Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cztery Wykłady Słupskie
Czym jest
w istocie
Sztuczna
Inteligencja?
Ewolucja
Internetu
Co to jest
Bitcoin
i Blockchain?
Czym jest
„Cyfrowość”
(Digi...
Czym jest w istocie
Sztuczna Inteligencja?
Plan wykładu
Sztuczna inteligencja
 Nie mamy dziś ogólnie zaakceptowanej definicji Sztucznej Inteligencji!
 Mamy bardzo złą „popularną” definicję (wywodząc...
DOBRA, ROBOCZA DEFINICJA:
 „Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence)
jest nauką oraz zbiorem technologii
obliczeni...
• Prekursorem Sztucznej Inteligencji jest
Alan Turning – genialny matematyk i
kryptoanalityk. Twórca matematycznego
modelu...
• Lata 60-te XX wieku – finansowanie projektów AI przez Department of Defense.
• Optymizm:
Herbert Simon: "machines will b...
 Ograniczona Sztuczna Inteligencja (Narrow AI, Soft AI) jest zastosowaniem bardzo szerokiego
spektrum algorytmów komputer...
 Ogólna Sztuczna Inteligencja (Hard AI, General AI, AGI – Artificial General Intelligence):
 To dziedzina badań odnosząc...
Wielu wybitnych naukowców uważa, że NIE!
Argumentacja jest bardzo silna:
Twierdzenie Turinga i jego konsekwencje
„He went ...
 ZNACZENIE TWIERDZENIA GÖDEL’A.
„Gödel's incompleteness theorems are two theorems of mathematical logic that demonstrate ...
PONADTO:
wielu badaczy (w tym sam Penrose) sugerowało, że jeśli poznamy lepiej zjawiska kwantowe
zachodzące w mózgu, i odt...
Pogląd
słynnych fizyków …
… i psychologów
Najciekawsze argumenty pochodzą z rozważań Davida Deutsch’a:
https://aeon.co/essays/how-close-are-we-to-creating-artificia...
Narrow AI
Ograniczonej Sztucznej
Inteligencji
 Uczenie maszynowe (Machine Learning)
 Analiza Języka Naturalnego /
Syntetyczna Mowa
 Rozpoznawanie i analiza obrazu /
...
 Apple’s Siri
 Google Now
 Microsoft Cortana
 Amazon Alexa
 Google Search
 Self Driving cars
 MakoLab SESSA
http://bostondynamics.com
https://www.youtube.com/watch?v=-e9QzIkP5qI
https://www.youtube.com/watch?v=xi0kilLREJ0
TIM BERNERS-LEE
oraz JIM HANDLER
wyznaczają kierunki
(po raz trzeci w historii)
Postulują, że jedynie
Semantic Web może po...
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
https://www.whitehouse.gov/blog/2016/05/03/preparing-future-artificial-intelligence
http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-mind-and-quantum-physicshttps://www.technologyr...
 Ostrzeżenie Stephena Hawkinga
 Lęk Elona Muska
 Systematyczna wykładnia zagrożeń
przez Nick’a Bostroma (Oxford)
Nie są zatem pozbawione sensu usiłowania zbudowania swoistej „etyki” dla Sztucznej
Inteligencji. https://www.cs.ox.ac.uk/e...
Jeśliby taka ogólna AI powstała na bazie
tradycyjnych (klasycznych – czyli
mieszczących się w definicji „Maszyny
Turinga”)...
Istnienie możliwej do
technologicznego stworzenia
„Ogólnej AI” naruszyłoby też
pewność, z jaką w naszej
kulturze a szczegó...
Oczywiście, wszystkie tego typu rozważania są oparte na
jedynie hipotetycznym istnieniu „Strong AI”.
Dzisiaj tak rozumiane...
Rola Nauki
i Uniwersytetów
w rozwoju AI
Szczególnie ważne dla AI są następujące kierunki dydaktyki:
 Algorytmy optymalizujące
 Analiza danych
 Niestandardowe b...
Rola badań nad językiem:
 Komunikacja z nowoczesnymi inteligentnymi systemami wymaga
rozpoznawania i generowania mowy lud...
 Nowoczesne kierunki takie jak kognitywistyka pozwalają na kształcenie
specjalistów w dziedzinach powiązanych z „Narrow A...
 Systemy Sztucznej Inteligencji, w tym systemy „autonomiczne” (w tym np.
„self-driving cars”) wymagają bardzo starannego ...
 Budowanie ontologii, systemów i aplikacji semantycznych, repozytoriów
wiedzy – wymaga dogłębnej znajomości logiki i klas...
 Cyfrowa rzeczywistość jaka nas
otacza już dziś nabiera postaci
ECOSYSTEMU.
 Niestety, nikt do końca nie
rozumie jej ist...
Badania nad umysłem i naturą
inteligencji
https://www.theguardian.com/science/2012/oct/03/philosophy-artificial-intelligen...
Four Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligence
Four Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligence
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Four Slupsk Lectures. III. Blockchain & Bitcoin
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Four Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligence

Download to read offline

This is my lecture (in Polish) about Artificial Intelligence.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Four Slupsk Lectures. I. Artificial Intelligence

 1. 1. Cztery Wykłady Słupskie
 2. 2. Czym jest w istocie Sztuczna Inteligencja? Ewolucja Internetu Co to jest Bitcoin i Blockchain? Czym jest „Cyfrowość” (Digital)?
 3. 3. Czym jest w istocie Sztuczna Inteligencja?
 4. 4. Plan wykładu
 5. 5. Sztuczna inteligencja
 6. 6.  Nie mamy dziś ogólnie zaakceptowanej definicji Sztucznej Inteligencji!  Mamy bardzo złą „popularną” definicję (wywodzącą się z literatury i filmu Science Fiction) wyrażoną np. w: „The exciting new effort to make computers think … machines with minds, in the full and literal sense.” (John Haugeland, autor koncepcji GOFAI - Good Old-Fashioned Artificial Intelligence)  Jeden z najbardziej popularnych podręczników Sztucznej Inteligencji (Russell and Norvig, „Artificial Intelligence: A Modern Approach”) podaje aż cztery definicje: o Systemy, które „myślą” jak ludzie o Systemy, które „zachowują się” jak ludzie o Systemy, które „myślą” racjonalnie o Systemy, które „zachowują się” racjonalnie
 7. 7. DOBRA, ROBOCZA DEFINICJA:  „Sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence) jest nauką oraz zbiorem technologii obliczeniowych, inspirowanych, (choć zwykle działających w zupełnie inny sposób) – metodami, jakimi posługują się ludzie używający swojego umysłu, inteligencji i cielesności, aby postrzegać, uczyć się, wnioskować i podejmować stosowne działania.”  Definicja tu przytoczona oparta jest o definicję zawartą w słynnym raporcie AI100 „One Hundred Years Study on Artificial Intelligence”: http://ai100.stanford.edu/
 8. 8. • Prekursorem Sztucznej Inteligencji jest Alan Turning – genialny matematyk i kryptoanalityk. Twórca matematycznego modelu komputerów – ważnego do dziś. • Sztuczna Inteligencja jako dyscyplina naukowa powstała w wyniku bardzo długiego i burzliwego rozwoju zapoczątkowanego w roku 1956 przez John’a McCarthy, który zorganizował w Dartmouth (USA) słynny „Letni Projekt badawczy Sztucznej Inteligencji”. • J. McCarthy, M. L. Minsky, N. Rochester, C.E. Shannon. “Dartmouth Summer Research Project On Artificial Intelligence”.
 9. 9. • Lata 60-te XX wieku – finansowanie projektów AI przez Department of Defense. • Optymizm: Herbert Simon: "machines will be capable, within twenty years, of doing any work a man can do." Marvin Minsky: "within a generation ... the problem of creating 'artificial intelligence' will substantially be solved." • Był to jednak optymizm przedwczesny – w latach 70-tych następuje zatrzymanie finansowania AI – rozpoczyna się okres zwany „AI Winter” – „Zima Sztucznej Inteligencji” • Lata 80-te – Rozwój Systemów Eksperckich – „Expert systems” • Lata 90-te – Rozwój „Data mining”, diagnostyka medyczna • Koniec wieku - symboliczne zwycięstwo Deep Blue (IBM) nad Gary Kasparow (Maj 1997) • Pierwsze lata XXI wieku – Rozwój machine-learning (IBM Watson zwycięża w Jeopardy – 2011) • 2010-2015 – Rozwój technologii „Deep Learning” „Neural networks” i „Big Data” • 2015 – rok dynamicznego wzrostu ilości projektów AI …
 10. 10.  Ograniczona Sztuczna Inteligencja (Narrow AI, Soft AI) jest zastosowaniem bardzo szerokiego spektrum algorytmów komputerowych do rozwiązywania problemów wymagających inteligentnej analizy, logicznego wnioskowania oraz podejmowania działań, jakie dotychczas zwykle były domeną intelektu człowieka.  Opisując zjawisko „Narrow AI” nie można wskazać jednego dominującego sposobu rozwiązywania występujących w nim problemów.  Cechą charakterystyczną tego kierunku jest stosowanie algorytmów, które są bardzo specyficzne dla specyficznych problemów.  I tak na przykład najlepsze współczesne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazów są zupełnie inne od algorytmów analizy języka naturalnego (NLP – Natural Language Processing) czy też algorytmów Automatycznej Analizy Mowy - ASR (Automated Speech Recognition)
 11. 11.  Ogólna Sztuczna Inteligencja (Hard AI, General AI, AGI – Artificial General Intelligence):  To dziedzina badań odnosząca się do nadal SPEKULATYWNEJ przyszłej Sztucznej Inteligencji, która charakteryzuje się inteligentnym zachowaniem przynajmniej tak zaawansowanym jak istota ludzka w bardzo szerokim zakresie funkcji kognitywnych.  Pomiędzy Ograniczoną a Ogólną Sztuczną Inteligencją występuje dziś gigantyczna przepaść.  Wszelkie usiłowania aby przejść (ewolucyjnie) od Ograniczonej go Ogólnej Sztucznej Inteligencji nie przyniosły żadnego efektu mimo dziesięcioleci badań i eksperymentów.  Ogólna Sztuczna Inteligencja stała się przedmiotem wielu spekulacji, z których najbardziej znana to teoria Singularności (Ray Kurzweil) przewidująca eksplozję inteligencji maszynowej oraz możliwości takie jak np. „upload” zawartości umysłu do komputerów.  Ale - czy Ogólna Sztuczna Inteligencja jest w ogóle możliwa ….?
 12. 12. Wielu wybitnych naukowców uważa, że NIE! Argumentacja jest bardzo silna: Twierdzenie Turinga i jego konsekwencje „He went on to prove that there was no solution to the decision problem by first showing that the halting problem for Turing machines is undecidable: It is not possible to decide algorithmically whether a Turing machine will ever halt.” https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing  Skoro  Wszystkie znane dziś systemy komputerowe SĄ maszynami Turinga  Oraz  Ludzki umysł posiada zdolność (nie algorytmiczną) rozwiązania „problemu stopu”  Wnioskujemy  komputery nie mogą mieć zdolności posiadanych przez ludzki umysł
 13. 13.  ZNACZENIE TWIERDZENIA GÖDEL’A. „Gödel's incompleteness theorems are two theorems of mathematical logic that demonstrate the inherent limitations of every formal axiomatic system containing basic arithmetic. (…) The theorems are widely, but not universally, interpreted as showing that Hilbert's program to find a complete and consistent set of axioms for all mathematics is impossible.” https://en.wikipedia.org/wiki/Godels_theorem  ZNACZENIE TWIERDZENIA GÖDEL’A - ARGUMENT LUCAS-PENROSE’A: „The argument claims that Gödel’s first incompleteness theorem shows that the human mind is not a Turing machine, that is, a computer. The argument has generated a great deal of discussion since then. The influential Computational Theory of Mind, which claims that the human mind is a computer, is false if Lucas’s argument succeeds. Furthermore, if Lucas’s argument is correct, then “strong artificial intelligence,” the view that it is possible at least in principle to construct a machine that has the same cognitive abilities as humans, is false. (http://www.iep.utm.edu/lp-argue/) „
 14. 14. PONADTO: wielu badaczy (w tym sam Penrose) sugerowało, że jeśli poznamy lepiej zjawiska kwantowe zachodzące w mózgu, i odtworzymy je w „kwantowym komputerze” – otworzy to drogę do Sztucznej Inteligencji… ALE …
 15. 15. Pogląd słynnych fizyków … … i psychologów
 16. 16. Najciekawsze argumenty pochodzą z rozważań Davida Deutsch’a: https://aeon.co/essays/how-close-are-we-to-creating-artificial-intelligence Z jednej strony Deutsch nie akceptuje argumentu opartego na twierdzeniu Turinga: Ale konkluduje:
 17. 17. Narrow AI Ograniczonej Sztucznej Inteligencji
 18. 18.  Uczenie maszynowe (Machine Learning)  Analiza Języka Naturalnego / Syntetyczna Mowa  Rozpoznawanie i analiza obrazu / Maszynowe Widzenie  Planowanie aktywności ludzi i systemów - systemy kolaboracyjne  Robotyka  Autonomiczne systemy transportowe  Diagnostyka i roboty medyczne  Maszynowa Reprezentacja Wiedzy, maszynowe Wnioskowanie  Systemy Eksperckie
 19. 19.  Apple’s Siri  Google Now  Microsoft Cortana  Amazon Alexa  Google Search  Self Driving cars  MakoLab SESSA
 20. 20. http://bostondynamics.com
 21. 21. https://www.youtube.com/watch?v=-e9QzIkP5qI
 22. 22. https://www.youtube.com/watch?v=xi0kilLREJ0
 23. 23. TIM BERNERS-LEE oraz JIM HANDLER wyznaczają kierunki (po raz trzeci w historii) Postulują, że jedynie Semantic Web może pomóc w stworzeniu „social machines” –agentów praktycznie pomagających nam w życiu
 24. 24. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
 25. 25. https://www.whitehouse.gov/blog/2016/05/03/preparing-future-artificial-intelligence
 26. 26. http://www.bbc.com/earth/story/20170215-the-strange-link-between-the-human-mind-and-quantum-physicshttps://www.technologyreview.com/s/428235/intel-reveals-neuromorphic-chip-design/
 27. 27.  Ostrzeżenie Stephena Hawkinga  Lęk Elona Muska  Systematyczna wykładnia zagrożeń przez Nick’a Bostroma (Oxford)
 28. 28. Nie są zatem pozbawione sensu usiłowania zbudowania swoistej „etyki” dla Sztucznej Inteligencji. https://www.cs.ox.ac.uk/efai/tag/principles-of-robotics/ Izaak Asimov sformułował „trzy prawa robotów” (1942):  Robot nie może skrzywdzić człowieka, ani przez zaniechanie działania dopuścić, aby człowiek doznał krzywdy.  Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba, że stoją one w sprzeczności z Pierwszym Prawem.  Robot musi chronić samego siebie, o ile tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym lub Drugim Prawem. https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of_Robotics Koncepcji „Maszyny Deontycznej” Roberta Trypuza i Piotra Kulickiego (KUL/MakoLab): Robert Trypuz, Piotr Kulicki, „Deontic machine for prima facie duties”
 29. 29. Jeśliby taka ogólna AI powstała na bazie tradycyjnych (klasycznych – czyli mieszczących się w definicji „Maszyny Turinga”) technik obliczeniowych, nie sposób będzie utrzymać pogląd o „nieredukowalnym” umyśle. Konieczna byłaby rewizja koncepcji osoby ludzkiej, jako bytu duchowo-cielesnego, gdyż nie da się wtedy już utrzymać założenia o substancjalności i niezależności bytowej ostatecznej podstawy świadomości, czyli ludzkiej duszy. Jeśli natomiast taka „General AI” powstałaby za pomocą metod bliskich „Quantum Computing” musielibyśmy dodatkowo z całą pewnością odrzucić kartezjański dualizm „duszy” i „ciała”, ale też być może nawet bardziej subtelne koncepcje relacji duszy i ciała występujące z jednej strony w tradycji Arystotelowskiej, a z drugiej – w ujęciach fenomenologicznych osoby ludzkiej.
 30. 30. Istnienie możliwej do technologicznego stworzenia „Ogólnej AI” naruszyłoby też pewność, z jaką w naszej kulturze a szczególnie w tradycji religii Abrahamowych, wypowiadamy się o szczególnej roli człowieka w porządku stworzenia i jego duchowo-cielesnej naturze. Być może warto, aby właśnie w tym kontekście, filozofowie oraz przedstawiciele poglądów religijnych wzmocnili istniejący, ale niezbyt aktywny dialog, zarówno pomiędzy sobą jak również z innymi tradycjami religijnymi i zapoczątkowali poważne rozważania na temat Sztucznej Inteligencji? Być może powstanie Ogólnej AI nie musi zaprzeczać odmienionej, ale nadal głęboko duchowej koncepcji człowieka? Warto tutaj zwrócić uwagę, iż np. w buddyzmie znajdujemy interesujący, choć niewątpliwie kontrowersyjny pogląd, niewykluczający sztucznej inteligencji ze zdolności do osiągnięcia oświecenia duchowego.
 31. 31. Oczywiście, wszystkie tego typu rozważania są oparte na jedynie hipotetycznym istnieniu „Strong AI”. Dzisiaj tak rozumianej Sztucznej Inteligencji nie ma i należy zachować daleko idącą ostrożność, zarówno zakładając jej szybkie powstanie jak i też zaprzeczając takiej możliwości…
 32. 32. Rola Nauki i Uniwersytetów w rozwoju AI
 33. 33. Szczególnie ważne dla AI są następujące kierunki dydaktyki:  Algorytmy optymalizujące  Analiza danych  Niestandardowe bazy danych  Maszynowe uczenie  Maszynowe wnioskowanie  Rozpoznawanie obrazów i mowy  Reprezentacja wiedzy
 34. 34. Rola badań nad językiem:  Komunikacja z nowoczesnymi inteligentnymi systemami wymaga rozpoznawania i generowania mowy ludzkiej – kompetencje w zakresie NLP (Natural Language Processing) są dziś bardzo potrzebne  Automatyczna analiza tekstów i rozpoznawanie znaczeń jest bardzo ważnym elementem wielu nowoczesnych systemów cyfrowych. Lingwistyka – może odegrać ogromną rolę w tworzeniu takich systemów.
 35. 35.  Nowoczesne kierunki takie jak kognitywistyka pozwalają na kształcenie specjalistów w dziedzinach powiązanych z „Narrow AI”  Informatyka współczesna potrzebuje dziś wsparcia zaawansowanej logiki i filozofii.  Filozofowie i etycy mogą zaangażować się w tworzenie klimatu społecznej akceptacji dla „Narrow AI”
 36. 36.  Systemy Sztucznej Inteligencji, w tym systemy „autonomiczne” (w tym np. „self-driving cars”) wymagają bardzo starannego i racjonalnego opracowania zagadnień etycznych.  Niezmierne istotne zagadnienie w rozstrzyganiu odpowiedzialności działań systemów AI !  Racjonalizacja zagadnień etycznych może prowadzić do możliwości reprezentacji etyki za pomocą danych i programów.  Absolwenci humanistyki mogą odegrać ogromną rolę w tworzeniu regulacji prawnych stosowania AI.
 37. 37.  Budowanie ontologii, systemów i aplikacji semantycznych, repozytoriów wiedzy – wymaga dogłębnej znajomości logiki i klasycznej ontologii.  Dziedziny takie jak epistemologii i metafizyka są również bardzo pomocne.  Klasyczne wykształcenie filozoficzne pobudza zdolność do krytycznego myślenie – niezbędną w pracy w tych dziedzinach.
 38. 38.  Cyfrowa rzeczywistość jaka nas otacza już dziś nabiera postaci ECOSYSTEMU.  Niestety, nikt do końca nie rozumie jej istoty.  Istnieje potrzeba badań filozoficznych jakie inspiruje np. Pierre Tielhard de Chardin – por. jego pojęcia NOOSFERA, Punkt OMEGA ? Image designed by St. Edward’s University graphic design students
 39. 39. Badania nad umysłem i naturą inteligencji https://www.theguardian.com/science/2012/oct/03/philosophy-artificial-intelligence 3/10/2012
 • AdamGadomski1

  Sep. 26, 2017
 • EwaB

  Feb. 28, 2017

This is my lecture (in Polish) about Artificial Intelligence.

Views

Total views

913

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

215

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×