Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bản tiêu chí đánh giá sản phẩm học sinh : bài trình
diễn
4

3

2

1

Nghiên cứu _____ x 2 = _____ (tối đa 8) Nhận xét:
•

...
dạng,
đáng tin
cậy và thu
thập được
nhiều.

tuy nhiên
lượng thông
tin ít.

và ngoài xã
hội( người
bán hàng,
thợ xây,…)
khô...
định
hướng với
lập luận rõ
ràng

•

lời câu hỏi
định
hướng.

Trả lời đầy
đủ câu hỏi
định hướng

Thực hiện _____ x 2 = ____...
chính tả và
lỗi ngữ
pháp nào.

chính tả và
lỗi ngữ pháp
nào.

chính tả và
lỗi ngữ
pháp và
một số lỗi
có ảnh
hưởng đến
việc...
•

rõ ràng và
những
đóng góp
của em là
rất lớn vào
dự án.
Em là một
chuyên gia
trong vấn
đề bài học,
trả lời
được nhiều
câ...
•

rõ ràng và
những
đóng góp
của em là
rất lớn vào
dự án.
Em là một
chuyên gia
trong vấn
đề bài học,
trả lời
được nhiều
câ...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Why er ps maybe magic dust
Next
Upcoming SlideShare
Why er ps maybe magic dust
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Danhgia baitrinhdien

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Danhgia baitrinhdien

  1. 1. Bản tiêu chí đánh giá sản phẩm học sinh : bài trình diễn 4 3 2 1 Nghiên cứu _____ x 2 = _____ (tối đa 8) Nhận xét: • • • Các nguồn tư liệu nghiên cứu gồm có các tờ phôtô, internet, tài liệu in đa dạng và thể hiện nhiều triển vọng khác nhau. Tất cả các nguồn tư liệu đáng tin cậy, có liên quan, chính xác và là được sử dụng làm dẫn chứng (có trích dẫn nguồn). Các nguồn thông tin từ các chuyên gia(giáo viên dạy, giáo viên phòng thí nghiệm), và ngoài xã hội đa • • • Các nguồn tư liệu gồm một vài loại (tờ phôtô, internet, tư liệu trích) được sử dụng thể hiện các triển vọng khác nhau. Tất cả các nguồn tư liệu có vẻ đáng tin cậy, có liên quan, chính xác, nhưng không có trích dẫn tất cả các nguồn gốc của chúng. Các nguồn thông tin từ các chuyên gia(giáo viên dạy, giáo viên phòng thí nghiệm), và ngoài xã hội( người bán hàng, thợ xây,…) đa dạng, đáng tin cậy • • • Các nguồn tư liệu gồm một vài loại (tờ phôtô, internet, tư liệu trích) có thể được sử dụng, nhưng chỉ phản ánh một triển vọng. Sự tin cậy của một vài nguồn tư liệu là đáng ngờ bởi vì chúng được lấy từ những trang không nổi tiếng chuyên môn. Một vài nguồn tư liệu đã lạc hậu. Các nguồn thông tin từ các chuyên gia(giáo viên dạy, giáo viên phòng thí nghiệm), • • • • Chỉ một loại nguồn tư liệu được sử dụng (chẳng hạn chỉ có từ internet), và chỉ phản ánh một triển vọng. Một số nguồn tư liệu lấy từ các nguồn xuyên tạc và không đáng tin cậy hoặc quá lạc đến nỗi trở nên sai lạc. Các nguồn không tham khảo được. Không thu thập được thông tin, dữ liệu gì ngoài tư liệu giấy.
  2. 2. dạng, đáng tin cậy và thu thập được nhiều. tuy nhiên lượng thông tin ít. và ngoài xã hội( người bán hàng, thợ xây,…) không đa dạng và ít. Nội dung _____ x 10 = _____ (tối đa 40) Nhận xét: • • • Học sinh tổng hợp đầy đủ, rõ ràng những kiến thức sử dụng trong cơ sở lý thuyết làm cân và xác định được trọng tâm kiến thức sử dụng. Các bước tiến hành dự án được nêu cụ thể từng tuần, có bảng phân công, bảng kế hoạch từng tuần cụ thể, sắp xếp thời gian hợp lý. Trả lời đúng, đầy đủ câu hỏi • • • Học sinh tổng hợp đầy đủ, rõ ràng các kiến thức dùng cho cơ sở lý thuyết làm cân nhưng chưa xác định đúng trọng tâm Các bước tiến hành dự án nêu cụ thể, có bản kế hoạch , phân công nhưng sắp xếp tiến trình thực hiện chưa hợp lý Cách sử dụng nêu rõ ràng cụ thể từng bước, hợp lý, biết cách tính sai số nhưng chưa biết cách giảm thiểu sai số. • • • Học sinh chưa nêu đầy đủ các kiến thức trong cơ sở lý thuyết làm cân cũng như xác định sai trọng tâm. Các bước tiến hành dự án nêu rõ ràng, nhưng không có bảng kế hoạch, phân công. • • • Trả lời thiếu câu hỏi định hướng, nhiều câu trả lời sai. • • Học sinh không nêu cơ sở lý thuyết trong bài trình chiếu. Các bước tiến hành dự án không được nêu, không có bảng phân công. Nguyên tắc cân lập luận sơ sài, phân tích cẩu thả,công thức tính toán sai hoặc lập luận thiếu logic. Cách sử dụng nêu sơ sài, bỏ qua hoàn toàn phần sai số. Không trả
  3. 3. định hướng với lập luận rõ ràng • lời câu hỏi định hướng. Trả lời đầy đủ câu hỏi định hướng Thực hiện _____ x 2 = _____(tối đa 8) Nhận xét: • • • Bài trình bày được chuẩn bị kĩ càng và trình bày rất trôi chảy. Các thành viên có vai trò rõ ràng trong bài trình bày và tất cả đóng vai những chuyên gia trong toàn bộ dự án. Bài trình bày được hỗ trợ bằng các phương tiện trực quan hiệu quả, các dụng cụ hoặc các tờ phôtô. • • • Bài trình bày được chuẩn bị khá kĩ càng và trình bày tốt Các thành viên có vai trò rõ ràng trong bài trình bày và tất cả đóng vai những chuyên gia trong phần được giao Bài trình bày được hỗ trợ bằng các trang slide, các dụng cụ hoặc các tờ phôtô. • • • Bài trình bày không được chuẩn bị kĩ càng và trình bày rời rạc. Các thành viên có vai trò không rõ ràng trong bài trình bày và chỉ biết những gì được viết trong các trang slide. Có lúc còn đọc slide trong bài trình bày mà không sử dụng các slide chỉ là các tóm tắt. • • • Bài trình bày thể hiện rõ ràng là không chuẩn bị. Các thành viên có vai trò không rõ ràng trong bài trình bày và không biết cả những nội dung được viết trong các trang slide. Toàn bộ bài trình bày thực hiện bằng đọc các slide. Các lỗi thông thường _____ x 2 = _____(tối đa 8) Nhận xét: • Bài trình bày không có lỗi • Bài trình bày gần như không có lỗi • Bài trình bày có một vài lỗi • Bài trình bày có nhiều lỗi
  4. 4. chính tả và lỗi ngữ pháp nào. chính tả và lỗi ngữ pháp nào. chính tả và lỗi ngữ pháp và một số lỗi có ảnh hưởng đến việc hiểu bài trình bày. chính tả và lỗi ngữ pháp có ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hiểu bài trình bày. Bố cục/Thiết kế_____ x 1 = _____(tối đa 4) Nhận xét: • • Thiết kế bài trình bày sáng tạo, sạch sẽ, hấp dẫn và thể hiện được toàn bộ mục đích/nội dung của bài trình bày. Đồ hoạ, sơ đồ, âm thanh và/hoặc hiệu ứng nhấn mạnh những điểm mấu chốt của bài trình bày. • • Thiết kế bài trình bày hấp dẫn, cơ bản thể hiện được toàn bộ mục đích/nội dung của bài trình bày. Đồ hoạ, sơ đồ, âm thanh và/hoặc hiệu ứng không mâu thuẫn với những điểm mấu chốt của bài trình bày. • • Thiết kế bài trình bày có chỗ còn lộn xộn và khó hiểu nó thể hiện được toàn bộ mục đích/nội dung của bài trình bày. Đồ hoạ, sơ đồ, âm thanh và/hoặc hiệu ứng đôi khi mâu thuẫn với những điểm mấu chốt của bài trình bày. • Thiết kế bài trình bày lộn xộn và khó nhìn và không thể hiện được toàn bộ mục đích/nội dung của bài trình bày. • Đồ hoạ, sơ đồ, âm thanh và/hoặc hiệu ứng không phù hợp với nội dung của bài trình bày. Đóng góp của cá nhân _____ x 8 = _____(tối đa 32) Nhận xét: • Bằng chứng làm việc nhóm • Có bằng chứng làm việc nhóm • Có bằng chứng làm việc nhóm • Không có bằng chứng làm
  5. 5. • rõ ràng và những đóng góp của em là rất lớn vào dự án. Em là một chuyên gia trong vấn đề bài học, trả lời được nhiều câu hỏi của thầy và các bạn Tổng số điểm:______ /100 và em có đóng góp vào dự án. • Em là một chuyên gia trong vấn đề môn học, nhưng em còn lấn cấn một số câu hỏi của thầy. Nhận xét: • không đều và không thể hiện em có đóng góp như thế nào vào dự án. Em không biết nhiều về vấn đề bài học, em trả lời được một số câu hỏi của bạn. việc nhóm và em không có đóng góp đáng kể nào vào dự án. • Em không biết nhiều về vấn đề bài học và không trả lời được câu hỏi nào.
  6. 6. • rõ ràng và những đóng góp của em là rất lớn vào dự án. Em là một chuyên gia trong vấn đề bài học, trả lời được nhiều câu hỏi của thầy và các bạn Tổng số điểm:______ /100 và em có đóng góp vào dự án. • Em là một chuyên gia trong vấn đề môn học, nhưng em còn lấn cấn một số câu hỏi của thầy. Nhận xét: • không đều và không thể hiện em có đóng góp như thế nào vào dự án. Em không biết nhiều về vấn đề bài học, em trả lời được một số câu hỏi của bạn. việc nhóm và em không có đóng góp đáng kể nào vào dự án. • Em không biết nhiều về vấn đề bài học và không trả lời được câu hỏi nào.

Views

Total views

236

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×