Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Ruth CV zim
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Resultados iii valida

Download to read offline

Resultados III VALIDA DISTRITAL

Resultados iii valida

 1. 1. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EKE))K)KKE)E))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5555 ZZZZZZZ5ZZZZZZ5ZZZZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5555 OZZZ5ZZZZOtZOZ5ZZZZZZZZZ5OZZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5222 )ZZZ5)Z))Z)ZZZZ5)Z)ZZZO5))ZZZ5ZZ)ZO) | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 | KKKK EEKEE )K)KKE)E))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5707 ZAZ5ZAZZOZ5ZZZZZZ5ZZZOZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5772 ZEZtZ5EZZOZOdZ5)ZZZ)Z5ZZZZ)Z 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5700 AEZZZOZ5)ZZZZ5ZZZZ 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 5 5725 ZZEZZ5)ZtZZZZ5ZZ)ZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 5 5750 )ZtZZZZ5)Z)ZZZ)Z5RZ)Z)OZZ 5t0 | 0t00500000 0t00500000 7t00500000 12000 0 5770 )ZZZZ5)ZEZZ5ZZ)ZZ5EZZZZZZZ 0t0 | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 7 5751 ZZYZZZZZ5ZOZO)Z5ZOYZZZZZY | 7t00500000 7t00500000 0t00500000 20000 | KKKK EEKEE EKE))))EK)E))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5000 AEZZZOZ5OZO)ZZ5ZZZZ 1tt | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 2 5001 )ZSAZ5ZOdZZS5)ZZ)Z)ZZ5ZZAZO 2Od | 1tt0500000 2Od0500000 2Od0500000 5000 0 5005 )ZS0ZZ5)ZtZZOZ5)ZZZZZ)5)ZZZZZZ 0Zd | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 5 5050 )ZZZZOZ5OZO)ZRZ5ZOOZRZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5 5012 ZOZZZ5)ZtZZSZZ5YZZ)ZZZ5ZZ)ZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 | KKKK EEKEE )))EK)E))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5512 ZOZ5)ZZZZ5ZZOZ5ZZZZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5500 ZttZYZOZZ5ZZY 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5505 )ZZZZ5AEZZZOZ5RZZZZZZ5)ZZZ 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 0 5505 )ZZZZ5AEZZZOZ5RZZZZZZ5)ZZZ 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 5 5501 )ZZZZOZ5ZZZZZO5ZZZZZZ | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm..
 2. 2. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K))KE)))K)K)))))))))))) ))lll | 1 5051 OAYZZ5ZZ)ZZZZZ5ZZ)OZ)OZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5050 ZZZOZ5EZZOZOdZ5ZZZZZZZ5)ZZZZO 2Od | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 0 5077 ZOZZZ5AZZZOZ5RZZ)ZZZZ5ZZZZZZZZ 0Zd | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5 5057 ZZZNZ5)ZtZZZZ5)Z)ZZ)5)ZZ)Z) 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 5 5502 ZZZZOtZOZ5OYZ)ZZZZ5ZOZZZZZ 5t0 | 7t00500000 0t00500000 0t00500000 12000 0 5275 )ZEZZ5ZOdZZZ5)ZZZ)Z5ZZZZZZZZZ 0t0 | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 7 5011 ZZEZZ5ZZYZZZZZ5ZZ)OYZZZO5OZOZ 7t0 | 2Od0500000 0Zd0500000 2Od0500000 7000 5 5012 OZOdZZ5ZAZZOZ5ZZOZO5ZZZZZZZ | 5t00500000 7t00500000 7t00500000 22000 | KKKK EEKEE )))EK)E))K))EK)))))))))))) ))lll | 1 1720 AEZO5OZYZttZZO5)ZZ)Z)ZZ5ZZZZZZZO5))Z)Z5OZZO) 1tt | 2Od0500000 2Od0500000 0Zd0500000 7000 2 1001 )ZSAZ5ZOdZZS5)ZZ)Z)ZZ5ZZAZO 2Od | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 0 1525 ZZOZZZ5OZOtZZZA5OZO)ZZ5)ZRZ 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 - 1025 ZZOZZZ5EZZOZOdA5ZZZ)Z5ZZZZOOZ | OZ77 Z)O Z)O ## - 1555 AEZO5EZZZOZ5OZOZ)ZZZ5ZZZZOOZ | OZ77 Z)O Z)O ## | KKKK EEKEE )K))KE)))K))EK)))))))))))) ))lll | 1 1010 A0AO5ZZZSZOdZZ5OYZZZZZ5ZZZZZO 1tt | 2Od0500000 0Zd0500000 1tt0500000 0000 2 1105 ZZSZd5ZOdZZt5ZZ)ZZZZ5)ZZZOZZO 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 0 1510 OZYZttZZO5RZZZZZZ)5RZZZZ)Z 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 11000 5 1157 ZZOZZZ5EZZZOZ5)ZOZ5)ZZAZZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 5 1155 AEZO5OZYZttZZO5)ZZZZZ)5)ZZZZZZ | 5t00500000 2Od0500000 5t00500000 12000 | KKKK EEKEE EKE)EKK))E)))K))KE))))))))))))) ))lll | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS KKKK EEKEE EKE)EKK))E)))K))KE))))))))))))) ))lll | 1 5227 AEZZZO5OZAZZA5OZ)ZRZ5)ZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 2Od0500000 0Zd0500000 0000 2 5225 AZZAOZAA5OZZZZ)Z5ZZZRZ 2Od | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 0 5225 OZAAO5ZZZZ)5)Z)ZZ)Z 0Zd | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 5 5220 )ZSAZZt5RZZZZZZ5)ZZZZ)ZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 10000 5 5222 ZSZO5)ZtZA5)ZZZ)Z5ZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm..
 3. 3. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EKK))E)))K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 5507 AEZO5)ZOEZZ5OZZZZ5)ZZAZ) 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5505 AEZO5)ZZEZZ5OZZZZZ5ZOOZRZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5510 OZOtZZZA5)Z)ZZZZ5ZZZZZ)Z 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 5 5510 ZOdZZt5EZZZOZ5OZZZZ5ZZ)ZO 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 5t00500000 5000 5 5502 OZZZAt5ZOdZZt5)ZZZ)Z5ZZZZZZZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 2Od0500000 10000 0 5550 ZZSZd5OZOtZZZA5RZZ)ZZ5)ZZZ)Z 0t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0t00500000 12000 7 5551 AEZO5OZYZttZZO5OZZZZ)ZO5)ZZZ)Z 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 5 5502 ZZOAZd5AZZZE5OZEZZ))ZO5ZZZZOZZZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 2 5555 )0AAZt5AZ)Z)ZZ5EZZZZZ) | 5t00500000 0t00500000 0Zd0500000 15000 10 5557 ZOdZZt5)ZEZZSZA5ZZZZZZ)ZZZ5RZZZZ)Z | 5t00500000 5t00500000 0t00500000 15000 11 1550 )ZZZZ5AAtZ5ZZZZ)ZZZZZ5ZZZZZZZ | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 10000 12 5221 OZAAO5)ZZZZ5ZZ)ZZ | 0t00500000 0t00500000 5t00500000 17000 | | | | | | | | | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.3
 4. 4. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EKE))K)KKE)E)K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 5755 AEZZA5ZZZOZOdZA5)ZZZZZO5)Z)ZYZ 1tt | 1tt0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 1tt0500000 2 5755 AEZO5AAtZ5RZOZZZZ5)ZZZZ 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 0 5700 OZOtZZZA5ZZZO)ZZZRZZ5)Z)ZRZ 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 5 5755 OZOtZZZA5RZZZZZZ5YZZ)Z)ZZZ 5t0 | 1tt0500000 7t00500000 1tt0500000 2000 1tt0500000 5 5501 AEZO5ZttZYZO55ZZZZ5OZ)ZRZZZ 5t0 | 2Od0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 0Zd0500000 0 5722 ZOdZZt5ZZZOZOdZA5YZZ)Z)ZZZ5ZOZO)Z 0t0 | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 5t00500000 7 5751 OZOtZZZA5OZ))ZO5OZ))ZZZ)Z 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 5t00500000 5 5700 )ZSAZZt5Z)ZZ 5t0 | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 0Zd0500000 2 5755 OZZttZZO5)ZSAZZt5ZZ)ZZ5ZZZZOZZZZ | 2Od0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 10 5027 AEZO5ZZSZd5)Z)ZZZ5ZZZZZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 11 5750 AA0ZO5OZYZttZZO5)ZZ)Z)5EZZ))ZO | 2Od0500000 2Od0500000 5t00500000 2000 0t00500000 12 5701 AZSZZZ5EZZZOZ5ZZZ)OZ5ZZ))ZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 0t00500000 10 5750 ZZOZZA5ZOdZZt5)Z)ZZZZ5)Z)OZZZ | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 7t00500000 15 5700 AEZO5AAtZ5ZZ)ZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 7t00500000 15 5751 AZYYZZt05OZOtZZZA5OZZZZ5YZZ)Z)ZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5t00500000 10 5755 AZSZO5OZOtZZZA5EZZZZ5ZZ)ZZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 0t00500000 12000 5t00500000 17 5752 AEZO5OZZZAt5RZZ)ZZ5ZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 15 5752 YZZZZZZ5OZAZZZA5AZZ)5ZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 12 5752 OZZttZZO5)ZSAZZt5OZZZZ)ZO5RZYZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 20 5725 OZZZAt5ZOdZZt5AZ)ZZOZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 21 5557 O0ZZttAO0ZZ5OAZZO5RZZ)ZZ5OZZZZZ | 0t00500000 5t00500000 0t00500000 10000 22 5551 OZZZAt5ZttZYZO5ZZ)ZZ5RZYZZZZZZ | 0t00500000 0t00500000 5t00500000 17000 20 5722 )ZYZZ5OtZSZO5ZZZRZ5ZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 25 5252 AEZZZO5ZZSZd5ZZ)ZZ5)Z)ZZ) | 7t00500000 0t00500000 7t00500000 20000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 25 5252 AEZZZO5ZZSZd5ZZ)ZZ5)Z)ZZ) | 7t00500000 0t00500000 7t00500000 20000 - 5025 ZZOZZZ5EZZOZOdA5ZZZ)Z5ZZZZOOZ | OZ75 Z)O Z)O ## - 5750 )ZZEZZ5ZOZZZ5)ZYZOYZ5)ZZZ)Z | OZ72 Z)O Z)O ## | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm..
 5. 5. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K)KKE)E)K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 5000 ZZOZZZ5ZOtAOZA5)ZZZZO5ZZZZ)Z 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 2 5055 OZAAO5)ZZZZ5ZZZZ 2Od | 5t00500000 2Od0500000 0Zd0500000 2000 2Od0500000 0 5005 AZSAYA5ZZ)ZZZZZ5ZZZOZZ 0Zd | 0Zd0500000 5t00500000 2Od0500000 10000 1tt0500000 5 5007 AEZO5OZYZttZZO5)Z)ZZ)5ZZZZZZZZZ 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0Zd0500000 5 1000 AEZZZOZ5OZO)ZZ5ZZZZ 5t0 | 2Od0500000 0Zd0500000 5t00500000 2000 1tt0500000 0 5050 AAZZZ5ZOdZZt5RZZZYZ5RZZOZRZ 0t0 | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 12000 5t00500000 7 5025 ZOdZZt5EZZZOZ5ZZ)ZZ5ZZ)ZZ 7t0 | 5t00500000 1tt0500000 1tt0500000 7000 0Zd0500000 5 5520 AEZO5OZYZttZZO5OZO)ZRZZZ5OZZZZZ 5t0 | 2Od0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 5t00500000 2 5057 OZOtZZZA5ZZZZ)Z5OZO)ZZ | 2Od0500000 0Zd0500000 2Od0500000 7000 5t00500000 10 5002 ZZZZA5ZZZOZOdZA5)ZZZZO5ZZZZ | 0Zd0500000 5t00500000 2Od0500000 2000 5t00500000 11 5000 )ZZtZO5ZAZZZA5ZZ)ZZ5EZZZZZZZ | 5t00500000 2Od0500000 0Zd0500000 2000 0t00500000 12 5005 AEZO5ZZSZd5ZZZZ)5EZ)OZOZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 0t00500000 10 5700 AA0ZO5ZZSZd5ZZZOZZ5ZZ)ZZ | 1tt0500000 5t00500000 1tt0500000 0000 7t00500000 15 5707 AAtZO05RZZ)ZZ5ZZZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 7t00500000 15 5202 AAtZ5AEZZZO5ZZZ))ZZZ5Z)ZYZ | 2Od0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 10 1005 )ZS0ZZZZ55)ZtZZOZ5)ZZZZZ) | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 5t00500000 17 5022 AEZO5ZttZYZO5ZZZZZZZ5OYZ)ZZZZ | 1tt0500000 5t00500000 5t00500000 10000 15 5050 )ZZtZO5ZttZYZO5ZOOZZZZZZ5OZZ)ZZ))Z | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5007 AEZO5)ZOEZZ5OZZZZ)ZO5)Z)ZZZ | 0t00500000 2Od0500000 0t00500000 15000 20 5020 )ZSAZZt5ZZ)Z5KZZZOZZOA | 5t00500000 0t00500000 5t00500000 10000 21 5012 ZZZOZOdZA5ZZ)ZZ5ZZ)ZZZZ | 0t00500000 5t00500000 0t00500000 17000 22 5055 ZZYZZZZ5OZAZZA5OZO)ZZZZ5OZZZ | 5t00500000 0t00500000 0t00500000 17000 20 5705 AAt05ZZOZZZ5OZZZZZ5ZZZZZZZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 25 5070 ZZZOSZZZA5EZZZZZ5RZZ)OZ | 7t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 25 5070 ZZZOSZZZA5EZZZZZ5RZZ)OZ | 7t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 25 5712 AEZO5OZAZZA5ZZZZZZZ5ZZOZZZZ | 0t00500000 7t00500000 7t00500000 20000 20 5052 AEZO5ZttZYZO5YZ)ZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 20000 27 5010 )ZtZA5YZ)ZZ5ZZZZ)OZZ | 7t00500000 7t00500000 7t00500000 21000 25 5711 AEZO5ZZZZA5YZZ)Z)ZZZ5ZZ)ZZ | 7t00500000 7t00500000 7t00500000 21000 22 5011 ZttZYZO5OZ)ZZZ5ZZZRZ | 5t00500000 0t00500000 5t00500000 22000 - 5027 AEZO5OZAZZA5ZZZ)ZZZZ)5ZZAZO | OZ72 Z)O Z)O ## - 5702 ZEZt5EZZZOZ5ZZZZZZZZZ | OZ710 Z)O Z)O ## | .SSmm.lmSSmhS hmmm..
 6. 6. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )))EK)E)K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 1512 ZOZ5)ZZZZ5ZZOZ5ZZZZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 2Od0500000 2Od0500000 5000 2 5555 ZZOZZZ5EZZZOZ5ZZZZZZ5ZZ)ZZ 2Od | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 0 5557 AZYYZZtAO5ZESZO5RZZRZZ5EZZZZZ 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 5 5507 )ZYZA5ZZZOZOdZA5)Z)ZOZO5)Z)ZZZ 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 5 5555 )ZtZA5ZttZYZO5)ZZZOZZ5)ZZ)Z)ZZ 5t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 0 5505 EZZZOZ5AZZZ)ZZZZ5)ZOOZ)Z 0t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 7 5577 )ZtZA5ZZZSZOdZZ5OZZ)ZO5)Z)ZZY 7t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5 5500 AEZO5ZZZZA5ZZZZ)OZZ5ZZZZ 5t0 | 5t00500000 0t00500000 5t00500000 15000 2 5500 OZAEZZ5ZOdZZt5ZZ)ZZ5ZZ)ZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 10 5510 )ZZtZO5YZZOZOdA5Z)EZ))Z5RZZZZ | 5t00500000 5t00500000 0t00500000 15000 11 5505 OZZttZZO5ZZOZZZ5RZZZZZZ5ZZRZYZ | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 10000 | | | | | | | | | | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.6
 7. 7. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K))KE))K))KE)))))))))))))) ))lll | 1 5500 ZZZZA5ZOdZZt5RZZ)ZZZZ5)ZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 1tt0500000 2 5225 OZAZZA5ZOdZZt5OZ)OYZZ5RZZ)ZZ 2Od | 2Od0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 1tt0500000 0 5157 ZZOZZZ5EZZZOZ5)ZOZ5)ZZAZZZZ 0Zd | 2Od0500000 0Zd0500000 2Od0500000 7000 0Zd0500000 5 5000 AEZZZO5ZOdZZt5RZ)ZZZ5)ZRZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 2Od0500000 5 5502 EZYZA5EZZOZS5OZZZ5)ZZZZ 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0Zd0500000 0 5525 YZZAZd5ZdEZZdA5ZZZZZZZZZ5EZZ))ZO 0t0 | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 5t00500000 7 5020 YZOtZO5ZZZZOdA5ZZZ))ZZZ5ZZZZ)ZZZZZ 7t0 | 1tt0500000 2Od0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 5 5112 )ZZEZZ5ZttZYZO5ZOYZZ5ZZZZZZZZZ 5t0 | 0Zd0500000 2Od0500000 0Zd0500000 5000 2Od0500000 2 5205 ZZSZZdA5)ZtZA5)Z)ZZO5ZO)Z)Z | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 5t00500000 10 5275 AEZO5AAtZ55OZ)Z5OZZ)ZZ))Z | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 5t00500000 11 5010 ZZOZZZ5ZZtEZA5ZZZZ)ZZZ5)Z)OZ)Z | 2Od0500000 5t00500000 0Zd0500000 2000 0t00500000 12 5205 AEZO5OZYZttZZO5OZZZZZ5OZO)ZZRZZ)OZ | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 11000 0t00500000 10 5202 AEZO5ZZSZd5ZOZO)Z5ZZ)OZ) | 1tt0500000 5t00500000 1tt0500000 7000 7t00500000 15 5215 ZZOZZZ5EZZZOZ5)Z)ZOZO5)Z)ZZZ | OZ77 2Od0500000 2Od0500000 11000 7t00500000 15 5012 ZZSZd5OZOtZZZA5Z)ZYZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 1tt0500000 7000 5t00500000 10 5075 AEZZZO5ZZZZZdA5ZZZZZ5ZZ)ZZZZ | 2Od0500000 1tt0500000 5t00500000 5000 5t00500000 17 5075 OZZZAt5ZOdZZt5ZZ)ZZZZZ5OZRZZZZO | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 15 5071 ZOdZZt5EZZZOZ5Z)EZ))Z5RZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5055 OZZttZZO5)ZEZZSZA5)ZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 - 5220 OZYZttZZO5ZZZ)OYZ5ZZZ)ZZ | OZ77 Z)O Z)O ## | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.7
 8. 8. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EKK))E)))E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5517 AEZO5OZAZZA5ZZZZZ)ZZZZ5YZZZ 1tt | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 2 5500 AEZO5EZZZOZ5Z)ZZZZZ5)ZZZ)Z 2Od | 1tt0500000 0Zd0500000 2Od0500000 0000 0 5500 OZZZZA5ZZ)ZZ5ZZZZZAZ 0Zd | 2Od0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 5000 5 5515 AEttZO5EZZ)OZ5ZZ)ZZ 5t0 | 0Zd0500000 2Od0500000 2Od0500000 7000 5 5511 AEZO5EZZOZOdA5ZZZZ)OZZ5)ZAZZ 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0 5522 ZOdZZt5OZOtZZZA5ZZZZZZZZ5)ZZZ)Z 0t0 | 5t00500000 2Od0500000 0Zd0500000 10000 7 5550 OZZZZA5ZOdZZt5ZZZZZ)5ZZZZZ5))ZZ)ZZZ5Z))) 7t0 | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 11000 5 5550 OZAEZZ5ZttZYZO5ZZAZZZZ5)ZZZZ)Z 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 2 5500 ZZZA5AZSAY5EZAZZZZ5OZ)ZOYZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 10 5502 ZttZYZO5OZZZZZZZ5ZZZZZZZZ5))ZZ)ZZZ5Z))) | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 11 5501 ZZSZd5ZZZOZOdZA5ZZZ5ZZ)ZZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 | KKKK EEKEE EKE))K)KKE)E)E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5705 ZttZYZO5ZZZOZOdZA5)ZZZ)Z5OZZZZZ 1tt | 5t00500000 1tt0500000 1tt0500000 7000 2 5700 )ZZZOA5ZOdZZt5)ZZZ)Z5OZO)ZZZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 5t00500000 5000 0 5725 OZAEZZ5ZZSZd5OZ)OYZZ5ZOZ)Z 0Zd | 1tt0500000 0Zd0500000 2Od0500000 0000 5 5705 AEZO5AZZAOZAA5ZZ)ZZZZZ5Z))ZZZZ 5t0 | 7t00500000 5t00500000 0Zd0500000 15000 5 5055 AEZO5)ZYZA5)ZZ)Z)ZZ5)Z)ZZ) 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0 5755 ZZZZO5ZZAZO5ZZZZOZ) 0t0 | 2Od0500000 5t00500000 0Zd0500000 10000 7 5750 AEZO5ZttZYZO5)Z)ZZZ5)Z)OZZZZ 7t0 | 5t00500000 0Zd0500000 2Od0500000 2000 5 5757 OZYZttZZO5ZZ)RZZ5ZZZOZZ 5t0 | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 11000 2 5750 AEZO5ZZSZd5)ZOZZO5)ZRZZZZZ | 5t00500000 2Od0500000 5t00500000 12000 10 5720 AEZO5OZYZttZZO5)ZZ)Z)ZZ5ZZZZZZZO | 0Zd0500000 5t00500000 7t00500000 15000 11 5725 OZOtZZZA5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZZZZ | 5t00500000 7t00500000 5t00500000 10000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 11 5725 OZOtZZZA5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZZZZ | 5t00500000 7t00500000 5t00500000 10000 12 5721 OZOtZZZA5ZZZZZZZZZ5OZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 10 5752 ZdOZO5OZOtZZZA5OZZZZZZZ5OZO)ZZ | 0t00500000 0t00500000 7t00500000 12000 15 5772 OZZttZZO5ZZSZd5)ZZZ5ZZ)ZZZO | 7t00500000 7t00500000 0t00500000 20000 15 5500 ZZZZA5ZZZOZOdZA5ZZ)ZZZZZ5ZZZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 25000 | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.8
 9. 9. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K)KKE)E)E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5015 AEZO5)ZYZA5OYZ)ZZZZ5YZZZZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 1tt0500000 2 5001 )ZZZAO5ZZOZZZ5)ZZZ)Z5ZZZZZZZ 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 2Od0500000 5000 2Od0500000 0 5052 AEZO5ZZSZd5ZZZ5OZ)ZZZZ 0Zd | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 5 5000 ZZZSN5ZZOZZZ5RZZZZZZ)5ZZZOZZZ 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 1tt0500000 5 5052 ZOdZZt5EZZZOZ5ZZZZZ5ZZ)Z 5t0 | 2Od0500000 1tt0500000 1tt0500000 5000 0Zd0500000 0 5075 ZOdZZt5EZZZOZ5OZS0AZZZtA5ZZZZZZ5)ZZZ)Z 0t0 | 5t00500000 0Zd0500000 0Zd0500000 10000 5t00500000 7 5001 AEZO5)ZOEZZ5OZ))ZZZZO5ZZ)ZZZ 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 0Zd0500000 5 5002 ZZZOZOdZA5ZZ)ZZ5ZZ)OZ) 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 5t00500000 5000 5t00500000 2 5055 ZZOZZZ5ZZtEZA5OZOOZZZ5RZZ)ZZ | 2Od0500000 5t00500000 1tt0500000 7000 5t00500000 10 5005 AEZO5ZZSZd5ZZ)ZZ5OYZZZZZZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 5t00500000 11 5055 AZSZO5OZOtZZZA5)AZSZOSZAtt)5ZZZZZ5ZZZRZ | Z)E70 5t00500000 0Zd0500000 10000 0t00500000 12 5000 RZZZO5OZAZZA5ZZZZ)Z5ZZ)ZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 10000 0t00500000 10 5077 AEZO5ZZSZd5ZZZZ)5)Z)ZZ)Z | 1tt0500000 2Od0500000 2Od0500000 5000 7t00500000 15 5075 AEZO5)ZYZA5YZZ)Z)ZZZ5ZZZZ | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 7t00500000 15 5072 OZAEZZ5OZZOZ5ZZ)Z)Z | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 5t00500000 10 5070 )ZSAZZt5ZZZZZZZ5)ZZ))ZO | 5t00500000 2Od0500000 0t00500000 12000 5t00500000 17 5007 ZttZYZO5YZ)ZZ5ZZAZO | 0t00500000 5t00500000 0Zd0500000 15000 15 5005 AEZO5ZZSZd5OZO)ZZ5)ZZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5017 AEZO5EZZOSZtSA5ZZZZZ)5RZZ)ZZ | 0Zd0500000 0t00500000 5t00500000 15000 20 5050 OZZZZA5ZZZOZOdZA5)ZZZZZ5)ZZZ)Z | 5t00500000 0t00500000 5t00500000 15000 21 5051 )ZSAZZt5ZZ)ZZZ5OZ)OYZZ | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 22 5025 ZZZOZOdZA5EZZ)OZ5ZZZ)OYZ | 0t00500000 5t00500000 0t00500000 17000 20 5057 ZAZZZA5EZZ)OZ5ZOZZZZ | 5t00500000 0t00500000 0t00500000 17000 25 5052 ZZOZZZ5EZZZOZ5ZZ)ZZ5OZZOYZZZZ | 5t00500000 0t00500000 0t00500000 17000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 25 5052 ZZOZZZ5EZZZOZ5ZZ)ZZ5OZZOYZZZZ | 5t00500000 0t00500000 0t00500000 17000 | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm.9
 10. 10. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )))EK)E)E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5512 OZOtZZZA5ZZZZZZZ5OZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5557 EZZZOZ5OZZ)Z5OZ)ZRZZZ 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0 5510 )ZZZA5ZRZZZ5OZZ)ZZ))Z 0Zd | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 5 5500 ZZSZd5ZZZOZOdZA5ZZ)ZZZ5ZZ)ZZ 5t0 | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 5 5502 AEZO5)ZYZA5ZZZZ)Z5OZ)ZOYZ 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5521 AAZO5OZYZttZZO5ZZZZ)ZZZZZ5ZZZZZZZ 0t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 7 5507 ZdZZZ5OZOtZZZA5OYZZZY5)ZZ)Z)ZZ 7t0 | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 12000 5 1051 OAYZZ5ZZ)ZZZZZ5ZZ)OZ)OZZ 5t0 | 5t00500000 0Zd0500000 0t00500000 10000 2 5550 )ZZEZZ5)ZtZA5ZZAZO5ZZZZZ | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 10000 10 5572 )ZAZZ5)ZtZZZZ5)ZZZZ5ZZAZO | 7t00500000 0t00500000 0Zd0500000 10000 11 5525 ZZOZZZ5OZOtZZZA5OZO)ZZ5)ZRZ | 5t00500000 7t00500000 5t00500000 17000 12 5505 KZZZZZA5OZAZZA5ZZZ)Z)5OZZ) | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 10 5525 ZZS0ZZd5)Z))ZZZZOZ5ZZZZZ)Z | 5t00500000 5t00500000 7t00500000 12000 15 5550 OZOtZZZA5ZZ)ZZ5OZO)ZZ | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 22000 - 5555 AEZO5EZZZOZ5OZOZ)ZZZ5ZZZZOOZ | OZ710 Z)O Z)O ## - 5501 ZZZZO5ZZSZd5ZZ)ZZZZZZ5ZZZ)Z) | OZ710 Z)O Z)O ## | | | | | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm...
 11. 11. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K))KE))E)EEKE)))))))))))))) ))lll | 1 5010 AEZO5OZAZZA5OZZZZRZ5)ZZ)Z)ZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 0Zd0500000 5000 1tt0500000 2 5020 )ZZtZO5)ZZZZ)ZZZ5EZZ)OZ 2Od | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 5t00500000 0 5105 ZZSZd5ZOdZZt5ZZ)ZZZZ5)ZZZOZZO 0Zd | 5t00500000 0Zd0500000 2Od0500000 2000 2Od0500000 5 5105 )ZZEZZ5ZOZZZ5)ZZZ5)ZZZZ 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2Od0500000 5 5555 OZZZAt5ZOdZZt5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZ 5t0 | 2Od0500000 2Od0500000 0Zd0500000 7000 1tt0500000 0 5500 AA0ZO5OZYZttZZO5)ZOYZ)5OZ)ZOYZ 0t0 | 1tt0500000 2Od0500000 0Zd0500000 0000 0Zd0500000 7 5155 AEZO5OZYZttZZO5)ZZZZZ)5)ZZZZZZ 7t0 | 0Zd0500000 1tt0500000 0Zd0500000 7000 5t00500000 5 5101 ZOdZZt5)ZEZZSZA5OYZZZY5RZZZZZZ 5t0 | 2Od0500000 7t00500000 2Od0500000 11000 0Zd0500000 2 5005 AEZO5ZZSZd5)Z)OZZZ5ZZ)ZZZO | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 11000 5t00500000 10 5510 OZYZttZZO5RZZZZZZ)5RZZZZ)Z | 5t00500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 5t00500000 11 5512 AEZO5)ZYZA5)ZRZZ5ZZZZZZZ | 5t00500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 0t00500000 12 5220 ZAdAZYA5ZOdZZt5EZZZZZ5)ZOZZZ | 2Od0500000 5t00500000 2Od0500000 5000 0t00500000 10 5270 ZEttZSA5ZZYZZtA5)ZZ)Z5OZZZZAZZ | 1tt0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 7t00500000 15 5155 ZdEZZd5ZO)ZZZZ5ZZZZZZ | 2Od0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 Z)E75 15 5550 )ZS0ZZZ5ZOdZZt5ZZ)ZZ5AZ)Z)ZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 Z)E75 10 5105 ZZYZZZZ5RZZ))ZZZ5OZ))ZZZA | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 10000 5t00500000 17 5122 YAZEt5Z)ZYZ5ZZZ)ZZZO | 0t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 15 5505 )ZSAZZt5ZZZZZ)5ZZ5ZZ5ZZOZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5500 ZZYZZZZ5OZOtZZZA5EZ)OZOZ5ZZZZ | 5t00500000 5t00500000 0t00500000 15000 20 5172 ZZOZZZ5OZOtZZZA5ZZZOZZ5)ZZ)Z)ZZ | 0t00500000 0t00500000 5t00500000 10000 21 5522 ZOdZZt5EZZZOZ5ZZ)ZZZZZ5)ZRZZ | 5t00500000 5t00500000 7t00500000 10000 22 5550 AEZO5)ZYZA5)ZYZOYZ5)ZZ)Z)ZZ | 5t00500000 5t00500000 7t00500000 10000 20 5501 ZZZZA5ZZAOZZdA5OZZZZZZZZ5RZ)Z)OZZZ) | 7t00500000 0t00500000 5t00500000 17000 25 5070 AAZZZ5ZOZZOEZ5ZO)Z)Z5RZZZZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 25 5070 AAZZZ5ZOZZOEZ5ZO)Z)Z5RZZZZZZ | 0t00500000 0t00500000 0t00500000 15000 25 5257 ZEZt5ZZZOZOdZA5ZZZZ)5ZO)Z)ZZ | 0t00500000 7t00500000 0t00500000 12000 20 5520 OZZZZA5ZOOZ)ZZZZ5ZZZZZ) | 7t00500000 7t00500000 0t00500000 20000 27 5072 EZYZZO5ZZSZd5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZZZZ | 7t00500000 0t00500000 7t00500000 20000 25 5115 )ZSAZZt5ZZAZOdA5ZZZZZZZZZ5ZZZZZZ | 7t00500000 7t00500000 7t00500000 21000 - 5557 )ZSAZZt5ZZZZRZZ5ZZZ))Z)Z | OZ710 Z)O Z)O ## | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm...
 12. 12. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE )K)EEK))))))))))) ))lll | 1 5570 ZZZSN5AZ)Z5ZZZ))ZZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5215 ZOdZZt5)ZEZZSZA5OZO)ZRZ5)ZZZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 0Zd0500000 7000 0 5512 ZZOZZZ5ZZZOZOdZA55)ZOZZO5OZO)ZZ 0Zd | 5t00500000 0Zd0500000 2Od0500000 2000 5 5221 OZZZAt5)ZEZZSZA5ZZZZ)Z 5t0 | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 11000 5 5055 )ZEZZSZA5YZ)ZZ 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 0 5551 ZZSZZdA5ZZZZ5ZZZOZZ 0t0 | 0t00500000 7t00500000 0t00500000 12000 7 5055 ZZSZZdA5ZOdZZt5OZZ)ZZ))Z5ZZZOZZ 7t0 | 7t00500000 0t00500000 7t00500000 20000 5 5212 A0AO5ZZZSZOdZZ5RZYZZZZZZ5ZZZOZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 25000 | KKKK EEKEE )EK))K))K)EEK))))))))))) ))lll | 1 5510 A0AO5ZZZSZOdZZ5OYZZZZZ5ZZZZZO 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 2 5575 ZtSZZ5)ZZZOZZO 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 0 5550 YZOZS5ZZtEZA5OZY5)Z)OZZZZ 0Zd | 0Zd0500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 5 5505 AEZO55ZZZO5)Z)ZZY 5t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 5 5175 AEZO5OZZZAt5ZZZOZZ5ZZZO | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 | KKKK EEKEE EE)EE))K)K))))))))))))) ))lll | 1 5222 )ZtZZZZ5ZZZOZOdZZ5OZZZ)Z)OZ5)ZRZZ 1tt | 1tt0500000 1tt0500000 5t00500000 0000 2 5550 ZZEZZ5ZZOZZZZ5ZZ)OZ)OZZ5)Z)ZZZZ 2Od | 2Od0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 0 5050 ZZOZZZZ5ZZZOZOdZZ5ZZZZZZZ5ZZZZZO 0Zd | 2Od0500000 2Od0500000 2Od0500000 0000 5 5550 ZZEZZ5OZAZZZ5)ZZZZZZ5)Z)ZZZO 5t0 | 1tt0500000 1tt0500000 1tt0500000 0000 5 5207 )ZZZttZ5ZZZZZO5ZZZZOZZZZ 5t0 | 5t00500000 0Zd0500000 2Od0500000 2000 0 5521 ZZOtS5ZZZZOtZOZ5OZZZZ)ZO5)ZZZZZ 0t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 12000 7 5520 ZZEZZ5)ZZZZ5ZZZZ5)ZZZ)Z 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS 7 5520 ZZEZZ5)ZZZZ5ZZZZ5)ZZZ)Z 7t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 0Zd0500000 2000 5 5150 ZZSZ5AAZZd0Z5Z)ZYZ5ZZZ)ZZZO 5t0 | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 12000 2 5201 ASZZZ5ZZZZOOZ5OZO)ZZZZZ)5)ZZZZO | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 10000 - 5015 ZZEZZ5)ZZZtZ5)Z))ZRZ5ZZOZZZZ | OZ77 Z)O Z)O ## | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm...
 13. 13. .........................mmm.mmmmm.mmmmmmmm.mm.mmmmmm.mmmmmmmmmmm.mmm.mm. SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSLSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSNSSSSS SSSS SNS 2 2 2 2 2 2 2 2 SSSSS S22 222 222 222 2222 2222 SS2 SS2 KKKK EEKEE EE)EE)EK))))))))))))) ))lll | 1 5500 AAtZ5ZEZt5ZZZZ5)Z))ZRZ 1tt | 2Od0500000 Z)E75 1tt0500000 11000 2 5525 AEZO5ZOZZZ5ZZZO5)ZZZ)ZZZ 2Od | 1tt0500000 1tt0500000 5t00500000 7000 0 5155 AZSZO5ZOdZZt5ZZZOZZ5ZZ)ZZZZZZ 0Zd | 2Od0500000 2Od0500000 1tt0500000 5000 5 5100 )ZSAZZt5)Z)OZ5ZZZZ)Z 5t0 | 1tt0500000 Z)E75 2Od0500000 11000 5 5201 )ZZEZZ5ZOZZZ5)ZZZZZ5ZZZZ)Z 5t0 | 0Zd0500000 0Zd0500000 2Od0500000 5000 0 5102 ZZZOZOdZA5OYZZZZ5ZZZZZ 0t0 | 0t00500000 0Zd0500000 5t00500000 10000 7 5212 ZOdZZt5EZZZOZ5)ZZZZO5ZZZZZZZZZ 7t0 | 5t00500000 5t00500000 0Zd0500000 11000 5 5522 )ZddZZ5ZZS0Zd5YZ)ZZ5ZZZZ)ZZZ 5t0 | 5t00500000 0t00500000 0Zd0500000 10000 2 5227 ZZOZZZ5EZZZOZ5)ZRZ5OZZZ)Z)OZ | 0Zd0500000 5t00500000 5t00500000 10000 10 5000 AEZO5EZZZOZ5ZZZZ5)ZRZZ | 5t00500000 1tt0500000 7t00500000 10000 11 5157 OZAZZA5ZOdZZt5OZ)OYZZ5OZEZZ))ZO | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 15000 12 5000 EZdZZZSA5EZAZZZZ5ZZ)ZZZZ | 7t00500000 2Od0500000 0t00500000 15000 10 5152 ZZZZA5ZZYZZdA5EZ)OZOZ5OZRZZZZO | 0t00500000 0t00500000 7t00500000 12000 15 5521 ZEZt5ZZSZd5ZZ)ZZZZZ5)ZOZOZOYZ | 7t00500000 7t00500000 0t00500000 20000 15 5552 ZZOZZZ5EZZZOZ5ZZZZZ)5)ZZZ | 5t00500000 5t00500000 5t00500000 20000 | | | | | | | | | hmmmmh.hhmmhmh lhm.lll.................hmmml 2SSSSSS2SSSSS | | | | | | | | | .SSmm.lmSSmhS hmmm..3
 • carlosmsuarez355

  Apr. 13, 2015

Resultados III VALIDA DISTRITAL

Views

Total views

936

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×