Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MicroSoft Word програмын тухай ерөнхий ойлголт ÄÀÐÕÀÍ - ÌѯҺâ
Зорилго: <ul><li>Microsoft Office Word програмын тухай ерөнхий ойлголт болон дэлгэцийн зохион байгуулалтыг судлаж, Word ...
Энэхүү хичээлээр бид: <ul><li>Microsoft Office Word програмын тухай ерөнхий ойлголт </li></ul><ul><li>Microsoft Office ...
Word програмын үндсэн ойлголтууд <ul><li>Word програмын тухай товчхон </li></ul><ul><li>Word  эхлүүлэх </li></ul><ul><li...
Word програмын тухай товчхон  <ul><li>Текстийг бичиж засварлана. </li></ul><ul><li>Текст устгах </li></ul><ul><li>Нэгээ...
Word програмыг эхлүүлэх 1 2 3 4
Дэлгэцийн бүтэц
Цонхны бүтэц <ul><li>Title bar  – Гарчгийн мөр </li></ul><ul><li>Menu bar  – Цэсний мөр </li></ul><ul><li>Toolbars  – ...
Title bar – Гарчгийн мөр <ul><li>Файлын нэр. Хадгалаагүй бол Document1 гэсэн нэртэй байна. </li></ul><ul><li>Програмын ...
Menu bar – Цэсний мөр <ul><li>Командуудыг үүрэг зориулалтаар нь ангилан багцалсаныг цэс гэнэ. </li></ul><ul><li>Хулганаа...
Toolbars – Хэрэгслийн мөр <ul><li>Хэрэгслийн мөр нь командыг хурдан биелүүлэх боломжоор хангана. Хулганыг ашиглан хэрэгсл...
Scroll bar – Гүйлгэгч шугам <ul><li>Гүйлгэх шугамын тусламжтайгаар боловсруулж  байгаа мэдээллийнхээ дэлгэцэнд харагдахг...
Status bar – Төлөвийн мөр Page : 5 of 9 Нийт 9 хуудас мэдээллийн 5 дахь хуудас дэлгэц дээр харагдаж байгааг заана. Wor...
Office button товчны командууд 1 2 3 4 5 1. New - шинэ хуудас үүсгэх. 2. Open - Хадгалсан файл нээх. 3. Save - файл...
Файл хадгалах <ul><li>Save in  буюу хадгалах файлыг агуулах хавтас, дискний нэр </li></ul><ul><li>File name  буюу файлын...
Файл нээх <ul><li>Look in  буюу нээх файлыг агуулж байгаа хавтас, дискний нэр </li></ul><ul><li>2, 3 . File name  буюу ...
Print буюу файлыг хэвлэх <ul><li>Printer – принтерийн тохиргоог хийнэ . </li></ul><ul><li>Page range – хэвлэх муж </li>...
WORD програмын  ажиллагааг дуусгах <ul><li>Текстэн мэдээлэл боловсруулах хэрэглээний програм Word  ашиглаж дууссаны дар...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
8 Truths About Exercising presented by Terry Febrey
Next
Upcoming SlideShare
8 Truths About Exercising presented by Terry Febrey
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Ms word1

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ms word1

 1. 1. MicroSoft Word програмын тухай ерөнхий ойлголт ÄÀÐÕÀÍ - ÌѯҺâ
 2. 2. Зорилго: <ul><li>Microsoft Office Word програмын тухай ерөнхий ойлголт болон дэлгэцийн зохион байгуулалтыг судлаж, Word програм дээр файлтай хэрхэн ажиллах талаар судална. </li></ul><ul><li>Microsoft Office Word програмын тухай ерөнхий ойлголт </li></ul><ul><li>Microsoft Office Word програмын дэлгэцийн зохион байгуулалтыг мэдэх </li></ul><ul><li>Файлтай ажиллах, файлыг хэрхэн хадгалах, хадгалсан файлыг хэрхэн нээх талаар суралцана. </li></ul>Зорилт:
 3. 3. Энэхүү хичээлээр бид: <ul><li>Microsoft Office Word програмын тухай ерөнхий ойлголт </li></ul><ul><li>Microsoft Office Word програмын дэлгэцийн зохион байгуулалт </li></ul><ul><li>Файлтай ажиллах товч болох Office button товчлуурын командуудтай танилцана. </li></ul>
 4. 4. Word програмын үндсэн ойлголтууд <ul><li>Word програмын тухай товчхон </li></ul><ul><li>Word  эхлүүлэх </li></ul><ul><li>Дэлгэцийн зохион байгуулалт </li></ul><ul><li>Товчлуур ашиглан курсор шилжүүлэх </li></ul><ul><li>Office Button товчны командууд </li></ul><ul><li>Word  програмын ажиллагааг дуусгах </li></ul>
 5. 5. Word програмын тухай товчхон <ul><li>Текстийг бичиж засварлана. </li></ul><ul><li>Текст устгах </li></ul><ul><li>Нэгээс нөгөө руу хэсэгчлэн хуулах, зөөх, хэмжээг өөрчлөх </li></ul><ul><li>Фонт өөрчлөх, ишлэл оруулах </li></ul><ul><li>График дүрслэл хийх, толгой текст оруулах </li></ul><ul><li>Файлуудыг нэгтгэх, үг үсгийн алдаа хянах </li></ul><ul><li>Хүснэгт оруулах </li></ul><ul><li>Текстийг хэвлэхээс өмнө харах </li></ul><ul><li>Бичсэн баримтыг хадгалах ба хадгалсан баримтаа дуудаж засварлах боломжтой. </li></ul>
 6. 6. Word програмыг эхлүүлэх 1 2 3 4
 7. 7. Дэлгэцийн бүтэц
 8. 8. Цонхны бүтэц <ul><li>Title bar – Гарчгийн мөр </li></ul><ul><li>Menu bar – Цэсний мөр </li></ul><ul><li>Toolbars – Хэрэгслийн мөр </li></ul><ul><li>Үндсэн мэдээллийн талбар </li></ul><ul><li>Scroll bar – Гүйлгэгч шугам </li></ul><ul><li>Status bar – Төлөвийн мөр </li></ul>
 9. 9. Title bar – Гарчгийн мөр <ul><li>Файлын нэр. Хадгалаагүй бол Document1 гэсэн нэртэй байна. </li></ul><ul><li>Програмын нэр. </li></ul>3. Цонхыг хамгийн бага хэмжээнд оруулах / Minimize / 4. Цонхыг хамгийн их хэмжээнд оруулах / Maximize / 5. Цонхыг хаах / Close Alt + F4 / 1 2 3 4 5
 10. 10. Menu bar – Цэсний мөр <ul><li>Командуудыг үүрэг зориулалтаар нь ангилан багцалсаныг цэс гэнэ. </li></ul><ul><li>Хулганаар цэсний нэрэн дээр дарж цэсийг нээнэ. </li></ul><ul><li>Хулгана ашиглаагүй үед F10 товчлуур дарж цэсийг идэвхижүүлж болно. Чиглэлийн сумны тусламжтайгаар цэстэй ажиллана. Команд сонгохдоо Enter товчлуурыг дарна. </li></ul><ul><li>Эсвэл Alt товчлуурыг доогуураа зураастай үсэгтэй хамт дарж идэвхижүүлнэ. Жишээ нь File цэсийг нээхдээ ALT+F товчлуур дарна. </li></ul>
 11. 11. Toolbars – Хэрэгслийн мөр <ul><li>Хэрэгслийн мөр нь командыг хурдан биелүүлэх боломжоор хангана. Хулганыг ашиглан хэрэгслийн мөрний товчоор командуудыг хурдан биелүүлж чадна. </li></ul><ul><li>Word  эхлэхэд ( Home ) хэвжүүлэх, ( Insert ) зураг дүрстэй ажиллах хэрэгслийн мөр цэсийн мөрийн эхэнд байрласан байдаг. </li></ul><ul><li>Хулганы заагчийг хэрэгслийн мөр дээрх товч дээр байрлуулахад тухайн товчоор гүйцэтгэх командын нэр гарна. </li></ul>
 12. 12. Scroll bar – Гүйлгэгч шугам <ul><li>Гүйлгэх шугамын тусламжтайгаар боловсруулж байгаа мэдээллийнхээ дэлгэцэнд харагдахгүй байгаа хэсгийг харна. </li></ul><ul><li>Гүйлгэх хэсэг нь дэлгэцийг баруун зүүн болон дээш, доош гүйлгэнэ. </li></ul><ul><li>Энэ шугам нь мэдээллийн үндсэн талбартаа мэдээлэл багтаж харагдахгүй тохиолдолд автоматаар гарч ирэхээр тохирогдсон байдаг. </li></ul>
 13. 13. Status bar – Төлөвийн мөр Page : 5 of 9 Нийт 9 хуудас мэдээллийн 5 дахь хуудас дэлгэц дээр харагдаж байгааг заана. Words : 209 Хуудсанд нийт хичнээн үг байгааг заана. Mongolian (Cyrillic) Үсгийн фонд монгол, эсвэл англи хэл дээр байгааг заана.
 14. 14. Office button товчны командууд 1 2 3 4 5 1. New - шинэ хуудас үүсгэх. 2. Open - Хадгалсан файл нээх. 3. Save - файлыг хадгалах 4. Save as - Файлд дахин нэр өгч хадгалах. 5. Print - Файлыг хэвлэх
 15. 15. Файл хадгалах <ul><li>Save in буюу хадгалах файлыг агуулах хавтас, дискний нэр </li></ul><ul><li>File name буюу файлын нэр. /Нэр өгөөгүй үед Doc 1, Doc 2 гэх мэт автоматаар гарч ирнэ./ </li></ul><ul><li>3. Save as type буюу файлын өргөтгөлийг сонгоно. </li></ul>4. Save - файлыг хадгалах 5 . Cancel – болих Жич: Файлын нэрээ давхцуулж болохгүй !!! Office Button цонхны – Save /хадгалах/командыг дарахад дараах цонх нээгдэнэ. Save in File Name 1 2 4 3 5
 16. 16. Файл нээх <ul><li>Look in буюу нээх файлыг агуулж байгаа хавтас, дискний нэр </li></ul><ul><li>2, 3 . File name буюу нээхээр сонгосон файлын нэр. </li></ul><ul><li>4. Files of type буюу файлын өргөтгөлийг сонгоно. </li></ul>Look in ICT AND EDUCATION.DOC 5. Open - Сонгосон файлыг нээх 6. Cancel – болих 7. Идэвхтэй байгаа хавтас болон диск дотор байгаа обьектуудын харагдах байдалыг тодорхойлох. File Name цонхны Open командыг хажууд Recent Documents хавтас нээгдэх ба уг хавтасандл сүүлд нээж ашиглаж байсан файлуудын жагсаалт байх ба эндээс сонгож нээж болно. Office Button товчны – Open /нээх/ командыг сонгоход дараах цонх нээгдэнэ. 1 2 7 5 3 4 6
 17. 17. Print буюу файлыг хэвлэх <ul><li>Printer – принтерийн тохиргоог хийнэ . </li></ul><ul><li>Page range – хэвлэх муж </li></ul><ul><li>All- бүгдийн хэвлэх </li></ul><ul><li>Current page- дэлгэцэнд харагдаж буй хуудсыг хэвлэх </li></ul><ul><li>Pages- хэвлэх хуудасны тоог оруулах </li></ul><ul><li>Copies - хувилж хэвлэх тоо </li></ul><ul><li>Ok </li></ul><ul><li>Office Button товчны – Printer /хэвлэх/ – командыг дарахад дараах цонх нээгдэнэ. </li></ul>
 18. 18. WORD програмын ажиллагааг дуусгах <ul><li>Текстэн мэдээлэл боловсруулах хэрэглээний програм Word  ашиглаж дууссаны дараа </li></ul><ul><li>Office button цонхны сүүлд гарах ( Close ) командыг эсвэл гарчгийн мөрний баруун дээд буланд байрлах сонгоно. Сонгосноор дараах цонх гарч ирнэ. </li></ul><ul><li>Yes сонговол баримтанд хийсэн өөрчлөлтийг хадгалаад Word  програмын ажиллагааг дуусгана. </li></ul><ul><li>No сонговол мэдээллийг хадгалахгүйгээр ажиллагаа дуусгана. </li></ul><ul><li>Cancel сонговол гарах командыг хэрэгсэхгүй болгоно. Өөрөөр хэлбэл та Word  үргэлжлүүлж ашиглах болно.  </li></ul>
 • chimidbatbaterdene

  Mar. 21, 2015
 • erdenehuyg

  Mar. 27, 2013

Views

Total views

3,533

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

234

Actions

Downloads

209

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×