Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Підготувала вчитель
початкових класів
Верещак Світлана Петрівна
м. Кіровоград
МЕДІАОСВІТА
Процес розвитку особистості за допомогою
і на матеріалі мас-медіа з метою
формування культури спілкування з ме...
ПРИЧИНИ АКТУАЛЬНОСТІ
МЕДІАОСВІТИ
високий рівень
споживання мас-
медіа
Ідеалогічна важливість
Медіа та їх вплив на
свідоміс...
ГАЛУЗІ
МЕДІАОСВІТИ
Авторство,
Власність і
контроль у
сфері медіа
Репрезентація
навколишнього
середовища
через медіа
Аудито...
МЕТОДИМЕДІАОСВІТИ
Вербальні (розповідь, лекції,
бесіди,діалоги)
репродуктивні
дослідницькі
еврестичні
Наочні (перегляд
ауд...
МОДЕЛІ МЕДІА
Освітньо-інформаційні (вивчення історії та
теорії, мови медіакультури).
Виховно-етичні (розгляд моральних,
...
Функції
медіа
просвіт
ницька
інформацій
на
пізнаваль
на
соціаль
на
психологі
чна
корекці
йна
культуроло
гічна
етичнаПракти...
ЗАВДАННЯ МЕДІА
 формувати в учнів навички самостійного
оцінювання інформаційного потоку;
 навчити учнів розуміти медіате...
МЕДІА – це предмети, обладнання і
матеріали за допомогою яких
передається інформація.
Завдання медіа в умовах
комп′ютерного навчання
Створення
мотивації та
зацікавленос
ті в навчанні
Установлення
раціональног...
Дякую за увагу
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін
Next
Upcoming SlideShare
Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

медіаосвіта учнів

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

медіаосвіта учнів

 1. 1. Підготувала вчитель початкових класів Верещак Світлана Петрівна м. Кіровоград
 2. 2. МЕДІАОСВІТА Процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі мас-медіа з метою формування культури спілкування з медіа, творчих та комунікативних форм
 3. 3. ПРИЧИНИ АКТУАЛЬНОСТІ МЕДІАОСВІТИ високий рівень споживання мас- медіа Ідеалогічна важливість Медіа та їх вплив на свідомість Інтенсивність проникнення медіа Швидке зростання Кількості медійної інформації Зростання візуальної комунікації та інформації Необхідність школярів Сучасним вимогам Національні та міжнародні процеси приватизації інформації
 4. 4. ГАЛУЗІ МЕДІАОСВІТИ Авторство, Власність і контроль у сфері медіа Репрезентація навколишнього середовища через медіа Аудиторія медіа Способи досягнення ефекту впливу
 5. 5. МЕТОДИМЕДІАОСВІТИ Вербальні (розповідь, лекції, бесіди,діалоги) репродуктивні дослідницькі еврестичні Наочні (перегляд аудіовізуального матеріалу) проблемні ігрові
 6. 6. МОДЕЛІ МЕДІА Освітньо-інформаційні (вивчення історії та теорії, мови медіакультури). Виховно-етичні (розгляд моральних, релігійних проблем та матеріалів ЗМІ). Практико-утилітарні (практичне вивчення та застосування медіатехніки). Естетичні (виховання художнього смаку). Соціокультурні (розвиток творчої особистості).
 7. 7. Функції медіа просвіт ницька інформацій на пізнаваль на соціаль на психологі чна корекці йна культуроло гічна етичнаПрактико- орієнтувал ьна естетична
 8. 8. ЗАВДАННЯ МЕДІА  формувати в учнів навички самостійного оцінювання інформаційного потоку;  навчити учнів розуміти медіатексти;  протистояти маніпулятивному впливу засобів масової комунікації;  сприяти формуванню якостей, які гарантують безпеку при споживанні медіапродукції.
 9. 9. МЕДІА – це предмети, обладнання і матеріали за допомогою яких передається інформація.
 10. 10. Завдання медіа в умовах комп′ютерного навчання Створення мотивації та зацікавленос ті в навчанні Установлення раціонального, педагогічного діалогу з комп‘ютером Поєднання форм комп‘ютерного навчання Активізація діяльності учнів Організація контролю й самоконтролю Установлення оптимальних пропорцій між комп‘ютером і навчанням Організація взаємодії вчителів та учнів
 11. 11. Дякую за увагу

Views

Total views

1,255

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×