Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Закон України «Про авторське
право і суміжні права»:
бібліотечний контекст
Картузов Костянтин Миколайович
http://habrahabr.ru/post/191780/
Росія: Deep Purple vs. Deep Purple
Ростовский суд уличил группу
Deep Purple в нарушении своих
же авторских прав
• http://r...
Сьогодні авторські права в Україні регулюються:
Цивільним кодексом України (2003),
Законом України «Про авторське право і ...
Авторське право
Особисті немайнові та майнові права
авторів і їх правонаступників,
пов’язані зі створенням і
використанням...
Визначення термінів
Стаття 1. Закону України “Про авторське право і суміжні права“
• автор - фізична особа, яка своєю твор...
В 2012 году стала самым дорогим произведением послевоенного искусства,
когда-либо проданным на торгах (86,9 миллиона долла...
Стаття 14. Особисті немайнові права автора
1. Автору належать такі особисті немайнові права:
1) вимагати визнання свого ав...
Александр Герасимов «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле»
Александр Герасимов "Колхозное стадо"(1959)
Александр Герасимов – единственный в мировой истории живописец, который
будучи при жизни сначала импрессионистом, а потом ...
Стаття 15. Майнові права автора
1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать:
а) виключне...
Термінологія
• Порушення немайнових прав автора 
називається плагіатом.
• Порушення майнових прав автора 
називається конт...
Презумпція авторства
Автором твору вважається особа,
зазначена як автор на оригіналі або
примірнику твору за відсутності д...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Scandal
• «Scandal» (рус. Скандал) — песня
английской рок-группы Queen с альбома
«The Miracle...
АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР №
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
• 1. Автор за власною ініціативою і за рахунок своїх ресурсів підготував статтю «ХХХ...
 Стаття 15. Майнові права автора
     
3. Виключне право автора (чи 
іншої особи, яка має авторське 
право) на дозвіл чи з...
You may copy and distribute
verbatim copies of the Program’s
source code as you receive it, in any
medium, provided that y...
Не охороняються Законом
• Передбачена цим Законом правова охорона
поширюється тільки на форму вираження твору і не
поширює...
Стаття 10. Об'єкти, що не
охороняються
Не є об'єктом авторського права:
• а) повідомлення про новини дня або поточні події...
Стаття 11. Виникнення і здійснення
авторського права. Презумпція авторства
1. Первинним суб'єктом, якому належить авторськ...
Стаття 12. Авторське право і право власності
на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір
• 1. Авторське право і право вла...
4. Згідно зі статтями 177 та 424 ЦК майнові права, результати інтелектуальної,
творчої діяльності відносяться до об’єктів ...
З появою ІТ-технологій виникла нова послуга – електрона доставка
документу (ЕДД). В умовах цифрових технологій з'явилась м...
Авторські і суміжні права
Регулюють відносини, що виникають
у зв'язку зі створенням та
використанням творів науки,
літерат...
Суміжні права
Права на результати творчої
діяльності виконавців, виробників
фонограм та відеограм та
організацій мовлення,...
Суміжні права безпосередньо
пов'язані з авторськими правами,
саме тому вони називаються
суміжними й охороняються одним
Зак...
Стаття 16. Авторське право на
службові твори
• 1. Авторське особисте немайнове право на
службовий твір належить його автор...
• 10. Згідно зі статтею 14 Закону № 3792-ХІІ особисті немайнові права
автора не можуть бути передані (відчужені) іншим осо...
• 30. Вільне використання об’єктів авторського і (або) суміжних прав
без згоди суб’єктів авторського права і (або) суміжни...
• 32. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка
має авторське право) і без виплати авторської винагороди
відтво...
Керівні принципи правомірного
використання
Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами
примірників твору репрографічним способом
Допускається без згоди ав...
Стаття 23. Вільне відтворення
примірників твору для навчання
Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторсь...
Стаття 25. Вільне відтворення творів
у особистих цілях
1. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторсь...
Стаття 28. Строк дії авторського права
1. Авторське право на твір виникає внаслідок
факту його створення і починає діяти в...
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Складання бібліографічних списків до наукових робіт
Next
Upcoming SlideShare
Складання бібліографічних списків до наукових робіт
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст

Download to read offline

Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст
Картузов Костянтин Миколайович

Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст

 1. 1. Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст Картузов Костянтин Миколайович
 2. 2. http://habrahabr.ru/post/191780/
 3. 3. Росія: Deep Purple vs. Deep Purple Ростовский суд уличил группу Deep Purple в нарушении своих же авторских прав • http://ru.wikipedia.org/ wiki/Deep_Purple
 4. 4. Сьогодні авторські права в Україні регулюються: Цивільним кодексом України (2003), Законом України «Про авторське право і суміжні права» (2003), Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів, до якої Україна приєдналася в 1995 році, Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, участь у якої Україна підтвердила в 1993 році, Договором ВОІВ про авторське право, Угодою про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (між країнами СНД, 1995). Відносини, пов‘язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, регулюються Конституцією України (1996), законами України «Про інформацію» (1992), «Про захист інформації в автоматизованих системах» (1994), «Про обов‘язковий примірник документів» (1999), «Про електронні документи та електронний документообіг» (2003), «Про електронний цифровий підпис» (2003).
 5. 5. Авторське право Особисті немайнові та майнові права авторів і їх правонаступників, пов’язані зі створенням і використанням здобутків науки, літератури і мистецтва.
 6. 6. Визначення термінів Стаття 1. Закону України “Про авторське право і суміжні права“ • автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір • примірник твору - копія твору, виконана у будь-якій матеріальній формі • суспільне надбання - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився
 7. 7. В 2012 году стала самым дорогим произведением послевоенного искусства, когда-либо проданным на торгах (86,9 миллиона долларов). Марк Ротко «Оранжевое, красное, жёлтое».
 8. 8. Стаття 14. Особисті немайнові права автора 1. Автору належать такі особисті немайнові права: 1) вимагати визнання свого авторства … на творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання твору; 2) забороняти під час публічного використання твору згадування свого імені; 3) …вимагати зазначення псевдоніма замість справжнього імені автора…; 4) вимагати збереження цілісності твору… . 2. Особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам.
 9. 9. Александр Герасимов «И. В. Сталин и К. Е. Ворошилов в Кремле»
 10. 10. Александр Герасимов "Колхозное стадо"(1959)
 11. 11. Александр Герасимов – единственный в мировой истории живописец, который будучи при жизни сначала импрессионистом, а потом соцреалистом, смог стать после смерти еще и постмодернистом
 12. 12. Стаття 15. Майнові права автора 1. До майнових прав автора (чи іншої особи, яка має авторське право) належать: а) виключне право на використання твору; б) виключне право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. …… Майнові права автора (чи іншої особи, яка має авторське право) можуть бути передані (відчужені) іншій особі згідно з положеннями статті 31 цього Закону, після чого ця особа стає суб'єктом авторського права. Цей перелік не є вичерпним.
 13. 13. Термінологія • Порушення немайнових прав автора  називається плагіатом. • Порушення майнових прав автора  називається контрафакцією або піратст вом.
 14. 14. Презумпція авторства Автором твору вважається особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику твору за відсутності доказів іншого
 15. 15. http://ru.wikipedia.org/wiki/Scandal • «Scandal» (рус. Скандал) — песня английской рок-группы Queen с альбома «The Miracle». Написана Брайаном Мэйем.
 16. 16. АВТОРСЬКИЙ ДОГОВІР № ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ • 1. Автор за власною ініціативою і за рахунок своїх ресурсів підготував статтю «ХХХ» (далі – Твір) і передав його Видавництву для оприлюднення. • 2. Предметом цього договору є передача Автором Видавництву виключного права на використання Твору в будь-які способи, в будь-яких формах, на необмежений строк. • 3. За передане право Видавництво виплачує Автору грошову винагороду (далі – авторська винагорода). • ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН • 4. Автор гарантує наявність у нього авторського права на Твір. • 5. Автор зберігає за собою всі особисті немайнові права, передбачені Законом України “Про авторське право і суміжні права”. • 6. Автор несе відповідальність за достовірність і повноту матеріалу та відомостей, наведених у Творі. • 7. Автор зобов’язаний письмово вказати Видавництву на всі наявні у Творі відомості про певних фізичних або юридичних осіб, посилання на певні події, явища тощо, коли поширення таких відомостей може привести до порушення прав чи законних інтересів певних осіб та спричинити пред’явлення ними позову про захист честі, гідності, ділової репутації, відшкодування збитків чи моральної шкоди. • 8. Видавництво набуває право на художнє оформлення, технічне і літературне редагування Твору. • 9. Видавництво самостійно визначає форми і способи відтворення (оприлюднення) Твору, тираж, ціну і шляхи реалізації. • 10. Автор не може передавати право використання Твору третім особам.
 17. 17.  Стаття 15. Майнові права автора       3. Виключне право автора (чи  іншої особи, яка має авторське  право) на дозвіл чи заборону  використання твору іншими  особами дає йому право  дозволяти або забороняти:   1) відтворення творів; 6) переробки, адаптації, …
 18. 18. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
 19. 19. Не охороняються Законом • Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження твору і не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. (згідно п.3 ст. 8 ЗУ «Про авторське право і суміжні права»)
 20. 20. Стаття 10. Об'єкти, що не охороняються Не є об'єктом авторського права: • а) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації; • б) твори народної творчості (фольклор); • в) видані органами державної влади у межах їх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади; • г) державні символи України, державні нагороди; символи і знаки органів державної влади, Збройних Сил України та інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи та знаки підприємств, установ та організацій; • д) грошові знаки; • е) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонні довідники та інші аналогічні бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis (своєрідне право, право особливого роду).
 21. 21. Стаття 11. Виникнення і здійснення авторського права. Презумпція авторства 1. Первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор твору. 2. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення. Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей.
 22. 22. Стаття 12. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір • 1. Авторське право і право власності на матеріальний об'єкт, в якому втілено твір, не залежать одне від одного. Відчуження матеріального об'єкта, в якому втілено твір, не означає відчуження авторського права і навпаки. • 2. Власникові матеріального об'єкта, в якому втілено оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури, не дозволяється руйнувати цей об'єкт без попереднього пропонування його авторові твору за ціну, що не перевищує вартості матеріалів, витрачених на його створення. Якщо збереження об'єкта, в якому втілено оригінал твору, є неможливим, власник матеріального об'єкта, в якому виражено оригінал твору, повинен дозволити авторові зробити копію твору у відповідній формі, а якщо це стосується архітектурної споруди - фотографії твору.
 23. 23. 4. Згідно зі статтями 177 та 424 ЦК майнові права, результати інтелектуальної, творчої діяльності відносяться до об’єктів цивільних прав, а за статтею 178 ЦК вони є оборотоздатними. Реєстрація права на об’єкти інтелектуальної власності у відповідності з вимогами чинного законодавства здійснюється Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України. Проте необхідно враховувати, що авторське право на твір виникає внаслідок факту створення твору. Тому для виникнення та здійснення авторського права не вимагається реєстрація права на твір чи будь-яке інше спеціальне його оформлення, а також виконання будь-яких інших формальностей. Реєстрація може здійснюватись на вимогу суб’єкта авторського права, але вона не має правовстановлюючого характеру. П О С Т А Н О В А № 5 Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/925CB195F3F0BF70C225774200286BFD
 24. 24. З появою ІТ-технологій виникла нова послуга – електрона доставка документу (ЕДД). В умовах цифрових технологій з'явилась можливість із легкістю робити копії, забезпечуючи їх абсолютну ідентичність з оригіналом. Як тільки об'єкт перетворений у цифрову форму, стає дуже просто відтворювати його ще багато разів без втрати якості, і поширювати з використанням телекомунікаційних засобів. Поступово, впроваджуючи нові інформаційні технології, бібліотеки розвивають сканування документів і пересилку їх по електронній пошті. На жаль, при простому скануванні необхідних видань, та розміщенні електронних копій документів в своїй мережі для надання доступу до них читачам, бібліотеки порушують норми закону тричі: 1) розміщуючи без згоди суб'єктів авторського права твір в своїй мережі, адже відтворення будь-яких матеріалів, що охороняються авторським правом, без згоди суб'єктів авторського права є порушенням авторських прав; 2) надаючи до них доступ читачів; 3) передаючи документи в електронній формі по мережах без здійснення виплат авторам.
 25. 25. Авторські і суміжні права Регулюють відносини, що виникають у зв'язку зі створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), фонограм, виконань, постановок, передач організацій ефірного кабельного мовлення.
 26. 26. Суміжні права Права на результати творчої діяльності виконавців, виробників фонограм та відеограм та організацій мовлення, пов'язані з використанням творів літератури та мистецтва, авторські права на які належать іншим особам.
 27. 27. Суміжні права безпосередньо пов'язані з авторськими правами, саме тому вони називаються суміжними й охороняються одним Законом. В багатьох випадках авторські майнові права реалізуються саме через об'єкти суміжних прав.
 28. 28. Стаття 16. Авторське право на службові твори • 1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. • 2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно- правовим договором між автором і роботодавцем.
 29. 29. • 10. Згідно зі статтею 14 Закону № 3792-ХІІ особисті немайнові права автора не можуть бути передані (відчужені) іншим особам, вони охороняються безстроково. • У зв’язку з наведеним судам слід ураховувати, що автор твору є належним позивачем за позовом про заборону дій щодо використання твору, що порушують його особисті немайнові права, незалежно від того, що майнові права передано (відчужено) (стаття 31 Закону № 3792-ХІІ) чи передано право на використання твору іншій особі (стаття 32 Закону № 3792-ХІІ), якщо ця особа не здійснює захист цього права (стаття 52 Закону № 3792-ХІІ). • Разом з тим право на відшкодування збитків (майнової шкоди), або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права, або виплату компенсації залишається за особою, якій у зазначених випадках передані (відчужені) майнові права чи передані виключні права на використання твору. Автор має право вимагати відшкодування моральної шкоди. П О С Т А Н О В А № 5 Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав
 30. 30. • 30. Вільне використання об’єктів авторського і (або) суміжних прав без згоди суб’єктів авторського права і (або) суміжних прав і без виплати їм винагороди допускається лише у випадках, передбачених законом. Зокрема, якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний оборот шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно правом виробника фонограми (відеограми). • Судам слід враховувати, що вільне використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав може здійснюватись виключно з додержанням вимог законодавства. П О С Т А Н О В А № 5 Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав
 31. 31. • 32. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для звичайного кола сім’ї попередньо правомірно оприлюднені твори, крім випадків, перелічених у частині першій статті 25 Закону № 3792-ХІІ. • Вирішуючи питання про те, чи відносяться особи до кола сім’ї, необхідно враховувати конкретні обставини справи (зокрема, не лише родинні відносини цих осіб, але й характер їхніх взаємовідносин, які свідчать про тривалі стосунки й особисті спілкування, та інші важливі обставини, що дозволяють стверджувати про існування спільних інтересів). П О С Т А Н О В А № 5 Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 2010 року Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав
 32. 32. Керівні принципи правомірного використання
 33. 33. Стаття 22. Вільне відтворення бібліотеками та архівами примірників твору репрографічним способом Допускається без згоди автора або іншої особи, яка має авторське право, репрографічне відтворення одного примірника твору бібліотеками та архівами, діяльність яких не спрямована прямо або опосередковано на одержання прибутку, за таких умов: • 1) у разі, коли відтворюваним твором є окрема опублікована стаття та інші невеликі за обсягом твори чи уривки з письмових творів (за винятком комп'ютерних програм і баз даних), з ілюстраціями чи без них, і коли це відтворення здійснюється за запитами фізичних осіб за умови, що: • а) бібліотека та архів мають достатньо підстав вважати, що такий примірник використовуватиметься з метою освіти, навчання і приватного дослідження;
 34. 34. Стаття 23. Вільне відтворення примірників твору для навчання Допускається без згоди автора чи іншої особи, яка має авторське право: • 1) відтворення уривків з опублікованих письмових творів, аудіовізуальних творів як ілюстрацій для навчання за умови, що обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; • 2) репрографічне відтворення навчальними закладами для аудиторних занять опублікованих статей та інших невеликих за обсягом творів, а також уривків з письмових творів з ілюстраціями або без них за умови, коли: • а) обсяг такого відтворення відповідає зазначеній меті; • б) відтворення твору є поодиноким випадком і не має систематичного характеру;
 35. 35. Стаття 25. Вільне відтворення творів у особистих цілях 1. Допускається без дозволу автора (чи іншої особи, яка має авторське право) і без виплати авторської винагороди відтворювати виключно в особистих цілях або для кола сім'ї попередньо правомірно оприлюднені твори, крім: • …в) репрографічного відтворення книг, нотних текстів і оригінальних творів образотворчого мистецтва, за винятком випадків, передбачених статтями 22 і 23 цього Закону; 2. Твори і виконання, зафіксовані у фонограмах, відеограмах, їх примірниках, а також аудіовізуальні твори та їх примірники допускається відтворювати у домашніх умовах виключно в особистих цілях або для кола сім'ї без дозволу автора (авторів), виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм, але з виплатою їм винагороди.
 36. 36. Стаття 28. Строк дії авторського права 1. Авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. 2. Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених цією статтею. 10. Особисті немайнові права автора, передбачені статтею 14 цього Закону, охороняються безстроково.
 • ssuserc69e2e

  Apr. 13, 2017
 • olgakudriavtseva7

  Jan. 31, 2017

Закон України «Про авторське право і суміжні права»: бібліотечний контекст Картузов Костянтин Миколайович

Views

Total views

2,643

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

919

Actions

Downloads

11

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×