Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
012 arts plàstiques l'escultura
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Mapa conceptual art

Download to read offline

Presentació destinada a l'alumnat de 2n de batxillerat de la matèria d'Història de l'Art

Mapa conceptual art

 1. 1. MAPACONCEPTUAL DE LA HISTÒRIA DE L’ART
 2. 2. ART PARAULES FORMES IMAGINACIÓ ESTÈTICA EXPRESSIÓ PINTURAARQUITECTURA ARTS VISUALSESCULTURA SONSCOLORS Art de projectar i construir estructures. Art de crear formes expressives de tres dimensions. Art de representar en superfície plana un objecte real o imaginari por mitjà del dibuix i el color. Art d’expressar per mitjà de gràfics i imatges.
 3. 3. ART BELLES ARTS ARTS APLICADES LITERATURA PINTURA DANSA CINEMA HABILIDAD TÉCNICA EXPRESSIÓ DE L’ÉSSER HUMÀ ESCULTURA MÚSICA ARQUITECTURA ARTESANIA DISSENY INDUSTRIAL ARTS GRÀFIQUES CERÀMICA TÈXTIL MITJÀ / SUPORT A partir del segle XX aquesta diferenciació desapareix i s’aplica el concepte global d’art tant a unes com a d’altres.
 4. 4. EVOLUCIÓ DE L’ART ART A LA PREHISTÒRIA ART EN LES CIVILITZACIONS ANTIGUES ART EN LES CULTURES CLÀSSIQUES ART MEDIEVAL ART A L’EDAT MODERNA ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA PALEOLÍTIC NEOLÍTIC MESOPOTÀMIA EGIPTE PÈRSIA GRÈCIA ROMA ART PALEOCRISTIÀ ART BIZANTÍ ART ISLÀMIC ART ROMÀNIC ART GÒTICRENAIXEMENT MANIERISME BARROC NEOCLÀSSIC ROMANTICISME REALISME IMPRESSIONISME SIMBOLISME SEGLE XX
 5. 5. PALEOLÍTIC ART A LA PREHISTÒRIA - Art desenvolupat entre els anys 32.000 i 11.000 a.C, durant l’últim període glacial. - Es classifica, normalment, en representacions figuratives (animals i humanes) i em composicions abstractes (signes i símbols). -Objectes decoratius: tallats en os, banyes d’animal o pedra; modelats toscament en fang. - Art rupestre, vinculat a l’interior de les coves en forma de pintures, dibuixos i gravats. - Localització: s’han trobat objectes d’art paleolític dispersos per molts llocs des de la península Ibèrica i el nord d’Àfrica, fins a Sibèria. Amb una notable concentració de restes a Europa occidental, oriental i central.
 6. 6. - Art i arquitectura de l’època prehistòrica que s’ estén , aproximadament, des de l’any 7000 a.C. fins al 2000 a.C. Va començar unit a la vida semi nòmada dels pastors i va acabar amb el descobriment del bronze que va donar lloc a l’era del mateix nom. - La ceràmica va ser la primera manifestació de l’art neolític; altres expressions importants van ser les escultures com a deesses mares i monuments megalítics de pedra dedicats al culte religiós. ART A LA PREHISTÒRIA NEOLÍTIC - Localització: s’ha trobat ceràmica neolítica a totes les regions ocupades pels pobles del neolític, des del Pròxim Orient a través de l’Àfrica i des del Mediterrani fins a Europa i a les Illes Britàniques.
 7. 7. ART EN LES CIVILITZACIONS ANTIGUES MESOPOTÀMIA - Conjunt d’obres realitzades per les civilitzacions de l’antic Pròxim Orient que van viure a la regió compresa entre els rius Tigris i Èufrates, des de la prehistòria fins al s.VI a.C. - Les terres baixes de Mesopotàmia engloben una planura fèrtil, però els seus habitants es van enfrontar al perill de les invasions, les temperatures extremes, els períodes de sequera, les violentes tempestes i els atacs de les feres. Els seu art reflecteix, al mateix temps, la seva adaptació i la seva por a aquestes forces naturals, així com les seves conquestes militars.
 8. 8. ART EN LES CIVILITZACIONS ANTIGUES EGIPTE - Conjunt d’edificis, pintures, escultures i arts aplicades de l’Antic Egipte, des de la prehistòria fins a la conquesta romana l’any 30 a.C. - Entre els motius representats s’inclouen imatges dels ocells i animals característics de les zones properes al Nil, així com també, representacions molt detallades d’embarcacions amb remers sobre les aigües del riu. - L’art havia de ser útil. No es parlava d’obres belles, sinó eficients.
 9. 9. ART EN LES CIVILITZACIONS ANTIGUES PÈRSIA - Conjunt de manifestacions artístiques que es van desenvolupar a l’antiga Pèrsia, territori que a partir del 1935 va passar a anomenar-se com Iran. - Els principals treballs artístic de l’època prehistòrica van ser les peces de ceràmica i petites figures de fang, mentre que l’arquitectura i l’escultura van predominar al llarg dels dos imperis perses, l’Aquemènida i el Sasànida (segles VI a.C-VII d.C).
 10. 10. ART EN LES CULTURES CLÀSSIQUES GRÈCIA - Conjunt de manifestacions artístiques que es van desenvolupar a Grècia i les seves colònies entre els segles XI i I a.C. Encara que aquesta cultura va tenir el seu origen en la civilització de l’Egeu, la seva evolució posterior el va convertir en un dels períodes més influents de la història de l’art occidental. - L’art grec es va caracteritzar per la representació naturalista de la figura humana: tant en la representació de deus i deesses com en les d’éssers humans. - La funció principal de l’arquitectura, la pintura i l’escultura monumental fins aproximadament l’any 320 a.C, fou de caràcter públic, ocupant-se d’afers religiosos i de la commemoració dels esdeveniments civils més importants, com les competicions atlètiques.
 11. 11. ART EN LES CULTURES CLÀSSIQUES ROMA - L’art romà es divideix tradicionalment en dos períodes: l’art de la Roma republicana i el de la Roma imperial (des del 27 a.C en endavant). - Conjunt de manifestacions artístiques desenvolupades en l’antiga Roma i el seu Imperi, que es va estendre des de les illes Britàniques fins al mar Caspi. - Podem fer-nos una idea de l’arquitectura romana a través dels vestigis dels edificis públics i privats de la Roma antiga i gràcies als escrits de l’època, com el De architectura.
 12. 12. ART MEDIEVAL PALEOCRISTIÀ,BIZANTÍ,ISLÀMIC,ROMÀNICIGÒTIC - La història d’art medieval pot ser vista com la història de la interacció entre els elements de l’art clàssic, paleocristià i pagà. - En aquesta època no existeix el concepte de l’art com a finalitat en si mateixa o de la bellesa com a únic objectiu de l’artista. L’objecte artístic medieval té una caràcter bàsicament funcional. - Objectiu de l’art: Serveix d’ofrena a Déu, als sants o als difunt; ser intermediari entre el món sobrenatural i l’humà; ser una afirmació de poder: de Déu i de l’Església.
 13. 13. RENAIXEMENT - Estil artístic que es manifesta en pintura, escultura i arquitectura a tota Europa, aproximadament des de 1400 fins a 1600. - Els dos trets essencials d’aquest moviment són la imitació de les formes clàssiques i la intensa preocupació per la vida profana que s’expressa en un creixent interès per l' humanisme i l'afirmació dels valors de l’individu. ART EN L’EDAT MODERNA - Durant el renaixement els artistes eren considerats artesans, com a l’Edat Mitjana, però per primera vegada van ser vistos com personalitats independents, comparables a poetes i escriptors.
 14. 14. - El terme prové de la paraula italiana maniera, en el sentit de forma en que els artistes de segona fila imitaven la maniera dels grans. La idea va sorgir al segle XVII amb un significat pejoratiu, al·ludint a l’art manierista com un moviment de molt poca qualitat. MANIERISME - Es va desenvolupar a Itàlia al segle XVI. Està caracteritzat per l’ús de models molt plàstics, figures exagerades, amb postures complicades, tractament irreal de l’espai, amb efectes dramàtics i una aparent elecció arbitrària del color. ART EN L’EDAT MODERNA
 15. 15. -El barroc expressa la consciència d’una crisi visible en els contrastos socials, la fam, la guerra, la misèria. BARROC - Estil dominant aproximadament des de l’any 1600 fins al 1750. Les seves característiques es van perllongar fins a la primera meitat del s. XVIII. ART EN L’EDAT MODERNA -Les manifestacions barroques apareixen en l’art de pràcticament tots els països europeus, així com en les colònies espanyoles i portugueses d’Amèrica. - Característiques generals: sentit del moviment, energia i tensió. Forts contrastos de llums i ombres emfatitzen els efectes escenogràfics de molts quadres, escultures i obres arquitectòniques.
 16. 16. -En decoració, es va caracteritzar per una ornamentació basada en arabescos, petxines, corbes sinuoses i en l’asimetria; en pintura , es va distingir per l’ús de tons pastels. ROCOCÓ - Estil pictòric i decoratiu del s.XVIII que es va caracteritzar per una ornamentació elaborada, delicada i recarregada. El període del rococó es correspon aproximadament amb el regnat de Lluís XV, rei de França (11715-1774) ART EN L’EDAT MODERNA - L’estil rococó es va difondre per altres països europeus, particularment per Alemanya i Àustria, on es va barrejar creant un estil molt carregat , especialment en esglésies i espais sagrats.
 17. 17. -Més que un ressorgiment de les formes antigues, el neoclassicisme relaciona fets del passat amb els esdeveniments en el seu propi temps. NEOCLASSICISME - Estil artístic que es va desenvolupar especialment en l’arquitectura i les arts decoratives; va sorgir a Europa i Estats Units aproximadament des del 1750 fins a començaments de 1800 i es va inspirar en les formes grecoromanes. ART EN L’EDAT MODERNA -Els artistes neoclàssics van ser els primers que van intentar reemplaçar la sensualitat i la trivialitat del rococó per un estil lògic, de to solemne i auster.
 18. 18. - El romanticisme no pot ser identificat com un estil singular, amb una tècnica o amb una actitud, però la pintura romàntica es caracteritza per una aproximació molt imaginativa i subjectiva, intensitat emocional i per un caràcter visionari. ROMANTICISME - Moviment artístic i intel·lectual europeu que es va estendre aproximadament des de 1800 fins al 1850. -L’art romàntic es caracteritza per esforçar-se en expressar estats d’ànims, sentiment molt intensos o místic, així com per eludir la claredat i la definició. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
 19. 19. - En art, aquest terme implica una labor de crítica a les condicions socials, sense refusar en cap moment allò que és desagradable. Aquests pintors desafien les modes i gustos de l’època i proposen un nou model d’artista compromès socialment. REALISME - En art i literatura, suposa l’ intent per descriure el comportament humà i el seu entorn, o per representar figures i objectes tal i com actuen o apareixen en la vida diària. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
 20. 20. - Els impressionistes van triar la pintura a l’aire lliure i els temes quotidians. El seu primer objectiu va ser aconseguir una representació del món espontània i directa, i per a això es van centrar en els efectes que produeix la llum natural sobre els objectes. IMPRESSIONISME - Moviment pictòric francès de finals del s.XIX que va aparèixer com a reacció contra l’art acadèmic. El moviment impressionista es considera el punt de partida de l’art contemporani. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
 21. 21. - Tot i que van basar la seva obra en la utilització del color que ja havien experimentat els impressionistes, van reaccionar contra el desig de reflectir fidelment la naturalesa i van representar una visió més subjectiva del món. POST-IMPRESSIONISME - És un terme que engloba diferents estils pictòrics que es van succeir a França l' impressionisme, entre 1880 i 1905 aproximadament. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA - Altres moviments posteriors, com el cubisme, l’expressionisme, el fauvisme, el surrealisme i el futurisme, van presentar algunes característiques de la pintura impressionista: la llibertat expressiva de l’artista i l’èmfasi en el concepte abstracte de l’art.
 22. 22. - El simbolisme en les arts plàstiques no és un tant un estil en si mateix com una tendència ideològica d’abast internacional que va servir com a catalitzador per a la transformació de l’art figuratiu en art abstracte. SIMBOLISME -Moviment literari i de les arts plàstiques que es va originar a França a finals del s.XIX. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA -La preocupació pels aspectes subjectius i la utilització del color i les formes característiques del simbolisme es reflecteix en moviments artístics posteriors com el fauvisme, l’expressionisme i el surrealisme.
 23. 23. Siglo XX EXPRESSIONISME FAUVISME CUBISME DADAISME SURREALISME ABSTRACIONISME ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
 24. 24. -El moviment expressionista va aparèixer en els últims anys del s.XIX i primers del s.XX com a reacció davant dels models que hi havien a Europa des del Renaixement. EXPRESSIONISME -Corrent artístic que buscava l’expressió dels sentiments i les emocions de l’autor, més que la representació objectiva de la realitat. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
 25. 25. - La seva intenció va ser la d’explorar el color com un mitjà expressiu independent. FAUVISME - Moviment pictòric francès (entre 1904-1908) que va revolucionar el concepte del color a l’art contemporani. Van introduir colors violents per a crear més èmfasi expressiu. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
 26. 26. - Desenvolupat principal per Georges Braque i Pablo Picasso cap al 1907, va aconseguir el màxim esplendor al voltant del 1914 i va continuar evolucionant durant la dècada de 1920. Va ser precursor d’altres estils. CUBISME - Moviment artístic que vol allunyar-se de la representació naturalista i aconseguir plasmar de manera simultània, sobre la superfície del quadre, un objecte vist des del múltiples angles. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
 27. 27. - Va ser fundat el 1916. DADAISME -Dadà o Dadaisme, moviment que engloba tots els gèneres artístics i és l’expressió d’una protesta nihilista contra la totalitat dels aspectes de la cultura occidental, en especial contra el militarisme existent durant la I Guerra Mundial i immediatament després. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA - Recorrien ,amb freqüència, a la utilització de mètodes artístics i literaris deliberadament incomprensibles, que es recolzen en allò que és absurd i irracional.
 28. 28. - La pintura surrealista és molt variada en continguts i tècniques. Dalí transcrivia els seus somnis d’una manera més o menys fotogràfica. SURREALISME - Moviment artístic i literari fundat pel poeta i crític francès André Breton. El surrealisme donava importància al paper de l’inconscient en l’activitat creadora, però el feia servir d’una manera molt més ordenada i seria. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
 29. 29. - L’art abstracte deixa de considerar justificada la necessitat de la representació figurativa i tendeix a substituir-la per un llenguatge visual autònom, dotat dels seus propis significats. Dóna un paper molt important a la forma i el color. ABSTRACCIÓ - Estil artístic que va sorgir al voltant de 1910 , les seves conseqüències múltiples han fet d’aquest estil una de les manifestacions més significatives de l’esperit del segle XX. ART A L’EDAT CONTEMPORÀNIA
 • MurTarragona

  Apr. 10, 2021
 • CarlesBajona

  Oct. 13, 2020
 • celiaflorescosta

  Sep. 17, 2018

Presentació destinada a l'alumnat de 2n de batxillerat de la matèria d'Història de l'Art

Views

Total views

2,255

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

318

Actions

Downloads

96

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×