Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Захист Вітчизни
Розділ 2
Тема : Міжнародне гуманітарне право
про захист жертв війни
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИАКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
за п'ять тисяч років на планеті відбулося біля 14
тис.війн, в яких загинуло більше 3 м...
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИАКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Війна у Кореї
США
Корея
Війна у
В'єтнамі
США
В'єтнам
Війна в
Афганістані
СРСР
Афганіста...
система міжнародно-визнаних правових норм,
які направлені на:
МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВОМІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО
««п...
–– полегшитиполегшити страждання людей, якістраждання людей, які
спричинені лихом війни чи збройногоспричинені лихом війни...
ГУМАННОСТІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ;ГУМАННОСТІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ;
ОБМЕЖЕННЯ ВОЮЮЧИХ В ВИБОРІ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВОБМЕЖЕННЯ ВОЮ...
Основні міжнародні угоди щодо МГП,
які прийняті чи ратифіковані Україною
 І - ІV Женевські Конвенції від 12 серпня 1949 р...
Основні міжнародні угоди щодо МГП,
які прийняті чи ратифіковані Україною
 ПротоколПротокол IIII “Про міни, міни-пастки та...
3. Особливо важливі (небезпечні) об’єкти.3. Особливо важливі (небезпечні) об’єкти.
КЛАСИФІКАЦІЯ ВАЖЛИВИХ ОБ'ЄКТІВ ПО
КАТЕГ...
Правила для солдата
Будь дисциплінованим солдатом. Пам’ятай, що порушення
права війни дискредитує і державу, і армію, і со...
Правила для солдата
Взяття заручників забороняється
Утримуйся від будь-яких актів помсти
Стався з повагою до осіб і об’єкт...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Внутрішній порядок у військовій частині та її підрозділах
Next
Upcoming SlideShare
Внутрішній порядок у військовій частині та її підрозділах
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Міжнародне гуманітарне право

Download to read offline

Презентация 13

 • Be the first to like this

Міжнародне гуманітарне право

 1. 1. Захист Вітчизни Розділ 2 Тема : Міжнародне гуманітарне право про захист жертв війни
 2. 2. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИАКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ за п'ять тисяч років на планеті відбулося біля 14 тис.війн, в яких загинуло більше 3 мільярдів людей. На кожне сторіччя, прожите людством, припадає тиждень мирного часу. в Другій світовій війні на одного вбитого військовослуж6овця припадало 8-9 мирних громадян.
 3. 3. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИАКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ Війна у Кореї США Корея Війна у В'єтнамі США В'єтнам Війна в Афганістані СРСР Афганістан Конфлікт в Іраку БНС (США, Велико британія, …) Ірак Конфлікт в Югославії БНС (США, Велико британія, …) Югославія - співвідношення воєнних, бойових потенціалів сил сторін - частка загиблого мирного населення від загальних втрат після 1945 р. на Землі відбулося біля 190 війн, і відсоток загиблого цивільного населення збільшився з 5 до 83.
 4. 4. система міжнародно-визнаних правових норм, які направлені на: МІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВОМІЖНАРОДНЕ ГУМАНІТАРНЕ ПРАВО ««право війниправо війни»» «право збройних конфліктів»«право збройних конфліктів» захист жертв збройних конфліктівзахист жертв збройних конфліктів (визначається правом Женеви(визначається правом Женеви)) заборону або обмеженнязаборону або обмеження методів і способів ведення війниметодів і способів ведення війни (визначається правом Гааги)(визначається правом Гааги) встановлення відповідальності військовослужбовціввстановлення відповідальності військовослужбовців та працівників Збройних Сил за порушеннята працівників Збройних Сил за порушення вимог права збройних конфліктіввимог права збройних конфліктів
 5. 5. –– полегшитиполегшити страждання людей, якістраждання людей, які спричинені лихом війни чи збройногоспричинені лихом війни чи збройного конфлікту;конфлікту; –– забезпечитизабезпечити гуманне поводження тагуманне поводження та захист особам, які не приймаютьзахист особам, які не приймають безпосередньої участі у воєнних діяхбезпосередньої участі у воєнних діях (включаючи тих осіб, які припинили брати в(включаючи тих осіб, які припинили брати в них участь у результаті хвороби, пораненняних участь у результаті хвороби, поранення або з будь-якої іншої причини, незалежноабо з будь-якої іншої причини, незалежно від раси, кольору шкіри, віросповідання,від раси, кольору шкіри, віросповідання, походження, майнового становища тощо).походження, майнового становища тощо). Мета МГПМета МГП
 6. 6. ГУМАННОСТІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ;ГУМАННОСТІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ; ОБМЕЖЕННЯ ВОЮЮЧИХ В ВИБОРІ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВОБМЕЖЕННЯ ВОЮЮЧИХ В ВИБОРІ ЗАСОБІВ І МЕТОДІВ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ;ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ; МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ;МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ЖЕРТВ ВІЙНИ; ОХОРОНА ЦИВІЛЬНИХ ОБОХОРОНА ЦИВІЛЬНИХ ОБ‘‘ЄКТІВ ТА КУЛЬТУРНИХЄКТІВ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ;ЦІННОСТЕЙ; ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ НЕЙТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВ;ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ НЕЙТРАЛЬНИХ ДЕРЖАВ; СПІВВІДНОШЕННЯ ВОЄННОЇ НЕОБХІДНОСТІ ТА ПІДТРИМКИСПІВВІДНОШЕННЯ ВОЄННОЇ НЕОБХІДНОСТІ ТА ПІДТРИМКИ СУСПІЛЬНОГО ПОРЯДКУ З ПОВАГОЮ ДО ЛЮДИНИ;СУСПІЛЬНОГО ПОРЯДКУ З ПОВАГОЮ ДО ЛЮДИНИ; НЕДОПУСТИМІСТЬ НАНЕСЕННЯ ПРОТИВНИКУ ВТРАТ, ЯКІНЕДОПУСТИМІСТЬ НАНЕСЕННЯ ПРОТИВНИКУ ВТРАТ, ЯКІ ЗНАЧНО ПЕРЕВИЩУЮТЬ МЕТУ ВІЙНИ.ЗНАЧНО ПЕРЕВИЩУЮТЬ МЕТУ ВІЙНИ. ПРИНЦИПИ МГП:ПРИНЦИПИ МГП:
 7. 7. Основні міжнародні угоди щодо МГП, які прийняті чи ратифіковані Україною  І - ІV Женевські Конвенції від 12 серпня 1949 року - ратифікованіІ - ІV Женевські Конвенції від 12 серпня 1949 року - ратифіковані Указом Президії Верховної Ради УРСР 3 липня 1954 року.Указом Президії Верховної Ради УРСР 3 липня 1954 року.  І - ІІ Додаткові протоколи від 10 червня 1977 року до ЖеневськихІ - ІІ Додаткові протоколи від 10 червня 1977 року до Женевських кон -венцій від 12 серпня 1949 року - ратифіковані Указом Президіїкон -венцій від 12 серпня 1949 року - ратифіковані Указом Президії Верховної Ради УРСР 18 серпня 1989 року.Верховної Ради УРСР 18 серпня 1989 року.  Гаазька Конвенція про захист культурних цінностей під часГаазька Конвенція про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту і Протокол до неї від 14 травня 1954 року -збройного конфлікту і Протокол до неї від 14 травня 1954 року - ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР 9 січня 1957 року.ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР 9 січня 1957 року.  Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопиченняКонвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення засобів бактеріологічної і токсичної зброї та про її знищення –засобів бактеріологічної і токсичної зброї та про її знищення – ратифікована 26 березня 1975 року.ратифікована 26 березня 1975 року. Конвенція ООН 1980 року про заборону або обмеженняКонвенція ООН 1980 року про заборону або обмеження застосування певних видів звичайної зброї, які можуть вважатисязастосування певних видів звичайної зброї, які можуть вважатися такими, що завдають надмірних пошкоджень або мають не вибірну дію -такими, що завдають надмірних пошкоджень або мають не вибірну дію - ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР 4 червня 1982 року.ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР 4 червня 1982 року.
 8. 8. Основні міжнародні угоди щодо МГП, які прийняті чи ратифіковані Україною  ПротоколПротокол IIII “Про міни, міни-пастки та інші пристрої” з поправками“Про міни, міни-пастки та інші пристрої” з поправками 1996 року до Конвенції ООН про заборону або обмеження застосування1996 року до Конвенції ООН про заборону або обмеження застосування певних видів звичайної зброї, які можуть вважатись такими, щопевних видів звичайної зброї, які можуть вважатись такими, що завдають надмірних пошкоджень або мають невибірну дію” -завдають надмірних пошкоджень або мають невибірну дію” - прийнятий Законом України від 21.09.99.прийнятий Законом України від 21.09.99. Угода про імплементаціюУгода про імплементацію частиничастини ХХII Конвенції ООНКонвенції ООН з морськогоз морського права відправа від 28 липня 1984 року – ратифікована Законом України від 328 липня 1984 року – ратифікована Законом України від 3 червня 1999 року.червня 1999 року. Закон України “Про неприєднання до договору проЗакон України “Про неприєднання до договору про нерозповсюдження ядерної зброї” –нерозповсюдження ядерної зброї” – прийнятий Верховною радоюВерховною радою України від 16 липня 1999 р.України від 16 липня 1999 р. Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення,Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення – підписана 13 січня 1993застосування хімічної зброї та про її знищення – підписана 13 січня 1993 р. у Парижі і ратифікована Законом України від 16 листопада 1998 року.р. у Парижі і ратифікована Законом України від 16 листопада 1998 року. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань–Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань– ратифікована Законом України від 16 липня 2000 року.ратифікована Законом України від 16 липня 2000 року.
 9. 9. 3. Особливо важливі (небезпечні) об’єкти.3. Особливо важливі (небезпечні) об’єкти. КЛАСИФІКАЦІЯ ВАЖЛИВИХ ОБ'ЄКТІВ ПО КАТЕГОРІЯМ Цивільна оборона Об’єкти, що містять небезпечні сили Захищені зониВоєнно-медична служба Культурна власність 1. Воєнні об’єкти;1. Воєнні об’єкти; 2. Цивільні об’єкти (державні; громадські; об’єкти, які знаходяться під2. Цивільні об’єкти (державні; громадські; об’єкти, які знаходяться під захистом МГП);захистом МГП);
 10. 10. Правила для солдата Будь дисциплінованим солдатом. Пам’ятай, що порушення права війни дискредитує і державу, і армію, і солдата Застосовуй зброю та фізичну силу тільки проти комбатантів противника, нападай тільки на військові об’єкти Не спричиняй надмірних руйнувань – більших ніж цього потрібно для виконання бойового завдання Не веди бій з противником, якого знешкоджено або з тим, який здається Підбирай поранених і хворих, надавай їм допомогу незалежно від того, на чиєму боці вони воювали Поводься гуманно зі всіма цивільними особами та із захопленим противником
 11. 11. Правила для солдата Взяття заручників забороняється Утримуйся від будь-яких актів помсти Стався з повагою до осіб і об’єктів з емблемою Червоного Хреста, з білим прапором і з емблемами, якими позначені культурні цінності та персонал цивільної оборони Поважай чужу власність. Грабування забороняється, той, хто грабує і краде, стає кримінальним злочинцем Намагайся перешкоджати порушенню цих правил. Про всі порушення доповідай командирові

Презентация 13

Views

Total views

2,649

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,199

Actions

Downloads

23

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×