Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ ԳԻՏԱԿԱՆՀՂՈՒՄՆԵՐԸ ԳԻՏԱԿԱՆ
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
.Նարեկ Ս Գալստյան.Նարեկ Ս Գալստյան
,Քաղաքական գիտութ...
ՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ
• Հղումների նշանակությունը
• Գրագողություն
• Ե՞րբ է անհրաժեշտ հղում կատարել
• Ե՞րբ անհրաժ...
Թեմատիկ աղբյուրներԹեմատիկ աղբյուրներ
• Neville, C., 2010, “The complete guide to referencing and avoiding
plagiarism”, 2nd...
ԻՆՉՈՒ՞ ՀՂՈՒՄ ԱՆԵԼԻՆՉՈՒ՞ ՀՂՈՒՄ ԱՆԵԼ
Հղումների նշանակությունըՀղումների նշանակությունը
• Ակադեմիական էթիկա
• Գրագողության բացառում
• Հարգանք այլ հեղինակների կատ...
ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԳրագողությունԳրագողություն
,Այլ հեղինակների մտքերի գաղափարների յուրացումը՝ դրանք ներկայացնելով որպես
, :սեփական մտահղացում...
Գրագողության տարածված տեսակներըԳրագողության տարածված տեսակները
• Դիտավորյալ խաբեություն
• / /Արտատպում արտագրություն պատճե...
Դիտավորյալ խաբեությունԴիտավորյալ խաբեություն
Երբ դուք ամբողջությամբ կամ մասամբ այլ մարդկանց կողմից կազմված աշխատանքը
:ներկ...
/ /Արտատպում արտագրություն/ /Արտատպում արտագրություն
պատճենումպատճենում
• Բնօրինակի տեքստը նույնությամբ արտատպելն՝ առանց ա...
Ուրիշի միտքը սեփական բառերովՈւրիշի միտքը սեփական բառերով
վերաձևակերպելու անկարողությունվերաձևակերպելու անկարողություն
• ,Ո...
Ուրիշի աշխատանքին չափից շատ հղումՈւրիշի աշխատանքին չափից շատ հղում
կատարելըկատարելը
• Երկարաշունչ մեջբերումները՝ անգամ աղբ...
Ոչ ճշգրիտ մեջբերումՈչ ճշգրիտ մեջբերում
• , ,Հղում կատարելն այն աղբյուրին որն անձամբ չեք կարդացել այլ հանդիպել եք մեկ
:այլ ...
Գրագողություն ինքն իրենիցԳրագողություն ինքն իրենից
• ,Մասամբ կամ ամբողջությամբ կրկնօրինակելով ձեր այն աշխատանքը որը դուք ա...
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
Աղբյուրների տեսակներըԱղբյուրների տեսակները
1.1. ՏպագիրՏպագիր
2.2. -Տեսա և ձայնային-Տեսա և ձայնային
3.3. /Էլեկտրոնային թվայ...
Աղբյուրների տիպերըԱղբյուրների տիպերը
1.1. ,Գիրք գրքույկ և հոդվածների ժողովածու,Գիրք գրքույկ և հոդվածների ժողովածու
2.2. Ամ...
ՀՂՈՒՄՆԵՐՀՂՈՒՄՆԵՐ
Ի՞նչ է հղումըԻ՞նչ է հղումը
ՍահմանումՍահմանում - ,հղումն օգտագործվող տեղեկության տվյալի աղբյուրի հիշատակումն է
(արտաքին հղո...
Ե՞րբ է անհրաժեշտ հղում կատարելԵ՞րբ է անհրաժեշտ հղում կատարել
,Երբ դուք օգտագործում եք մտքեր գաղափարներ հետևյալ աղբյուրների...
Ե՞րբ անհրաժեշտ չէ հղում կատարելԵ՞րբ անհրաժեշտ չէ հղում կատարել
• Երբ գրում եք ձեր դիտարկման կամ փորձարկման արդյունքների մա...
Հղման քանակական և որակականՀղման քանակական և որակական
բնութագրերըբնութագրերը
Աշխատանքում մատենագիտական հղումների քանակը, ,ո...
ՀՂՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸՀՂՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ
Հղումների հիմնական ձևերըՀղումների հիմնական ձևերը
1.1. ՆերտեքստայինՆերտեքստային – աղբյուրի մատենագիտական տվյալները նշվում ե...
Ներտեքստային հղումՆերտեքստային հղում
,Աղբյուրին հղումը կատարվում է բուն տեքստում՝ փակագծերի մեջ որոնցում նշվում է
աղբյուրի...
Տողատակային հղումՏողատակային հղում
Աղբյուրի համապատասխան հատվածն աշխատանքի բուն տեքստում օգտագործելուց հետո
,դրվում է տողա...
Արտատեքստային հղումԱրտատեքստային հղում
Բուն տեքստում նշվում է գրականության ցանկում աղբյուրի հերթական համարը և
,օգտագործվող...
ՀՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՀՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳ
,Գիրք գրքույկ,Գիրք գրքույկ
• ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը
• Հրատարակման տարեթիվը
• Աշխատության վերնագիրը
• Հրատար...
Հոդված ժողովածուիցՀոդված ժողովածուից
• ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը
• Հրատարակման տարեթիվը
• Հոդվածի ( ,գլխի ենթա...
Հոդված ամսագրիցՀոդված ամսագրից
• ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը
• Հրատարակման տարեթիվը
• Հոդվածի վերնագիրը
• .Ամսագ...
Հոդված թերթիցՀոդված թերթից
Անհեղինակ հոդված
“UNSW gains top ranking from quality team”, Sydney Morning Herald, 30
February...
Մասնավոր հաղորդակցությունՄասնավոր հաղորդակցություն
.Մ 201Սողոմոնյան 4, .մասն զրույց./հարցազրույց, 6 փետրվար
Ուշադրություն
...
Իրավական ակտԻրավական ակտ
/ /Որոշում հրաման օրենք
•Ա ,կտի անվանումը
• ,Արխիվային համարը
• ,Տեսակը
• - ,Ամսա և տարեթիվը
•Վայ...
Իրավական ակտԻրավական ակտ
Պայմանագիր
• ,Անվանումը
• /Կնքման ուժի մեջ մտնելու ա - ,մսա և տարեթիվը
•Վայրը
Օրինակ՝
The North A...
Իրավական ակտԻրավական ակտ
Ուշադրություն
Իրավական ակտի կոնկրետ հոդվածին հղում կատարելիս՝ բուն տեքստում ուղղակի կամ
:փակագծեր...
ՎիճակագրությունՎիճակագրություն
• /Գործակալության կազմակերպության անվանումը
• Հրատարակման տարեթիվը
• Հրապարակման վերնագիրը
...
Չհրատարակված նյութՉհրատարակված նյութ
• ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը
• Տարեթիվը
• Վերնագիրը
• Նյութի տեսակը
• Ներկ...
-ՏԵՍԱ ԵՎ ՁԱՅՆԱՅԻՆ-ՏԵՍԱ ԵՎ ՁԱՅՆԱՅԻՆ
ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
-Ռադիո և հեռուստահեռարձակում-Ռադիո և հեռուստահեռարձակում
ՖիլմՖիլմ
• ,Վերնագիրը սերիալի դեպքում՝ սկզբում սերիան
•Ձայնագրման...
ՏեսաֆիլմՏեսաֆիլմ
• ,Վերնագիրը սերիալի դեպքում՝ սկզբում սերիան
• Ձայնագրման տարեթիվը
• Ձևաչափը
• Ձայնագրման ստուդիան
• Ձայն...
-Տեսա կամ ձայներիզ-Տեսա կամ ձայներիզ
• ,Վերնագիրը սերիալի դեպքում՝ սկզբում սերիան
• Ձայնագրման տարեթիվը
• Ձևաչափը
• Ձայնագ...
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
ԱռանձնահատկությունըԱռանձնահատկությունը
,Համացանցային աղբյուրներին հղում կատարելու կարգը նույն է ինչ դրանց տեքստային
:տպագի...
ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
.Նարեկ Ս Գալստյան
nsgalstyan@gmail.com
NarekSGalstyan
Narek S. Galstyan
Կոնտակտային տվյալներԿոնտակտային տվյալներ
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Քաղաքական և կուսակցական մենեջմենտ
Next
Upcoming SlideShare
Քաղաքական և կուսակցական մենեջմենտ
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Հղումները գիտական հրապարակումներում

Download to read offline

2014 թ. մարտի 15, Ծաղկաձոր: Դասընթացի թեմա՝ «Հղումներ կատարելու կարգը»: «Ինչպե՞ս կատարել գիտահետազոտական աշխատանք» թեմայով գիտապրակտիկ սեմինար-դասընթաց: ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերություն

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Հղումները գիտական հրապարակումներում

 1. 1. ՀՂՈՒՄՆԵՐԸ ԳԻՏԱԿԱՆՀՂՈՒՄՆԵՐԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐՈՒՄ .Նարեկ Ս Գալստյան.Նարեկ Ս Գալստյան ,Քաղաքական գիտությունների թեկնածու ԵՊՀ Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի դոցենտ
 2. 2. ՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐՔՆՆԱՐԿՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ • Հղումների նշանակությունը • Գրագողություն • Ե՞րբ է անհրաժեշտ հղում կատարել • Ե՞րբ անհրաժեշտ չէ հղում կատարել • Աղբյուրների տեսակները • Հղում կատարելու ձևերն ու կարգերը
 3. 3. Թեմատիկ աղբյուրներԹեմատիկ աղբյուրներ • Neville, C., 2010, “The complete guide to referencing and avoiding plagiarism”, 2nd Edition, Open University Press, NY • Reference styles. Referencing Style Guides, University of Kent [av. 11.03.2014] https://www.kent.ac.uk/ai/styleguides.html • Style Manual for Political Science. Revised 2001. American Political Science Association. Committee on Publications • Types of referencing style. Oxford LibGuides [av. 11.03.2014] http://ox.libguides.com/content.php?pid=294548&sid=2418799
 4. 4. ԻՆՉՈՒ՞ ՀՂՈՒՄ ԱՆԵԼԻՆՉՈՒ՞ ՀՂՈՒՄ ԱՆԵԼ
 5. 5. Հղումների նշանակությունըՀղումների նշանակությունը • Ակադեմիական էթիկա • Գրագողության բացառում • Հարգանք այլ հեղինակների կատարած աշխատանքի հանդեպ • ,Օգտագործված մտքերի գաղափարների ճշգրտության ստուգելիություն
 6. 6. ԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆԳՐԱԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
 7. 7. ԳրագողությունԳրագողություն ,Այլ հեղինակների մտքերի գաղափարների յուրացումը՝ դրանք ներկայացնելով որպես , :սեփական մտահղացում համարվում է գրագողություն Գրագողությունը կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով՝ դիտավորյալ խաբեությունից :մինչև աղբյուրից պատճենումն առանց համապատասխան գիտական մշակման ,Ամեն անգամ երբ ձեր աշխատանքում օգտագործում եք այլ հեղինակի մտքերը կամ , :գաղափարները դուք պարտավոր եք նշել դրանց աղբյուրը
 8. 8. Գրագողության տարածված տեսակներըԳրագողության տարածված տեսակները • Դիտավորյալ խաբեություն • / /Արտատպում արտագրություն պատճենում • Այլ մարդու միտքը սեփական բառերով վերձևակերպելու անկարողություն • Այլ մարդկանց աշխատանքներին չափից շատ հղում կատարելը • Ոչ ճշգրիտ մեջբերում • Գրագողություն ինքն իրենից
 9. 9. Դիտավորյալ խաբեությունԴիտավորյալ խաբեություն Երբ դուք ամբողջությամբ կամ մասամբ այլ մարդկանց կողմից կազմված աշխատանքը :ներկայացնում եք՝ որպես ձեր սեփականը Օրինակ՝ • ,Վճարում եք այլ մարդու՝ պատրաստելու գիտական աշխատանք ապա այդ աշխատանքը :ներկայացնում եք՝ որպես ձեր սեփականը •Ձ :եր աշխատանքը տրամադրում եք մեկ ուրիշին՝ այն արտատպելու համար • :Ինքներդ եք պատճենում այլ անձի պատրաստած աշխատանքը • :Լրամշակում եք այլ անձի պատրաստած աշխատանքը
 10. 10. / /Արտատպում արտագրություն/ /Արտատպում արտագրություն պատճենումպատճենում • Բնօրինակի տեքստը նույնությամբ արտատպելն՝ առանց աղբյուրին համապատասխան :հղում կատարելու և մեջբերումը չակերտների մեջ առնելու • ,Այլ անձի մտքերը գաղափարները ձեր շարադրանքում ներառելն՝ առանց աղբյուրին :հղում կատարելու
 11. 11. Ուրիշի միտքը սեփական բառերովՈւրիշի միտքը սեփական բառերով վերաձևակերպելու անկարողությունվերաձևակերպելու անկարողություն • ,Ուրիշի բառերը նույնությամբ օգտագործելը՝ աղբյուրին հղում կատարելով սակայն :առանց չակերտների • ,Բնօրինակի տեքստի մի քանի բառ փոփոխելը սակայն մտքի կառուցվածքը պահպանելը :կամ բնօրինակի միտքը զարգացնելն՝ առանց աղբյուրին հղում կատարելու
 12. 12. Ուրիշի աշխատանքին չափից շատ հղումՈւրիշի աշխատանքին չափից շատ հղում կատարելըկատարելը • Երկարաշունչ մեջբերումները՝ անգամ աղբյուրին հղում կատարելով և չակերտներ :օգտագործելով • ,Ուրիշի մտքերի բառերի կիառմամբ սեփական գաղափարները ձևակերպելը՝ առանց :աղբյուրին հղում կատարելու • Տարբեր մեջբերումներն ու ձևակերպումներն իրար կցելն՝ առանց աղբյուրին հղում :կատարելու
 13. 13. Ոչ ճշգրիտ մեջբերումՈչ ճշգրիտ մեջբերում • , ,Հղում կատարելն այն աղբյուրին որն անձամբ չեք կարդացել այլ հանդիպել եք մեկ :այլ հեղինակի աշխատանքում • , ,Կազմելով գրականության ցուցակ որում ներառված են աղբյուրներ որոնք ինքներդ չեք :կարդացել և դրանց հղում չեք կատարել աշխատանքում
 14. 14. Գրագողություն ինքն իրենիցԳրագողություն ինքն իրենից • ,Մասամբ կամ ամբողջությամբ կրկնօրինակելով ձեր այն աշխատանքը որը դուք արդեն :ներկայացրել եք մեկ այլ դասընթացի համար • Առանց համապատասխան հղումների՝ մասամբ կամ ամբողջությամբ օգտագործելով ձեր , :այն աշխատանքը որն արդեն ներկայացրել եք գնահատման կամ քննության համար
 15. 15. ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
 16. 16. Աղբյուրների տեսակներըԱղբյուրների տեսակները 1.1. ՏպագիրՏպագիր 2.2. -Տեսա և ձայնային-Տեսա և ձայնային 3.3. /Էլեկտրոնային թվային/Էլեկտրոնային թվային 4.4. ՆՆկարներ և ֆոտոպատկերներկարներ և ֆոտոպատկերներ
 17. 17. Աղբյուրների տիպերըԱղբյուրների տիպերը 1.1. ,Գիրք գրքույկ և հոդվածների ժողովածու,Գիրք գրքույկ և հոդվածների ժողովածու 2.2. ԱմսագիրԱմսագիր ((ամսագրային հոդվածամսագրային հոդված)) 3.3. ԹերթԹերթ ((թերթային հոդվածթերթային հոդված)) 4.4. ԱնհատականԱնհատական//մասնավոր հաղորդակցությունմասնավոր հաղորդակցություն (( ,հարցազրույց նամակ,հարցազրույց նամակ)) 5.5. Իրավական ակտԻրավական ակտ (( , ,օրենք որոշում պայմանագիր, ,օրենք որոշում պայմանագիր)) 6.6. ՎիճակագրությունՎիճակագրություն 7.7. Չհրատարակված նյութՉհրատարակված նյութ (( , ,թեզիս ձեռագիր հոդված, ,թեզիս ձեռագիր հոդված)) 8.8. -Ռադիո և հեռուստահեռարձակումներ-Ռադիո և հեռուստահեռարձակումներ
 18. 18. ՀՂՈՒՄՆԵՐՀՂՈՒՄՆԵՐ
 19. 19. Ի՞նչ է հղումըԻ՞նչ է հղումը ՍահմանումՍահմանում - ,հղումն օգտագործվող տեղեկության տվյալի աղբյուրի հիշատակումն է (արտաքին հղում) կամ աշխատանքի տարբեր մասերը ( , , ,գլուխ ենթագլուխ նկար ,աղյուսակ հավելված և այլն) միմյանց կապող գրառումը (ներքին հղում): Արտաքին հղումը պահանջում է օգտագործվող աղբյուրի մատենագիտական տվյալների :ճշգրիտ ներկայացում ,Օգտագործվող տվյալի տեղեկության աղբյուրը չհիշատակելը համարվում է հեղինակային իրավունքների խախտում (գրագողություն), իսկ աղբյուրի մատենագիտական տվյալները :թերի ներկայացնելոը՝ կոպիտ սխալ
 20. 20. Ե՞րբ է անհրաժեշտ հղում կատարելԵ՞րբ է անհրաժեշտ հղում կատարել ,Երբ դուք օգտագործում եք մտքեր գաղափարներ հետևյալ աղբյուրներից •Գ ,րքեր գրքույկներ և հոդվածներ; •Թերթեր և ամսագրեր; •Տ ,եսաֆիլմեր հեռուստահաղորդումներ •Հ ;ամացանցային կայքեր և էլեկտրոնային պաշարներ •(Էլեկտրոնային) , ;նամակներ օնլայն քննարկումների ֆորումներ •Հարցազրույցներ; •Դ (ասախոսություններ եթե ձեր դասախոսը դա անհրաժեշտ է համարում); •Ս , , :խեմաներ աղյուսակներ պատկերներ կամ նկարներ
 21. 21. Ե՞րբ անհրաժեշտ չէ հղում կատարելԵ՞րբ անհրաժեշտ չէ հղում կատարել • Երբ գրում եք ձեր դիտարկման կամ փորձարկման արդյունքների մասին (օրինակ՝ դաշտային հետազոտության զեկույց); • Ե ;րբ գրում եք ձեր փորձի և տպավորությունների մասին • Ե , ;րբ գրում եք ձեր սեփական մտքերը մեկնաբանություններն ու եզրակացությունները • ;Երբ գնահատական եք տալիս կամ առաջարկում ձեր սեփական վերլուծությունը • Ե « » (րբ օգտագործում եք հանրահայտ տեղեկություններ ,փաստեր որոնք կարելի է գտնել բազմաթիվ տեղերում և հայտնի են բազմաթիվ մարդկանց) ;կամ ժողովրդական բանահյուսություն • Երբ օգտագործում եք համընդհանուր ճանաչում գտած փաստեր կամ տեղեկություններ (անհրաժեշտ է խորհրդակցել գիտական ղեկավարի հետ):
 22. 22. Հղման քանակական և որակականՀղման քանակական և որակական բնութագրերըբնութագրերը Աշխատանքում մատենագիտական հղումների քանակը, ,որպես կանոն խոսում է քննվող :հարցի տեսական մշակվածության մասշտաբների մասին Սակայն սեփական աշխատանքը զանազան աղբյուրներին հղումներով ու մեջբերումներով ,հարստացնելուն զուգահեռ անհրաժեշտ է հիշել որ քննարկվող հարցին դուք պարտավոր եք տալ նաև ձեր սեփական գնահատականը: Հղում հարկ է կատարել միայն հեղինակավոր ու թեմատիկ աղբյուրներին՝ ,հնարավորինս խուսափելով դասագրքերին և տեղեկատվական նյութերին հանրամատչելի :աղբյուրների օգտագործումից
 23. 23. ՀՂՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸՀՂՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՎԵՐԸ
 24. 24. Հղումների հիմնական ձևերըՀղումների հիմնական ձևերը 1.1. ՆերտեքստայինՆերտեքստային – աղբյուրի մատենագիտական տվյալները նշվում են բուն :տեքստում 2.2. ՏողատակայինՏողատակային – :աղբյուրի մատենագիտական տվյալները նշվում են տողատակում 3.3. ԱրտատեքստայինԱրտատեքստային - աղբյուրի մատենագիտական տվյալները նշվում են բուն :տեքստից հետո
 25. 25. Ներտեքստային հղումՆերտեքստային հղում ,Աղբյուրին հղումը կատարվում է բուն տեքստում՝ փակագծերի մեջ որոնցում նշվում է աղբյուրի հեղինակի ազգանունը և հրատարակման տարեթիվը (Name-Date style): :Աշխատանքի վերջում այբբենական կարգով տրվում է օգտագործված աղբյուրների ցուցակ Օրինակ՝ Որոշ հեղինակներ այդ տեսության հիմնադիր համարում են Բրաունին (Gibbs 1981, էջ 89): կամ՝ հեղինակի ազգանունը կիրառելով տեքստում Գիբսը (1981, էջ 89) , :պնդում է որ այդ տեսության հիմնադիրը Բրաունն է
 26. 26. Տողատակային հղումՏողատակային հղում Աղբյուրի համապատասխան հատվածն աշխատանքի բուն տեքստում օգտագործելուց հետո ,դրվում է տողատակային համարակալված հղում ապա տողատակում նշվում են աղբյուրի մատենագիտական տվյալները (Numbered Footnote): Օրինակ՝ . « »Ջ Նայն առաջ քաշեց փափուկ ուժի բնորոշման մի շարք ¹:հիմնասկզբունքներ ----------------- 1. ´Տե ս Nye J. 2004, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, Public Affairs Group, New York, p. 31:
 27. 27. Արտատեքստային հղումԱրտատեքստային հղում Բուն տեքստում նշվում է գրականության ցանկում աղբյուրի հերթական համարը և ,օգտագործվող հատվածի էջը իսկ նրա մատենագիտական տվյալները նշվում են բուն :տեքստից հետո՝ գրականության ցանկում Գրականության ցանկում աղբյուրները նշվում :են բուն տեքստում օգտագործման հաջորդականությամբ Օրինակ՝ . « »Ջ Նայն առաջ քաշեց փափուկ ուժի բնորոշման մի շարք հիմնասկզբունքներ [8, 31էջ ]: Գրականության ցանկ 8. Nye J. 2004, “Soft Power: The Means to Success in World Politics”, Public Affairs Group, New York
 28. 28. ՀՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳՀՂՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳ
 29. 29. ,Գիրք գրքույկ,Գիրք գրքույկ • ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը • Հրատարակման տարեթիվը • Աշխատության վերնագիրը • Հրատարակչությունը • Հրատարակման վայրը Karskens, G. 1997, The Rocks: life in early Sydney, Melbourne University Press, Carlton
 30. 30. Հոդված ժողովածուիցՀոդված ժողովածուից • ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը • Հրատարակման տարեթիվը • Հոդվածի ( ,գլխի ենթագլխի) վերնագիրը • / ,Ժողովածուի խմբագրի ների անվան առաջին տառը ազգանունը • Ժողովածուի վերնագիրը • Հրատարակչությունը • Հրատարակման վայրը • Օգտագործված հատվածի էջը Curthoys, A. 1997, “History and identity”, in W Hudson 7 G Bolton (eds), Creating Australia: changing Australian history, Allen & Unwin, Sydney, pp. 23-38
 31. 31. Հոդված ամսագրիցՀոդված ամսագրից • ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը • Հրատարակման տարեթիվը • Հոդվածի վերնագիրը • .Ամսագրի հերթ համարը • Օգտագործված հատվածի էջը Kozulin, A. 1993, “Literature as a psychological tool”, Educational Psychologist, vol. 28, no. 3, pp. 253-265
 32. 32. Հոդված թերթիցՀոդված թերթից Անհեղինակ հոդված “UNSW gains top ranking from quality team”, Sydney Morning Herald, 30 February, 1994, p. 21 Հեղինակային հոդված Donaghy, B 1994, “National meeting set to review tertiary admissions”, Campus News, 3-9 March, p. 3
 33. 33. Մասնավոր հաղորդակցությունՄասնավոր հաղորդակցություն .Մ 201Սողոմոնյան 4, .մասն զրույց./հարցազրույց, 6 փետրվար Ուշադրություն /Մինչ մասնավոր զրույցի հարցազրույցի տվյալներն օգտագործելը՝ ձեր զրուցակցից ճշտեք՝ կարելի՞ է արդյոք այն հրապարակայնացնել
 34. 34. Իրավական ակտԻրավական ակտ / /Որոշում հրաման օրենք •Ա ,կտի անվանումը • ,Արխիվային համարը • ,Տեսակը • - ,Ամսա և տարեթիվը •Վայրը Օրինակ՝ ՀՀ դիվանագիտական աստիճաններ շնորհելու մասին, -31-ՆՀ Ա, , 2014 .ՀՀ Նախագահի հրամանագիր թ 3,մարտի Երևան
 35. 35. Իրավական ակտԻրավական ակտ Պայմանագիր • ,Անվանումը • /Կնքման ուժի մեջ մտնելու ա - ,մսա և տարեթիվը •Վայրը Օրինակ՝ The North Atlantic Treaty, Washington D.C. - 4 April 1949
 36. 36. Իրավական ակտԻրավական ակտ Ուշադրություն Իրավական ակտի կոնկրետ հոդվածին հղում կատարելիս՝ բուն տեքստում ուղղակի կամ :փակագծերում նշեք տվյալ հոդվածը
 37. 37. ՎիճակագրությունՎիճակագրություն • /Գործակալության կազմակերպության անվանումը • Հրատարակման տարեթիվը • Հրապարակման վերնագիրը • Հրատարակման համարը • Հրատարակչությունը • Հրատարակման վայրը Էլեկտրոնային տարբերակի դեպքում նաև • Դ -իտման ամսա և տարեթիվը • Էլեկտրոնային հասցեն (URL) Օրինակ՝ Australian Bureau of Statistics 2007, Internet Activity, Australia, Sep 2006, Cat. no. 8153.0, Australian Bureau of Statistics, Canberra, accessed 11 April 2007, < http://www.abs.gov.au>.
 38. 38. Չհրատարակված նյութՉհրատարակված նյութ • ,Հեղինակի ազգանունը անվան առաջին տառը • Տարեթիվը • Վերնագիրը • Նյութի տեսակը • Ներկայացման վայրը Օրինակ՝ Ballard, BA 2003, “The seeing machine: photography and the visualisation of culture in Australia, 1890-1930”, PhD thesis, University of Melbourne կամ Fitzsimmons, D 2005, “Who chooses who belongs: tactics and strategies and migrant literature”. Paper presented at the AULLA & FILLM conference, James Cook University, Cairns, 15-19th July
 39. 39. -ՏԵՍԱ ԵՎ ՁԱՅՆԱՅԻՆ-ՏԵՍԱ ԵՎ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
 40. 40. -Ռադիո և հեռուստահեռարձակում-Ռադիո և հեռուստահեռարձակում ՖիլմՖիլմ • ,Վերնագիրը սերիալի դեպքում՝ սկզբում սերիան •Ձայնագրման տարեթիվը •Ձևաչափը •Ձայնագրման ստուդիան •Ձայնագրման վայրը My Brilliant Career, 1979, motion picture, New South Wales Film Corporation, distributed by Australian Video, Australia. Going backwards: Four Corners 2001, television program, Australian Broadcasting Corporation, Sydney, 9 July
 41. 41. ՏեսաֆիլմՏեսաֆիլմ • ,Վերնագիրը սերիալի դեպքում՝ սկզբում սերիան • Ձայնագրման տարեթիվը • Ձևաչափը • Ձայնագրման ստուդիան • Ձայնագրման վայրը My Brilliant Career, 1979, motion picture, New South Wales Film Corporation, distributed by Australian Video, Australia. Առցանց տարբերակի դեպքում The Overlander 2007, Overlander.tv: Aboriginal tent embassy, Canberra, online video, accessed 31 July 2007, <http ://www.youtube.com/watch?v=abMlHjO2nh4>
 42. 42. -Տեսա կամ ձայներիզ-Տեսա կամ ձայներիզ • ,Վերնագիրը սերիալի դեպքում՝ սկզբում սերիան • Ձայնագրման տարեթիվը • Ձևաչափը • Ձայնագրման ստուդիան • Ձայնագրման վայրը Australia through time 1994, CD-ROM, Random ROM in assoc. with the ABC, Sydney.
 43. 43. ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ
 44. 44. ԱռանձնահատկությունըԱռանձնահատկությունը ,Համացանցային աղբյուրներին հղում կատարելու կարգը նույն է ինչ դրանց տեքստային :տպագիր տարբերակներին հղում կատարելու դեպքում Սակայն այս դեպքում անհրաժեշտ է աղբյուրի մատենագիտական տվյալների մեջ ներառել նաև աղբյուրի էլեկտրոնային ամբողջականամբողջական հասցեն և դրան մուտք գործելու ժամանակը: « »Էլեկտրոնային շատ երկար հասցեները կարելի է կոտրել ՝ մյուս մասը :շարունակելով հաջորդ տողում Օրինակ՝ Brugier, C., Popescu, N. 2014, “Ukraine: the view from China”, Alerts - No 17 - 14 March 2014, European Union Institute for Security Studies [հասանելի էր 15.03.2014] http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Alert_17_Ukraine_ China.pdf
 45. 45. ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
 46. 46. .Նարեկ Ս Գալստյան nsgalstyan@gmail.com NarekSGalstyan Narek S. Galstyan Կոնտակտային տվյալներԿոնտակտային տվյալներ
 • hamodanielyan

  Apr. 29, 2014

2014 թ. մարտի 15, Ծաղկաձոր: Դասընթացի թեմա՝ «Հղումներ կատարելու կարգը»: «Ինչպե՞ս կատարել գիտահետազոտական աշխատանք» թեմայով գիտապրակտիկ սեմինար-դասընթաց: ԵՊՀ Ուսանողական գիտական ընկերություն

Views

Total views

1,964

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×