Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hoe wordt u
een lead hospital in 2020?
De visie van Möbius
Business Consulting. Grondig Anders.2
Uitdagingen Wat is een lead hospital? Operationele excellentie:
Aankoop en logistiek...
Business Consulting. Grondig Anders.3
Het gemiddelde Belgische ziekenhuis…
€ 109,944
€ 62,183
€ 13,344
€ 67,887
€ 2,356
€ ...
Business Consulting. Grondig Anders.4
De financiële druk op een ziekenhuis
Niet-prestatiegebonden vaste kosten (de helft v...
Business Consulting. Grondig Anders.5
De financiële druk op een ziekenhuis
Als de inkomsten
met 5% dalen…
…dan moet het vo...
Business Consulting. Grondig Anders.6
De financiële druk op een ziekenhuis
Als de inkomsten
met 5% dalen…
…moeten de koste...
Business Consulting. Grondig Anders.7
Lead hospitals
Efficiëntie
Kwaliteit
de lead hospital lijn
ziekenhuizen
vandaag
verd...
Business Consulting. Grondig Anders.8
Möbius over lead hospitals
Whitepaper, 2014
Business Consulting. Grondig Anders.9
Processen in het ziekenhuis
Diagnose Therapie Zorg
Aankoop en logistiek
Boekhouding
...
Business Consulting. Grondig Anders.
Diagnose Therapie Zorg
Aankoop en logistiek
Boekhouding
ICT
Personeelsbeheer
Magazijn...
Business Consulting. Grondig Anders.11
Van Proces naar Organisatie
DienstA Dienst B DienstC Proces 1
Proces 2
Proces 3
Pro...
Business Consulting. Grondig Anders.12
Ziekenhuizen onder druk…
Externe factoren
Kwaliteit garanderen
Kosten onder
control...
Business Consulting. Grondig Anders.
Maak uw
geneesmiddelendistributie
foutloos en efficiënt
13
Zeven wegen naar operation...
Business Consulting. Grondig Anders.14
Supply chain maturiteit
Belang en geavanceerdheid van
aankoop en logistiek binnen h...
Business Consulting. Grondig Anders.15
De drie C’s van de Supply Chain
Drie fundamentele dimensies beïnvloeden elkaar voor...
Business Consulting. Grondig Anders.17
Voorraadoptimalisatie: potentieel
Door optimalisatie van de voorraadpolicy realiser...
Business Consulting. Grondig Anders.
Inkoopoptimalisatie
Vandaag hebben ziekenhuizen hebben een functionele focus in
aanko...
Business Consulting. Grondig Anders.19
Wat verwachten we van een ERP-systeem?
- Minder tijd besteden aan
administratie
- B...
Business Consulting. Grondig Anders.20
Een ERP-systeem implementeren
Huidige
processen in
kaart brengen
Processen
optimali...
Business Consulting. Grondig Anders.23
Wat is uw performantie?
Möbius organiseert de eerste brede benchmarking voor aankoo...
Dank u voor uw aandacht
Kortrijksesteenweg 152
9830 Sint-Martens-Latem
T: +32 (0)9 280 74 20
F: +32 (0)9 280 74 21
www.mob...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Connectiviteit als paradigma voor strategische doelstellingen in de Zorg
Next

2

Share

Hoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van Möbius

De Vlaamse ziekenhuizen staan onder zware druk om hun
kosten te reduceren. Tegelijk worden er meer en meer eisen gesteld op het vlak van aantoonbare kwaliteit en traceerbaarheid en is er al jaren een groot tekort aan verpleegkundigen. Hoe pakt u die uitdagingen aan zonder te raken aan de kwaliteit van uw zorg? Door de weg in te slaan van een lead hospital en te streven naar operationele excellentie.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Hoe wordt u een lead hospital in 2020, de visie van Möbius

 1. 1. Hoe wordt u een lead hospital in 2020? De visie van Möbius
 2. 2. Business Consulting. Grondig Anders.2 Uitdagingen Wat is een lead hospital? Operationele excellentie: Aankoop en logistiek Operationele excellentie: ERP performantie 1 2 3 4
 3. 3. Business Consulting. Grondig Anders.3 Het gemiddelde Belgische ziekenhuis… € 109,944 € 62,183 € 13,344 € 67,887 € 2,356 € 42,806 € 124,741 € 115,295 € 29,925 € 26,424 € 20,720 € 0 € 50,000 € 100,000 € 150,000 € 200,000 € 250,000 € 300,000 € 350,000 Verpleegdagprijs Forfaits Verkopen Honoraria Andere inkomsten Inkomsten perbed Uitgaven perbed Aankopen Artsen Personeel Andere diensten Afschrijvingen Bedrijfswinst Data uit MAHA analyse Belfius Alle 95 Belgische algemene ziekenhuizen, jaarrekeningen 36% 4% 14% 37% 9% 20% 22% 41% 10% 7% 0,8% Het gemiddeld ziekenhuis draaide in 2012 bijna break-even met iets meer dan 300 000 euro omzet per bed.
 4. 4. Business Consulting. Grondig Anders.4 De financiële druk op een ziekenhuis Niet-prestatiegebonden vaste kosten (de helft van de totale kosten) bepalen het volume dat het ziekenhuis moet halen. Volume Euro Totale kosten Vaste kosten Inkomsten De meeste ziekenhuizen opereren rond het break-even punt Het break-even volume ligt hoger bij hoge vaste kosten (Aantal behandelingen, aantal patiënten,…) (Inkomsten en kosten) Inkomsten zijn quasi volledig volumegebonden
 5. 5. Business Consulting. Grondig Anders.5 De financiële druk op een ziekenhuis Als de inkomsten met 5% dalen… …dan moet het volume met meer dan 10% stijgen Volume Euro Totale kosten Vaste kosten Inkomsten Wanneer de inkomsten dalen, onder druk van overheidsbesparingen, zal het volume meer dan proportioneel moeten stijgen.
 6. 6. Business Consulting. Grondig Anders.6 De financiële druk op een ziekenhuis Als de inkomsten met 5% dalen… …moeten de kosten met 5% gereduceerd worden Volume Euro Totale kosten Vaste kosten Inkomsten Een alternatieve of aanvullende oplossing is om de kosten mee te doen dalen door efficiënter om te gaan met de resources.
 7. 7. Business Consulting. Grondig Anders.7 Lead hospitals Efficiëntie Kwaliteit de lead hospital lijn ziekenhuizen vandaag verdere verbeteringen door innovatie proces- verbeteringen lead hospitals
 8. 8. Business Consulting. Grondig Anders.8 Möbius over lead hospitals Whitepaper, 2014
 9. 9. Business Consulting. Grondig Anders.9 Processen in het ziekenhuis Diagnose Therapie Zorg Aankoop en logistiek Boekhouding ICT Personeelsbeheer Magazijn Primaire processen De drie kernactiviteiten van een ziekenhuis Secundaire processen - Patiëntgerelateerd - Ondersteunt de primaire processen Tertiaire processen - Patiënt verwijderd - Ondersteunt de primaire en secundaire processen
 10. 10. Business Consulting. Grondig Anders. Diagnose Therapie Zorg Aankoop en logistiek Boekhouding ICT Personeelsbeheer Magazijn 10 Processen in het ziekenhuis Zoek scope- voordelen -15% Zoek schaal- voordelen -30% Primaire processen De drie kernactiviteiten van een ziekenhuis Secundaire processen - Patiëntgerelateerd - Ondersteunt de primaire processen Tertiaire processen - Patiënt verwijderd - Ondersteunt de primaire en secundaire processen
 11. 11. Business Consulting. Grondig Anders.11 Van Proces naar Organisatie DienstA Dienst B DienstC Proces 1 Proces 2 Proces 3 Procesfragment Supervisor/verantwoordelijke Dienst D Dienst B DienstA DienstC Dienst D Dienst B DienstA Dienst X Taak uitgevoerd door dienst X Hoe de organisatie eruit ziet Hoe de dagelijkse realiteit werktversus
 12. 12. Business Consulting. Grondig Anders.12 Ziekenhuizen onder druk… Externe factoren Kwaliteit garanderen Kosten onder controle houden Medewerkers vinden en maximaal benutten Interne factoren Verantwoordelijkheden te verspreid Weinig geplande primaire processen Weinig standaardisatie Te fragmentarisch ziekenhuislandschap
 13. 13. Business Consulting. Grondig Anders. Maak uw geneesmiddelendistributie foutloos en efficiënt 13 Zeven wegen naar operationele excellentie Plan uw processen, segmenteer uw patiënten De geïntegreerde waardeketen: een taak voor de COO Nog een betere dienstverlening met geïntegreerde logistiek Naar een kwalitatieve en efficiëntere zorg door traceerbaarheid U hoeft niet de grootste te zijn Kijk over uw eigen muren heen Operationele Excellentie
 14. 14. Business Consulting. Grondig Anders.14 Supply chain maturiteit Belang en geavanceerdheid van aankoop en logistiek binnen het ziekenhuis Impactopdeglobaleefficiëntie vanhetziekenhuis Naar Rivard-Royer & Beaulieu, 2004 HoogLaag HoogLaag Producten Aankoop & distributie Supply (chain) manage- ment Zorg- waarde- keten niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 Focus op de beschikbaarheid en de kwaliteit van het product door decentralisatie van de aankoop en de distributie Focus op de prijs per product en de kwaliteit door centralisatie, raamcontracten en groepsaankopen Focus op de globale kostprijs en de kwaliteit door logistieke centralisatie en betrokkenheid van de leveranciers Focus op de globale kostprijs en klinische prestaties door een geïntegreerde waardeketen te creëren, waar iedereen zich op zijn kernactiviteiten focust
 15. 15. Business Consulting. Grondig Anders.15 De drie C’s van de Supply Chain Drie fundamentele dimensies beïnvloeden elkaar voortdurend. Customer service Cash Cost Inventory Minder cyclische voorraad: > kleinere lotsize (Cost) > meer werklast (Cost) > lagere Klantenservice Minder veiligheidsvoorraad: > meer stockouts (Klant) > hogere noodkost (Cost) Aankoopkost verminderen Verhogen lotsize (=lagere cost/stuk) > meer voorraad (Cash) Distributiekost verminderen Opslagkost verminderen Verkleinen voorraadruimte > minder stock en Klantenservice) Verminderen magazijniers > verlagen frequentie (Klantenservice) Verlagen leverfrequentie > meer voorraad (Cash) > minder Klantservice Operationele kosten Verbeteren (Interne) Klantenservice Verhogen Servicegraad > meer voorraad (Cash) Versnellen Levertijd > snellere distributie (Cost) BrederArtikelgamma > meer artikelen in stock (Cash) > meer leveranciersrelaties (Cost) ! !! ! Beheer van de Regelgrenzen
 16. 16. Business Consulting. Grondig Anders.17 Voorraadoptimalisatie: potentieel Door optimalisatie van de voorraadpolicy realiseren we typisch 20% voorraadreductie in enkele maanden tijd. De grootste voorraad ligt bij de apotheek. Voorraad niet-apotheek: ca. 40% Voorraad apotheek: ca. 60% Huidig voorraadniveau in euro Voorraadniveau in euro na optimalisatie Balansvoorraad: 8-15 voorraad- rotaties per jaar* Na optimalisatie: 10-19 voorraad- rotaties per jaar -20% *Rotaties =Totale inkopen per jaar / totale voorraad. De totale inkopen bevatten ook niet-voorraadartikels.
 17. 17. Business Consulting. Grondig Anders. Inkoopoptimalisatie Vandaag hebben ziekenhuizen hebben een functionele focus in aankoop. Door centralisatie,TCO, en end-to-end aankoop streven we naar een procesgeoriënteerde aankoop en een hogere effectiviteit. Arjan vanWeele, maturiteitsmodel aankoop 1. Transactionele oriëntatie 2. Commerciële oriëntatie 3. Aankoop oriëntatie 4. Proces oriëntatie 5. Supply chain oriëntatie 6. Waardeketen oriëntatie Effectiviteit Functionele focus Crossfunctionele focus Overheids- instellingen Banken en verzekeringen Farma Ziekenhuizen Chemie Telecom Elektronica Computer- industrie Automotive Retail
 18. 18. Business Consulting. Grondig Anders.19 Wat verwachten we van een ERP-systeem? - Minder tijd besteden aan administratie - Betere traceability - Grotere betrouwbaarheid van leveringen - Hogere beschikbaarheid van goederen - Minder fouten - Snelle leveringen - Minder manuele transactionele administratie - Automatische herbestelling - Meer tijd voor waardetoevoegend werk - Kortere doorlooptijden - Vlotte goedkeuringsflows - Real-time management- informatie - Efficiëntere handling (receiving, picking, distributie) - Minder manuele handelingen - Vlottere optimalisaties (bv. parametertuning) - Betrouwbaar closed-loop systeem …en wat hebben we gerealiseerd?
 19. 19. Business Consulting. Grondig Anders.20 Een ERP-systeem implementeren Huidige processen in kaart brengen Processen optimaliseren Processen vertalen naar IT systeem Performantere processen dankzij het IT- systeem Lean, Efficiency Value Stream Map Expertise Best Practices
 20. 20. Business Consulting. Grondig Anders.23 Wat is uw performantie? Möbius organiseert de eerste brede benchmarking voor aankoop en supply chain management ooit. Wat is de aankoopmaturiteit van uw ziekenhuis? Hoe presteert u ten opzichte van andere Belgische ziekenhuizen? Waar zit uw verbeterpotentieel? Neem gratis deel aan deze benchmark en ontvang een gepersonaliseerd rapport dat wij aan uw directiecomité voorstellen. ziekenhuizen vandaag uw ziekenhuis
 21. 21. Dank u voor uw aandacht Kortrijksesteenweg 152 9830 Sint-Martens-Latem T: +32 (0)9 280 74 20 F: +32 (0)9 280 74 21 www.mobius.eu
 • vanFelius

  Jul. 22, 2015
 • JorisJansen1

  Jul. 13, 2015

De Vlaamse ziekenhuizen staan onder zware druk om hun kosten te reduceren. Tegelijk worden er meer en meer eisen gesteld op het vlak van aantoonbare kwaliteit en traceerbaarheid en is er al jaren een groot tekort aan verpleegkundigen. Hoe pakt u die uitdagingen aan zonder te raken aan de kwaliteit van uw zorg? Door de weg in te slaan van een lead hospital en te streven naar operationele excellentie.

Views

Total views

1,694

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×