutomjer za Mjerenje nacrtanog kuta Crtanje kutova
 47. 47. Ravnalo
 48. 48. Zadatak Isprobajte ravnalo Izmjerite nacrtanu dužinu Nacrtajte dužinu pomoću ravnala
 49. 49. Zaslonska tipkovnica
 50. 50. Screen Block Prekrivanje (dijela) ekrana
 51. 51. Snimanje ekrana
 52. 52. Spotlight
 53. 53. Screen Capture Slika (dijela) zaslona
 54. 54. Štoperica
 55. 55. Edukacijski alati
 56. 56. Geografija
 57. 57. (Engleski) jezik
 58. 58. Prirodoslovlje
 59. 59. Spremanje i dijeljenje Napravljeni dokument moguće je spremiti u više raznih formata, ispisati na pisač ili dijeliti s ostalim korisnicima
 60. 60. Spremanje i dijeljenje
 61. 61. Korisni linkovi i izvori http://psg.hitachi- solutions.com/starboard/software-tutorials http://eu.hitachi- solutions.com/en/customer_support/online _training/pdf/StarBoardSoftware93TrainingG uideWindows.pdf www.youtube.com
 62. 62. PITANJA? http://www.slideshare.net/vesnatomic3/hitachi-interaktivna-ploa
 63. 63. Ponovimo  Na svom mobitelu, tabletu ili računalu otvorite web preglednik Upišite adresu: kahoot.it i slijedite upute.
 64. 64. HVALA NA PAŽNJI 
 • elveza

  Jan. 9, 2015

interaktivna bijela ploča

Views

Total views

940

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×