Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ang Elastisidad ng Suplay
Group III – Ang Kartel
Katulad ng mamimili,
tumutugon din sa
pagbabago ng presyo
ang mga produsyer o
negosyante.
Ang mga negosyante at
produsyer ay nahihikayat
na magsuplay ng
maraming produkto
kapag mataas ang presyo
(Batas ng Suplay)...
Ibig sabihin, pag mataas
ang presyo, mataas din
ang suplay. Kung mababa
naman ang presyo,
mababa rin ang suplay!
Gets?
TAN...
Ngunit, hindi sa lahat ng
pagkakataon ay possible
ito! Dahil may limitasyon
din ang bilang ng mga
napo-produce dahil sa
sa...
Ang reaksyon ng
prodyuser sa pagbabago
ay limitado lamang sa
maikling panahon. At ang
reaksyon na ito ay
tinatawag na elas...
Elastisidad ng Suplay
Ang elastisidad ng suplay ay
ang pagbabago sa bahagdang
dami ng suplay ayon sa
bahagdang pagbabago n...
Uri ng Elastisidad ng Suplay
Elastic Suplay Unitary Elastic Suplay Inelastic Suplay
Perfectly Inelastic SuplayPerfectly El...
Elastic Suplay
Ang pagbabago sa dami ng suplay
ay higit kaysa sa pagbabago ng
presyo.
DEMAND
PRICE
Elastic Suplay (TANDAAN!)
MGA SUPLAY TUWING
OKASYON
Elastic Suplay (Halimbawa)
Tuwing pasko, Malaki ang pagtaas ng
suplay ng mga laruan at damit dahil
tinatangkilik ito ng la...
Elastic Suplay (Halimbawa)
Isa pang halimbawa ay tuwing Araw ng
mga Puso at Patay kung saan tumataas
ang produksyon ng mga...
Unitary Elastic Suplay
Ang pagbabago sa dami ng suplay
at presyo ay magkatumbas.
DEMAND PRICE
Unitary Elastic Suplay (TANDAAN!)
MGA PRODUKTONG
KARANIWANG
KINUKONSUMO
Unitary Elastic Suplay (Halimbawa)
Bigas. Ang pagbaba ng presyo ng bigas
ay hindi makapagpaparami sa suplay
nito dahil ang...
Unitary Elastic Suplay (Halimbawa)
2 takal lang ang kanilang kailangan kaya
hindi tataas ang pagkonsumo ng tao
kahit pa bu...
Inelastic Suplay
Ang pagbabago sa dami ng suplay
ay mas maliit sa pagbabago sa
presyo.
DEMAND
PRICE
Inelastic Suplay (TANDAAN!)
MGA MATAGAL
IPROSESONG
MATERYALES;
MAMAHALING BATO
Inelastic Suplay (Halimbawa)
Kapag mataas ang presyo, mataas ang
suplay! Ngunit, hindi ito sa lahat ng
pagkakataon. Sa pag...
Inelastic Suplay (Halimbawa)
Ito ay dahil mahirap at matagal ang
proseso ng pagmimina ng nickel, gold,
at iba pang mineral...
Perfectly Elastic Suplay
Maaaring magbago ang dami ng
suplay kahit na walang pagbabago
sa presyo.
Perfectly Elastic Suplay (TANDAAN!)
PAGUNLAD NG
TEKNOLOHIYANG
PANG-PRODUKSYON
Perfectly Elastic Suplay (Halimbawa)
Ang mga pirata o imitasyon ay pabagu-
bago ang suplay kahit hindi nagbabago
ang presy...
Perfectly Elastic Suplay (Halimbawa)
Kapag nalaos naman, kahit hindi
magbago ang presyo ay konti na ang
bibili kaya bababa...
Perfectly Inelastic Suplay
Ang dami ng suplay ay hindi
nagbabago kahit pa may
pagbabago sa presyo ng produkto.
Unitary Elastic Suplay (TANDAAN!)
MGA OBRA MAESTRA
GAYA NG SINING
Perfectly Inelastic Suplay (Halimbawa)
Ang orihinal na Mona Lisa painting ni
Da Vinci ay nag-iisa lamang ang stock.
Ibig s...
Perfectly Inelastic Suplay (Halimbawa)
Kahit tumaas man ang presyo ng
sapatos na ito, papagipunan mo pa rin
ito upang mabi...
Sumakatuwid:
1. Elastic Demand – suplay tuwing may okasyon
2. Unitary Elastic Demand – produktong karaniwang
kinukonsumo
3...
Gaya ng elastisidad ng demand, ginagamit
din ang midpoint o arc elasticity formula
upang uriin ang elastisidad ng suplay.
Midpoint/ Arc Elasticity Formula
Ed =
𝑄2−𝑄1
𝑄1+𝑄2
2
𝑃2−𝑃1
𝑃1+𝑃2
2
Kung saan ang:
Q1 naunang dami ng suplay
P1 dating presy...
Batayan sa Uri ng Elastisidad:
1. Elastic Suplay – (Ed >1)
2. Unitary Elastic Suplay – (Ed =1)
3. Inelastic Suplay – (Ed <...
Ngayon ay alam na rin natin ang
kahulugan, halimbawa, at mga batayan sa
paguuri ng elastisidad ng suplay.
Elasticity of Supply (Filipino)
Elasticity of Supply (Filipino)
Elasticity of Supply (Filipino)
Elasticity of Supply (Filipino)
Elasticity of Supply (Filipino)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Elastisidad ng Suplay
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Elasticity of Supply (Filipino)

Download to read offline

Elastisidad ng Suplay

Ang elastisidad ng suplay ay ang pagbabago sa bahagdang dami ng suplay ayon sa bahagdang pagbabago ng presyo.

Uri ng Elastisidad ng Suplay:
1. Elastic
2. Unitary Elastic
3. Inelastic
4. Perfectly Elastic
5. Perfectly Inelastic

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Elasticity of Supply (Filipino)

 1. 1. Ang Elastisidad ng Suplay Group III – Ang Kartel
 2. 2. Katulad ng mamimili, tumutugon din sa pagbabago ng presyo ang mga produsyer o negosyante.
 3. 3. Ang mga negosyante at produsyer ay nahihikayat na magsuplay ng maraming produkto kapag mataas ang presyo (Batas ng Suplay). TANDAAN!
 4. 4. Ibig sabihin, pag mataas ang presyo, mataas din ang suplay. Kung mababa naman ang presyo, mababa rin ang suplay! Gets? TANDAAN!
 5. 5. Ngunit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay possible ito! Dahil may limitasyon din ang bilang ng mga napo-produce dahil sa salik ng produksyon.
 6. 6. Ang reaksyon ng prodyuser sa pagbabago ay limitado lamang sa maikling panahon. At ang reaksyon na ito ay tinatawag na elastisidad ng suplay.
 7. 7. Elastisidad ng Suplay Ang elastisidad ng suplay ay ang pagbabago sa bahagdang dami ng suplay ayon sa bahagdang pagbabago ng presyo.
 8. 8. Uri ng Elastisidad ng Suplay Elastic Suplay Unitary Elastic Suplay Inelastic Suplay Perfectly Inelastic SuplayPerfectly Elastic Suplay
 9. 9. Elastic Suplay Ang pagbabago sa dami ng suplay ay higit kaysa sa pagbabago ng presyo. DEMAND PRICE
 10. 10. Elastic Suplay (TANDAAN!) MGA SUPLAY TUWING OKASYON
 11. 11. Elastic Suplay (Halimbawa) Tuwing pasko, Malaki ang pagtaas ng suplay ng mga laruan at damit dahil tinatangkilik ito ng lahat ng tao. Kapag mas mataas ang suplay, mas mataas ang presyo! (Batas ng Suplay)
 12. 12. Elastic Suplay (Halimbawa) Isa pang halimbawa ay tuwing Araw ng mga Puso at Patay kung saan tumataas ang produksyon ng mga bulaklak dahil mataas din ang demand ng mga tao dito.
 13. 13. Unitary Elastic Suplay Ang pagbabago sa dami ng suplay at presyo ay magkatumbas. DEMAND PRICE
 14. 14. Unitary Elastic Suplay (TANDAAN!) MGA PRODUKTONG KARANIWANG KINUKONSUMO
 15. 15. Unitary Elastic Suplay (Halimbawa) Bigas. Ang pagbaba ng presyo ng bigas ay hindi makapagpaparami sa suplay nito dahil ang mga pangangailangan ng tao dito ay constant na. Kung 2 takal lang ang kaya ubusin ng isang pamilya,
 16. 16. Unitary Elastic Suplay (Halimbawa) 2 takal lang ang kanilang kailangan kaya hindi tataas ang pagkonsumo ng tao kahit pa bumaba ang presyo. Dahil dito, pantay ang pagbabago sa suplay at presyo.
 17. 17. Inelastic Suplay Ang pagbabago sa dami ng suplay ay mas maliit sa pagbabago sa presyo. DEMAND PRICE
 18. 18. Inelastic Suplay (TANDAAN!) MGA MATAGAL IPROSESONG MATERYALES; MAMAHALING BATO
 19. 19. Inelastic Suplay (Halimbawa) Kapag mataas ang presyo, mataas ang suplay! Ngunit, hindi ito sa lahat ng pagkakataon. Sa paggawa ng alahas, kahit tumaas ang presyo, hindi basta basta makakataas ang suplay.
 20. 20. Inelastic Suplay (Halimbawa) Ito ay dahil mahirap at matagal ang proseso ng pagmimina ng nickel, gold, at iba pang mineral. Kailangan talaga nilang maghintay dahil hindi madalian ang pagpo-produce nito.
 21. 21. Perfectly Elastic Suplay Maaaring magbago ang dami ng suplay kahit na walang pagbabago sa presyo.
 22. 22. Perfectly Elastic Suplay (TANDAAN!) PAGUNLAD NG TEKNOLOHIYANG PANG-PRODUKSYON
 23. 23. Perfectly Elastic Suplay (Halimbawa) Ang mga pirata o imitasyon ay pabagu- bago ang suplay kahit hindi nagbabago ang presyo. Ito ay nakadepende lamang sa interes ng tao kung gusto niya ba bumili o hindi. Maaari din tumaas ang suplay kahit hindi nagbago ang presyo dahil nasa trend ang mga ito.
 24. 24. Perfectly Elastic Suplay (Halimbawa) Kapag nalaos naman, kahit hindi magbago ang presyo ay konti na ang bibili kaya bababa narin ang produksyon.
 25. 25. Perfectly Inelastic Suplay Ang dami ng suplay ay hindi nagbabago kahit pa may pagbabago sa presyo ng produkto.
 26. 26. Unitary Elastic Suplay (TANDAAN!) MGA OBRA MAESTRA GAYA NG SINING
 27. 27. Perfectly Inelastic Suplay (Halimbawa) Ang orihinal na Mona Lisa painting ni Da Vinci ay nag-iisa lamang ang stock. Ibig sabihin, iisa lang ang suplay! Kahit tumaas o bumaba ang presyo ng painting, isa pa rin ito. Si Mona Lisa parin diba?!
 28. 28. Perfectly Inelastic Suplay (Halimbawa) Kahit tumaas man ang presyo ng sapatos na ito, papagipunan mo pa rin ito upang mabili ito. Dahil dito, tinatawag na luxury goods ang mga produktong ito.
 29. 29. Sumakatuwid: 1. Elastic Demand – suplay tuwing may okasyon 2. Unitary Elastic Demand – produktong karaniwang kinukonsumo 3. Inelastic Demand – mahirap at matagal iproseso na materyales gaya ng mineral at mamahaling bato 4. Perfectly Elastic Demand – pagunlad ng teknolohiyang pang-produksyon 5. Perfectly Inelastic Demand – obra maestra gaya ng sining
 30. 30. Gaya ng elastisidad ng demand, ginagamit din ang midpoint o arc elasticity formula upang uriin ang elastisidad ng suplay.
 31. 31. Midpoint/ Arc Elasticity Formula Ed = 𝑄2−𝑄1 𝑄1+𝑄2 2 𝑃2−𝑃1 𝑃1+𝑃2 2 Kung saan ang: Q1 naunang dami ng suplay P1 dating presyo Q2 bagong dami ng suplay P2 bagong presyo
 32. 32. Batayan sa Uri ng Elastisidad: 1. Elastic Suplay – (Ed >1) 2. Unitary Elastic Suplay – (Ed =1) 3. Inelastic Suplay – (Ed <1) 4. Perfectly Elastic Suplay – walang batayang theoretical 5. Perfectly Inelastic Suplay – walang batayang theoretical
 33. 33. Ngayon ay alam na rin natin ang kahulugan, halimbawa, at mga batayan sa paguuri ng elastisidad ng suplay.
 • LunaGodspell

  Mar. 28, 2021
 • HiginaMagannon

  Mar. 15, 2021
 • NicoleGuinto3

  Mar. 4, 2021
 • AthenaBelleCostiniano

  Oct. 7, 2020
 • comacasar

  Nov. 27, 2019
 • MaryGwyneth1

  Oct. 9, 2019
 • LoveyCecille

  Oct. 6, 2019
 • icyilican

  Sep. 24, 2019
 • maritesaguilo

  Sep. 24, 2019
 • CharlotteSanPedro

  Sep. 16, 2019
 • MarielleMuyang

  Sep. 10, 2019
 • AlmaGonzales3

  Aug. 26, 2019
 • CatherineDiaz36

  Sep. 27, 2018
 • ReychelleSamporna

  Sep. 25, 2018
 • GBell1

  Sep. 23, 2018
 • JoyAnnFerrer

  Sep. 12, 2018
 • JackylineFucasan1

  Sep. 10, 2018
 • charliebong1997

  Sep. 7, 2018
 • JonelBautista3

  Dec. 14, 2017
 • Grhace

  Oct. 4, 2017

Elastisidad ng Suplay Ang elastisidad ng suplay ay ang pagbabago sa bahagdang dami ng suplay ayon sa bahagdang pagbabago ng presyo. Uri ng Elastisidad ng Suplay: 1. Elastic 2. Unitary Elastic 3. Inelastic 4. Perfectly Elastic 5. Perfectly Inelastic

Views

Total views

63,875

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

1,236

Shares

0

Comments

0

Likes

36

×