Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Regimasis dRegimasis daangngaaus kus kūnųūnų
judėjimasjudėjimas
Darbą parengė IIc klasės mokinė Elvina TijūnaitytėDarbą pa...
TurinysTurinys
• Parinis judėjimasParinis judėjimas
• Metų laikaiMetų laikai
• Saulės judėjimasSaulės judėjimas
• Žvaigždž...
Parinis judėjimasParinis judėjimas
• Žemė sukasi apie ašį iš vakarų į rytus.Žemė sukasi apie ašį iš vakarų į rytus.
• Jos ...
Poliarinių sričių diena ir naktisPoliarinių sričių diena ir naktis
• ŽiemąŽiemą Saulė nepakyla Saulė nepakyla
virš horizon...
Tai įdomuTai įdomu!!
• DDėl orbitos ištęstumo atstumas tarp Žemės irėl orbitos ištęstumo atstumas tarp Žemės ir
Saulės per...
Metų laikaiMetų laikai
• Ašis,apie kurią sukasi Žemė,yra pasvirusi.Ašis,apie kurią sukasi Žemė,yra pasvirusi.
• MetMetų la...
Metų laikų kaitą lemiaMetų laikų kaitą lemia
• 223,53,5oo
kampas tarp Žemės sukimosi ašies irkampas tarp Žemės sukimosi aš...
Regimasis Saulės judėjimasRegimasis Saulės judėjimas
• Saulės judėjimą dangumi matome iš aplink SaulęSaulės judėjimą dangu...
Žiemą Saulė apkeliaujaŽiemą Saulė apkeliauja
žvaigždynus:žvaigždynus:
ŠaulioŠaulio
OžiaragioOžiaragio
VandenioVandenio
Pavasarį Saulė apkeliauja:Pavasarį Saulė apkeliauja:
ŽuvųŽuvų
AvinoAvino
TauroTauro
Vasarą Saulė apkeliauja:Vasarą Saulė apkeliauja:
DvyniųDvynių
VėžioVėžio
LiūtoLiūto
Rudenį Saulė apkeliauja:Rudenį Saulė apkeliauja:
MergelėsMergelės
SvarstykliųSvarstyklių
SkorpionoSkorpiono
GyvatnešioGyva...
TaiTai įdomuįdomu!!
• Hiparchas nurodHiparchas nurodė Saulėsė Saulės
bbuvimouvimo atitinkame Zodiakoatitinkame Zodiako
žva...
Regimasis žvaigždžių judėjimasRegimasis žvaigždžių judėjimas
• Žvaigždės keičia savo padėtį.Žvaigždės keičia savo padėtį.
...
Regimasis planetų judėjimasRegimasis planetų judėjimas
• PlanetPlanetų judėjimas sudėtingesnis neguų judėjimas sudėtingesn...
Kamuolinių spiečių judėjimasKamuolinių spiečių judėjimas
• Kamuoliniai spiečiai judaKamuoliniai spiečiai juda
panašiai kai...
ŠaltiniaiŠaltiniai
• V. Valentinavičius “Fizika” 10kl., 202-206psl.V. Valentinavičius “Fizika” 10kl., 202-206psl.
• http:/...
Regimasis dangaus kūnų judėjimas
Regimasis dangaus kūnų judėjimas
Regimasis dangaus kūnų judėjimas
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Zemes orbitinis judejimas
Next
Upcoming SlideShare
Zemes orbitinis judejimas
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Regimasis dangaus kūnų judėjimas

Download to read offline


Žemė sukasi apie savo ašį iš vakarų į rytus. Jos pusiaujo taškai juda 465m/s greičiu,todėl apie savo ašį Žemė apsisuka per 24h. Šis jos sukimasis lemia dienos ir nakties kaitą. Į saulę atsisukusioje pusėje yra diena,o priešingoje pusėje-naktis.

Išimtį sudaro ašigaliai ir jiems artimos sritys. Ten tam tikrą laiką būna tik diena,ir tam tikrą laiką tik naktis.
Poliarinėms sritimis būdingas reiškinys, kuomet žiemą Saulė nepakyla virš horizonto ir naktis trunka visą parą,tai atsitinka dėl to, nes sritys apie ašigalį atsiduria priešingoje pusėje, nei krenta Saulės spinduliai. Priešingame ašigalyje tuo metu stebima poliarinė diena.

Dėl orbitos ištęstumo atstumas tarp Žemės ir Saulės per 8h pakinta 7000km.
Prieš 1500 mln. Žemė per metus apsisukdavo 900kartų.(Para trukdavo dabartines 10h)
Prieš 500 mln. Metų – 380kartų
Taigi,Žemės para kas 50k. metų pailgėja 1 s.


Metų laikai atsiranda dėl to, nes ašis,apie kurią sukasi Žemė, yra pasvirusi. Jei žemės ašis nebūtų pakrypusi,kiekviena diena ir naktis truktų 12 valandų ir nebūtų metų laikų.
Metų laikai skiriasi savo trukme,kadangi žemės forma yra ovali ir saulė nėra orbitos centre. Žemė juda greičiau,kai yra arčiau saulės,negu kai yra toliau nuo jos. Todėl vasara ir pavasaris keliomis dienomis ilgesnės nei ruduo ar žiema.

Gamtoje viskas juda. Kosminiai kūnai išimties nesudaro. Nors Žiūrint naktį į žvaigždėtą dangų,atrodo,kad žvaigždės nejuda,tačiau užfiksavę kokį nors nejudantį objektą vakare ir ryte,pamatysime,kad žvaigždžių padėtis keičiasi. Stebint tūktsnačių žvaigždžių judėjimą,randame tam tikrą jo dėsningumą.
Visos žvaigždės(kurios įeina į paukščių tako sudėtį) jų tarpe ir saulė,juda viena kitos atžvilgiu 30km/s greičiu,tačiau yra aptinkama ir žvaigždžių,kurios saulės atžvilgiu lekia milžinišku 250-300km/s greičiu,tokios žvaigždės yra vadinamos lekiančiomis..
Taigi, Regimasis žaigždžių sukimasis matomas dėl Žemės sukimosi apie savo ašį nukreiptą į Šiaurinę žvaigždę.

Regimasis planetų judėjimas dangumi yra kur kas sudėtingesnis nei Saulės ar Mėnulio. Planetos slenka tai į vieną tai į kitą pusę, dangaus sferoje brėždamos kilpas arba zigzagus. Toks judėjimas periodiškai kartojasi.

Kamuoliniai spiečiai juda panašiai kaip ir Žemės dirbtiniai palydovai. Tarp disko žvaigždžių masės ir kamuolinių spiečių masės veikia gravitacija ir kamuoliniai spiečiai turi judėti apie galaktikos branduolį. Spiečiui artėjant prie branduolio, greitis didėja. Tam tikrame nuotolyje centro spiečius pasineria į tą branduolį. Čia jo greitis būna didžiausias. Po kurio laiko spiečius išnyra ir lėtėdamas tolsta nuo branduolio. Lėčiausiai jis juda toli nuo Galaktikos branduolio, todėl ten užtrunka ilgiausiai, užtat mes daugumą spiečių ir matome toli nuo galaktikos disko abiejose jo pusėse.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Regimasis dangaus kūnų judėjimas

 1. 1. Regimasis dRegimasis daangngaaus kus kūnųūnų judėjimasjudėjimas Darbą parengė IIc klasės mokinė Elvina TijūnaitytėDarbą parengė IIc klasės mokinė Elvina Tijūnaitytė
 2. 2. TurinysTurinys • Parinis judėjimasParinis judėjimas • Metų laikaiMetų laikai • Saulės judėjimasSaulės judėjimas • Žvaigždžių judėjimasŽvaigždžių judėjimas • Planetų judėjimasPlanetų judėjimas • Kamuolinių spiečių judėjimasKamuolinių spiečių judėjimas • ŠaltiniaiŠaltiniai
 3. 3. Parinis judėjimasParinis judėjimas • Žemė sukasi apie ašį iš vakarų į rytus.Žemė sukasi apie ašį iš vakarų į rytus. • Jos pusiaujo taškai juda 465 m/s greičiu.Jos pusiaujo taškai juda 465 m/s greičiu. • Į saulę atsisukusioje Žemės pusėje yraĮ saulę atsisukusioje Žemės pusėje yra diena,priešingoje pusėje-naktis.diena,priešingoje pusėje-naktis.
 4. 4. Poliarinių sričių diena ir naktisPoliarinių sričių diena ir naktis • ŽiemąŽiemą Saulė nepakyla Saulė nepakyla virš horizonto ir naktis trunkavirš horizonto ir naktis trunka visą parą.visą parą. • SSritys apie ašigalį atsiduria priešingojeritys apie ašigalį atsiduria priešingoje pusėje, nei krenta Saulės spinduliai.pusėje, nei krenta Saulės spinduliai. • PPriešingame ašigalyje tuo meturiešingame ašigalyje tuo metu stebima poliarinė diena.stebima poliarinė diena.
 5. 5. Tai įdomuTai įdomu!! • DDėl orbitos ištęstumo atstumas tarp Žemės irėl orbitos ištęstumo atstumas tarp Žemės ir Saulės per 8h pakinta 7000km.Saulės per 8h pakinta 7000km. • Prieš 1500 mln.Prieš 1500 mln. metmetų Žemė per metusų Žemė per metus apsisukdavo 900kartųapsisukdavo 900kartų.. • Prieš 500 mln. metų – 380kartųPrieš 500 mln. metų – 380kartų.. • Žemės para kas 50k metų pailgėja viena s.Žemės para kas 50k metų pailgėja viena s.
 6. 6. Metų laikaiMetų laikai • Ašis,apie kurią sukasi Žemė,yra pasvirusi.Ašis,apie kurią sukasi Žemė,yra pasvirusi. • MetMetų laikai skiriasi savo trukme.ų laikai skiriasi savo trukme. • Žemė juda greičiau,kai yra arčiau saulės.Žemė juda greičiau,kai yra arčiau saulės.
 7. 7. Metų laikų kaitą lemiaMetų laikų kaitą lemia • 223,53,5oo kampas tarp Žemės sukimosi ašies irkampas tarp Žemės sukimosi ašies ir statmens jos orbitos plokštumai.statmens jos orbitos plokštumai. • Žemės skriejimas aplink SaulęŽemės skriejimas aplink Saulę • Nekintama Žemės ašies padėtis erdvėje.Nekintama Žemės ašies padėtis erdvėje.
 8. 8. Regimasis Saulės judėjimasRegimasis Saulės judėjimas • Saulės judėjimą dangumi matome iš aplink SaulęSaulės judėjimą dangumi matome iš aplink Saulę skriejančios Žemės.skriejančios Žemės. • Metinis Saulės kelias dangumi vadinamas ekliptika.Metinis Saulės kelias dangumi vadinamas ekliptika. • Saulė keliauja per 13 žvaigždynų, iš kurių 12 vadinamiSaulė keliauja per 13 žvaigždynų, iš kurių 12 vadinami Zodiako žvaigždynais ir sudaro vadinamąją ZodiakoZodiako žvaigždynais ir sudaro vadinamąją Zodiako juostą.juostą.
 9. 9. Žiemą Saulė apkeliaujaŽiemą Saulė apkeliauja žvaigždynus:žvaigždynus: ŠaulioŠaulio OžiaragioOžiaragio VandenioVandenio
 10. 10. Pavasarį Saulė apkeliauja:Pavasarį Saulė apkeliauja: ŽuvųŽuvų AvinoAvino TauroTauro
 11. 11. Vasarą Saulė apkeliauja:Vasarą Saulė apkeliauja: DvyniųDvynių VėžioVėžio LiūtoLiūto
 12. 12. Rudenį Saulė apkeliauja:Rudenį Saulė apkeliauja: MergelėsMergelės SvarstykliųSvarstyklių SkorpionoSkorpiono GyvatnešioGyvatnešio
 13. 13. TaiTai įdomuįdomu!! • Hiparchas nurodHiparchas nurodė Saulėsė Saulės bbuvimouvimo atitinkame Zodiakoatitinkame Zodiako žvaigždyne laiką.žvaigždyne laiką. • Per 2000 metų Saulė yra pasislinkusi per vieną ženklą.Per 2000 metų Saulė yra pasislinkusi per vieną ženklą.
 14. 14. Regimasis žvaigždžių judėjimasRegimasis žvaigždžių judėjimas • Žvaigždės keičia savo padėtį.Žvaigždės keičia savo padėtį. • Stebint tūktsStebint tūktsttaannčių žvaigždžiųčių žvaigždžių judėjimą,randamas tam tikras jo dėsningumas.judėjimą,randamas tam tikras jo dėsningumas. • Žvaigždžių sukimasis matomas dėl ŽemėsŽvaigždžių sukimasis matomas dėl Žemės sukimosi apie savo ašį nukreiptą į Šiaurinęsukimosi apie savo ašį nukreiptą į Šiaurinę žvaigždę.žvaigždę. • https://www.youtube.com/watch?v=K5pfXdsrtI4https://www.youtube.com/watch?v=K5pfXdsrtI4
 15. 15. Regimasis planetų judėjimasRegimasis planetų judėjimas • PlanetPlanetų judėjimas sudėtingesnis neguų judėjimas sudėtingesnis negu Saulės ar mėnulio.Saulės ar mėnulio. • Jos slenka brėždamos kilpas ar zigzagus.Jos slenka brėždamos kilpas ar zigzagus. • Toks judėjimas periodiškai kartojasi.Toks judėjimas periodiškai kartojasi. • https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch? v=WqezXu2U_OIv=WqezXu2U_OI • https://www.youtube.com/watch?https://www.youtube.com/watch? v=0jHsq36_NTUv=0jHsq36_NTU
 16. 16. Kamuolinių spiečių judėjimasKamuolinių spiečių judėjimas • Kamuoliniai spiečiai judaKamuoliniai spiečiai juda panašiai kaip dirbtiniai palydovai.panašiai kaip dirbtiniai palydovai. • Kamuoliniai spiečiai judaKamuoliniai spiečiai juda apie galaktikos branduolį.apie galaktikos branduolį. • Spiečiui artėjant prieSpiečiui artėjant prie branduolio-greitis didėja.branduolio-greitis didėja. • Spiečius išnyra ir lėtėdamasSpiečius išnyra ir lėtėdamas tolsta nuo branduolio.tolsta nuo branduolio. • Lėčiausiai jis judaLėčiausiai jis juda nuo galaktikos branduolio.nuo galaktikos branduolio.
 17. 17. ŠaltiniaiŠaltiniai • V. Valentinavičius “Fizika” 10kl., 202-206psl.V. Valentinavičius “Fizika” 10kl., 202-206psl. • http://mokslai.lt/referatai/referatas/dangaus-http://mokslai.lt/referatai/referatas/dangaus- kunu-judejimas-puslapis2.htmlkunu-judejimas-puslapis2.html • http://lt.wikipedia.org/wiki/Astronomijahttp://lt.wikipedia.org/wiki/Astronomija • http://lt.wikipedia.org/wiki/Poliarinhttp://lt.wikipedia.org/wiki/Poliarin %C4%97_naktis%C4%97_naktis • http://lt.wikipedia.org/wiki/Kamuolinis_spiehttp://lt.wikipedia.org/wiki/Kamuolinis_spie %C4%8Dius%C4%8Dius
 • RimgaudasZelvaras

  May. 18, 2017
 • JovitaGenutyte

  May. 4, 2015

Žemė sukasi apie savo ašį iš vakarų į rytus. Jos pusiaujo taškai juda 465m/s greičiu,todėl apie savo ašį Žemė apsisuka per 24h. Šis jos sukimasis lemia dienos ir nakties kaitą. Į saulę atsisukusioje pusėje yra diena,o priešingoje pusėje-naktis. Išimtį sudaro ašigaliai ir jiems artimos sritys. Ten tam tikrą laiką būna tik diena,ir tam tikrą laiką tik naktis. Poliarinėms sritimis būdingas reiškinys, kuomet žiemą Saulė nepakyla virš horizonto ir naktis trunka visą parą,tai atsitinka dėl to, nes sritys apie ašigalį atsiduria priešingoje pusėje, nei krenta Saulės spinduliai. Priešingame ašigalyje tuo metu stebima poliarinė diena. Dėl orbitos ištęstumo atstumas tarp Žemės ir Saulės per 8h pakinta 7000km. Prieš 1500 mln. Žemė per metus apsisukdavo 900kartų.(Para trukdavo dabartines 10h) Prieš 500 mln. Metų – 380kartų Taigi,Žemės para kas 50k. metų pailgėja 1 s. Metų laikai atsiranda dėl to, nes ašis,apie kurią sukasi Žemė, yra pasvirusi. Jei žemės ašis nebūtų pakrypusi,kiekviena diena ir naktis truktų 12 valandų ir nebūtų metų laikų. Metų laikai skiriasi savo trukme,kadangi žemės forma yra ovali ir saulė nėra orbitos centre. Žemė juda greičiau,kai yra arčiau saulės,negu kai yra toliau nuo jos. Todėl vasara ir pavasaris keliomis dienomis ilgesnės nei ruduo ar žiema. Gamtoje viskas juda. Kosminiai kūnai išimties nesudaro. Nors Žiūrint naktį į žvaigždėtą dangų,atrodo,kad žvaigždės nejuda,tačiau užfiksavę kokį nors nejudantį objektą vakare ir ryte,pamatysime,kad žvaigždžių padėtis keičiasi. Stebint tūktsnačių žvaigždžių judėjimą,randame tam tikrą jo dėsningumą. Visos žvaigždės(kurios įeina į paukščių tako sudėtį) jų tarpe ir saulė,juda viena kitos atžvilgiu 30km/s greičiu,tačiau yra aptinkama ir žvaigždžių,kurios saulės atžvilgiu lekia milžinišku 250-300km/s greičiu,tokios žvaigždės yra vadinamos lekiančiomis.. Taigi, Regimasis žaigždžių sukimasis matomas dėl Žemės sukimosi apie savo ašį nukreiptą į Šiaurinę žvaigždę. Regimasis planetų judėjimas dangumi yra kur kas sudėtingesnis nei Saulės ar Mėnulio. Planetos slenka tai į vieną tai į kitą pusę, dangaus sferoje brėždamos kilpas arba zigzagus. Toks judėjimas periodiškai kartojasi. Kamuoliniai spiečiai juda panašiai kaip ir Žemės dirbtiniai palydovai. Tarp disko žvaigždžių masės ir kamuolinių spiečių masės veikia gravitacija ir kamuoliniai spiečiai turi judėti apie galaktikos branduolį. Spiečiui artėjant prie branduolio, greitis didėja. Tam tikrame nuotolyje centro spiečius pasineria į tą branduolį. Čia jo greitis būna didžiausias. Po kurio laiko spiečius išnyra ir lėtėdamas tolsta nuo branduolio. Lėčiausiai jis juda toli nuo Galaktikos branduolio, todėl ten užtrunka ilgiausiai, užtat mes daugumą spiečių ir matome toli nuo galaktikos disko abiejose jo pusėse.

Views

Total views

6,462

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

96

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×