Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Кластери в Україні
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Михайло Згуровський. «Форсайт Економіки України: 2015-2030 роки»

Download to read offline

Презентація до доповіді на конференції «Економіка України. Шлях від занепаду до процвітання» з циклу Україна Майбутнього. 04.11.2015. Київ. БЦ Інком

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Михайло Згуровський. «Форсайт Економіки України: 2015-2030 роки»

 1. 1. www.wdc.org.ua Форсайт економіки України: 2020, 2030 роки (wdc.org.ua)
 2. 2. Втрати економічного і людського потенціалу Криму і Донбасу, 2014 рік Дохід 0 200000 400000 600000 800000 1000000 Україна цілісна Україна без досліджуваних областей 884006.2 642349.0871 Загальні втрати • -28% обсягу реалізації • - $12 млрд зовнішніх інвестицій 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000 1. Добувна промисловість 2. Переробна промисловість 49263.2048 192393.9081 Загальні втрати •-34% збиток Добувної промисловості •- 26% збиток переробної промисловості •- 20% ВВП •- 18% населення
 3. 3. Методологія передбачення (Форсайту) дозволяє представити майбутнє, яке не може бути інтерпретоване як звичайне продовження минулого, оскільки це майбутнє набуває принципово нового змісту, форм і структур 3 Бажане майбутнє 4 Україна 2015 Україна Горизонт 1- 2020 Горизонт 2- 2030 Сценарій 1 Сценарій 2 Сценарій 8 Сценарій 3 1 2 3 5 6 8 7
 4. 4.  "Балтика - 21" - відкритий Форсайт проект, що виконувався з використанням (N,E,S,W) та (I,S,In,Str) методів за участю Урядів 11 держав Прибалтійського регіону, Європейської Комісії, Міжурядових Організацій, Міжнародних фінансових організації і Неурядових Організацій;  Мета проекту "Балтика - 21" полягає в передбаченні (Форсайті сталого розвитку Латвії на 30 річну перспективу, та плануванні комплексу дій для досягнення цього передбачення;  Версія Балтійської Стратегії (Сценарію) 21, прийнята Міністрами Закордонних справ в 1998. Вона включає цілі сталого розвитку, а також тридцять конкретних дій, спрямованих на стратегічний розвиток восьми економічних кластерів (Сільське господарство, Енергетика, Рибальство, Ліси, Промисловість, Туризм, Транспорт і Територіальне Планування, Освіта);
 5. 5. 1-й етап комплексу робіт з передбачення:  Із застосуванням SWOT-аналізу виявлення сильних, слабких характеристик, можливостей та загроз для подальшого розвитку економіки;  Із застосуванням методу Делфі виявлення головних гальмуючих факторів, драйверів (кластерів) розвитку майбутньої економіки та втрачених можливостей влади після Революції гідності; 2-й етап:  Із застосуванням методів сценарного планування, зокрема (методів двох осей та гілки) побудова групи сценаріїв розвитку економіки України на часових горизонтах до 2020 і 2030 років та розрахунок параметрів цих сценаріїв. План та методика досліджень
 6. 6.  1. Експерти групи А (горизонтальний аналіз) – 25 осіб;  2. Експерти групи Б (вертикальний аналіз) – 25 осіб;  3. Математики і системні аналітики (42 особи) з:  Національного технічнго університету України «КПІ»;  Інституту прикладного системного аналізу НАН України і МОН України;  Світового центру даних «Геоінформатика і сталий развиток» Всього 112 осіб Розробники Форсайт проекту
 7. 7. Інструментальна платформа для проведення досліджень
 8. 8. 2. Міжнародна сертифікація УСЦД – 2008 р. 1. Створення українського СЦД - 2006 р. 1 Міжнародна сертифікація СЦД – 2008 р.
 9. 9. I A S A І П С А Світова система даних ICSU – Міжнародна рада з науки Австралія (1), Бельгія (2), Германія (3), Данія (1), Індія (1), Китай (9), Нідерланди (1), Об’єднане Королівство (3), Росія (7), США (15), Україна (1), Франція (1), Японія (8) Всього - 53 СЦД НТУУ «КПІ» – ІПСА НАН і МОН України Дисципліни: астрономія, біологічний різновид, відновлювальні ресурси та середовище,власне світіння атмосфери, геологія, геоінформатика та сталий розвтиток, геомагнетизм, гляціологія грунтів, дистанційне зондування, земна поверхня, індекс сонячних плям, іоносфера, клімат, космичні промені, космічні науки, людські взіимодії в оточуючому середовищі, метеорологія, морська геологія та геофізика, морська середа, незначні газові суміші в атмосфері, обертання Землі, океанографія, палеокліматологія, полярне сяйво, припливи та відливи, радіовипромінювання Сонця, ракети та супутники, сейсмологія, сонячна активність, сонячно земна фізика, фізика твердої Землі, ядерне випромінювання.
 10. 10. Інститут Географії НАН України cartography data Головна Астрономічна обсерваторія НАН України space geodesy and geodynamic; ultrarays; sun information Чорнобильський центр ядерної безпеки (Радіоактивне забруднення, радіоекологія) data on radiation, ecological, and medical consequences of the Chornobyl catastrophe (Shelter Safety, Health and Radioecological Consequences) Інститут прикладного системного аналізу basic and applied research in the field of methodology of system analysis of complex objects and processes of social, economic, environmental and technological directions Інститут геофізики НАН України seismology, gravimetry, thermal stream, arkheo- and paleomagnetism, magnetic measuring, current motions Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі aerospace pictures for the use in geology, ecology, rural, forest and water economy, prognostication of global changes of environment and catastrophes СЦД-УКРАЇНА New model for multidisciplinary WDC was defined as "network of networks" 21st Int.CODATA Conf., 2008, Kyiv, Ukraine Geoinformatics and Sustainable Development Центральна Геофізична Обсерваторія Hydrology, hydrography, meteorology and climatology, environmental pollution
 11. 11. Ukrainian scientific institutions Scientific Data Infrastructure Main and duplicate technical areas World Data Centers High performance computing cluster 122 computing nodes: - 44 with 2xQuadroCore Intel Xeon E5440 @ 2.83GHz, RAM 8 GB - 78 with 2xDualCore Intel Xeon 5160 @ 3.00GHz, RAM 4 GB InfiniBand Lustre FS Peak Performance 7TFlops Data storage 12TB + 20TB Data storage Data storage
 12. 12. Комітет з системного аналізу при Президії НАН України Щорічні аналітичні звіти Частина 1: Форсайт економіки України до 2020 і 2030 років Частина 2: Глобальний аналіз якості та безпеки життя людей Частина 3: Україна в індикаторах сталого розвитку wdc.org.ua
 13. 13. Аналіз поточного стану економіки України
 14. 14. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ЕКСПОРТ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ Китай Швеція Україна США
 15. 15. Джерело: Global Competitiveness Report 2011-2012, http://gcr.weforum.org/gcr2011/ ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН СВІТУ ВІД РІВНЯ R&D
 16. 16. Кореляція між ВВП на душу населення і Міжнародним Індексом Інновацій ($8660; ПКС)
 17. 17. Показники Технологічні уклади 3-й 4-й 5-й 6-й Обсяг виробництва продукції 57,9 % 38 % 4 % 0,1 % Фінансування наукових розробок 6 % 69,7 % 23 % 0,3 % Вкладення в інновації 30 % 60 % 8,6 % 0,4 % Інвестиції 75 % 20 % 4,5 % 0,5 % Вкладення капіталу в технічне переозброєння і модернізацію 83 % 10 % 6,1 % 0,9 % Структура економіки України за технологічними укладами, % (Джерело: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2013/13vvoski.pdf )
 18. 18. Структура експорту України (47% від ВВП) за 2013
 19. 19. Структура імпорту України (55% від ВВП)
 20. 20. -200000 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Дохідна частина бюджету млн грн Обслуговування боргу, млн грн Видатки бюджету, млн грн Дохід — Видатки (обслуг.боргу входить до видатків), млн грн Консолідований державний борг, млн грн Золотовалютні резерви, млн грн Сальдо зовнішньоторговельного обороту, млн грн 96 % від ВВП Динаміка макроекономічних показників України Рейтинг платоспроможності: “RD” за версією агентств ISDA, Fitch
 21. 21. Основні конкурентні переваги України відносяться до якості людського капіталу 21 № Головні конкурентні переваги України Місце в світовому рейтингу [WEF] 1 Якість освітньої системи 72 2 Якість математичної та фундаментальної природничої підготовки 30 3 Рівень вищої освіти 13 4 Рівень середньої освіти 41 5 Рівень початкової освіти 31 6 Доступ до Інтернету в навчальних закладах 67
 22. 22. Слабкі позиції України відносяться до недосконалості державного управління 22 № Фактори Місце в світовому рейтингу [WEF] 1 Кредитний рейтинг країни 105 2 Рівень інфляції 75 3 Захист інвесторів 105 4 Рівень організованої злочинності 126 5 Захист інтелектуальної власності 129 6 Право власності 135 7 Рівень державного втручання у бізнес 115 8 Рівень інновацій 82 9 Витрати бізнесу на дослідження та інновації 66 10 Рівень співпраці бізнесу з університетами в сфері досліджень та інновацій 74 11 Рівень державного замовлення високотехнологічних продуктів 123 12 Рівень патентування за формою РСТ 52
 23. 23. Передбачення інерційного розвитку економіки України до 2020/2030 років (IMF) 23 Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 Показник Потреби в фінансуванні економіки України (млрд дол. США 66.4 59.8 49.1 49.2 53.2 55.0 57.0 62.0 78.0 Дохідна частина бюджету (млрд грн) 442 356 432 440 470 490 510 590 830 Дохідна частина бюджету (млрд дол. США) 53.9 23.7 26.1 26.6 28.4 29.6 30.9 35.7 50.3 Дефіцит бюджету (млрд дол. США) -12.4 -36.1 -23.0 -22.6 -24.8 -25.4 -26.1 -31.1 -27.7
 24. 24. Виконання комплексу робіт з передбачення майбутньої економіки України
 25. 25. Оператори сценаріїв економіки України 1. {S}={S1,…,S12} – множина сильних факторів економіки України; 2. {W}={W1,…,W24} - множина слабких факторів економіки України; 3. {O}={O1,…,O16} – множина можливостей розвитку економіки України; 4. {T}={T1,…,T17} – множина загроз для розвитку економіки України; 5. {B}={B1,…,B5} – множина критичних чинників, що гальмують (to brake) розвиток економіки України; 6. {D}={D1,…,D10} – множина головних позитивних чинників (драйверів) майбутньої економіки України; {L} = {L1,…,L8} – множина втрачених можливостей влади (Power Lost Opportunities) після «Революції гідності» (р. 2.2); 7. {L*} = 1 – {L} – оператор перетворень (реформ).
 26. 26. SWOT-аналіз сильних сторін економіки України {S} ID Фактор Нормоване значення прояву фактора 2020 2030 S1 Наявність багатогалузевої інфраструктури 0.67 0.83 S2 Наявність освіченого працездатного людського капіталу 0.83 0.83 S3 Сировинно-ресурсна база для атомної, відновлювальної енергетики та точного приладобудування 0.50 0.50 S4 Вигідне географічне положення в євразійському просторі 0.42 0.42 S5 Валова продукція сільського господарства 0.67 0.83 S6 Зовнішнє кредитування 0.67 0.83 ID Фактор Нормоване значення прояву фактора 2020 2030 S7 Якість людського капіталу 0.50 0.67 S8 Рівень соціальних комунікацій 0.42 0.67 S9 Наявність соціальної інфраструктури 0.42 0.67 S10 Привабливі агрономічні умови 0.67 0.58 S11 Високий рівень біологічного та ландшафтного різноманіття 0.67 0.67 S12 Сприятливі природно- кліматичні умови 0.50 0.50
 27. 27. SWOT-аналіз слабких сторін економіки України {W} ID Фактор Нормоване значення прояву фактора 2020 2030 W1 Недосконалість податкової системи 0.58 0.33 W2 Низький рівень свободи бізнесу 0.75 0.33 W3 Низький рівень ВВП на душу населення 0.75 0.50 W4 Недосконалість фінансово- кредитної системи 0.83 0.50 W5 Значний рівень інфляції 1.00 0.50 W6 Імпортозалежність 0.67 0.67 W7 Висока енергомісткість ВВП 0.83 0.58 W8 Низькі витрати на освіту і науку 0.33 0.17 W9 Рівень корупції 0.83 0.33 W10 Рівень розповсюдженості «соціальних» хвороб 0.67 0.33 W11 Демографічний спад 0.83 0.58 W12 Соціальна нерівність 0.83 0.67 ID Фактор Нормоване значення прояву фактора 2020 2030 W13 Рівень заробітної плати 0.83 0.50 W14 Рівень безробіття населення 0.67 0.33 W15 Споживання населення 0.83 0.50 W16 Вартість життя 0.83 0.33 W17 Забезпеченість житлом 0.67 0.33 W18 Високий рівень забруднення атмосферного повітря 0.42 0.25 W19 Низька якість питної води 0.58 0.42 W20 Екологічно небезпечна розораність земель 0.75 0.58 W21 Високий рівень забруднення довкілля 0.42 0.33 W22 Нераціональне поводження з відходами, викидами та скидами 0.67 0.42 W23 Значна карбонова інтенсивність економіки 0.67 0.50 W24 Низький рівень природоохоронного законодавства, екологічної свідомості суспільства та екологізування бізнесу 0.67 0.33
 28. 28. SWOT-аналіз можливостей економіки України {O} ID Фактор Нормоване значення прояву фактора 2020 2030 O1 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності 0.50 0.67 O2 Розвиток високотехнологічного промислового виробництва 0.33 0.50 O3 Покращення інвестиційної привабливості 0.33 0.50 O4 Реформування економіки (комплекс реформ) 0.67 0.83 O5 Валовий внутрішній продукт номінальний 0.17 0.33 O6 Обсяги реалізованої промислової продукції 0.33 0.50 O7 Роздрібний товарооборот підприємств 0.67 0.83 O8 Середня заробітна плата 0.33 0.67 ID Фактор Нормоване значення прояву фактора 2020 2030 O9 Реформування соціальної та управлінської сфери держави 0.42 0.67 O10 Розвиток базових елементів громадянського суспільства 0.42 0.67 O11 Перехід до європейських стандартів якості життя 0.33 0.58 O12 Розвиток здоров’я 0.50 0.67 O13 Відновлювана енергетика* як частка виробництва енергії 0.50 0.67 O14 Впровадження сталих технологій енерго- і ресурсокористування та збереження 0.50 0.67 O15 Комплексне законодавче забезпечення упровадження політики сталого розвитку 0.50 0.83 O16 Збільшення інвестування у зелену економіку 0.50 0.83
 29. 29. SWOT-аналіз загроз економіки України {T} ID Фактор Нормоване значення прояву фактора 2020 2030 T1 Зростання енергетичної залежності 0.42 0.67 T2 Погіршення кон’юнктури зовнішніх ринків 0.42 0.42 T3 Зростання фінансово-економічної залежності 0.75 0.83 T4 Подальше розбалансування структури економіки країни 0.67 0.33 T5 Експорт 0.50 0.17 T6 Обсяги виконаних наукових і науково-технічних робіт 0.83 0.50 T7 Hi-Tech експорт, % 0.83 0.50 T8 Посилення терористичної активності 0.58 0.50 T9 Дезорганізація державного управлінського апарату 0.83 0.58 ID Фактор Нормоване значення прояву фактора 2020 2030 T10 Втрата суверенності 0.83 0.58 T11 Дисфункціональність правоохоронних структур 0.83 0.50 T12 Обсяги тіньової економіки 0.83 0.33 T13 Ризики та безпека життя 0.67 0.33 T14 Погіршення стану екосистем в результаті антропогенної діяльності 0.33 0.33 T15 Негативний вплив на довкілля зовнішніх уражаючих чинників техногенного походження 0.33 0.42 T16 Недостатнє реалізування комплексу заходів з поліпшення екологічного стану Азовського і Чорного морів 0.17 0.33 T17 Біотична інвазія 0.00 0.17
 30. 30. Топ-5 критичних чинників, що гальмують (to brake) економіку України (метод Делфі) {B} 30 Рік 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2030 Чинник 1.Частка тіньової економіки (%) 50 50 52 47 40 34 30 25 15 2. Масштаб корупції, контрабанда (% від ВВП) 13.2 13.9 14.0 13.1 11.0 9.2 7.4 6.6 4.0 3. Пенсійне навантаження на бюджет (% від ВВП) 4.2 3.9 4.0 4.1 4.1 4.2 4.0 3.8 2.1 4.Обслуговування державного боргу (% від ВВП) 7.6 4.19 8.69 7.4 6.2 4.7 3.1 2.9 3.0 5.Енергомісткість ВВП України (кг.н.е./дол. США) 0.36 0.34 0.338 0.328 0.318 0.309 0.299 0.28 0.18
 31. 31. Втрачені можливості влади після «Революції гідності» {L} 1. Брак стратегічного бачення перетворень в країні; 2. Наростаюча корупція (14% від ВВП), тіньова економіка (52%), контрабанда на митниці (один річний бюджет); 3. Вкрай невдала фіскальна політика (зменшення загальної кількості податків з 22 до 9 не послабило податковий тягар, оскільки ці 9 виявилися поєднаними з попередніми 22); 4. Незважаючи на покращення позиції України в рейтингу EDB (112 96), практична можливість ведення бізнесу погіршилася, навіть у порівнянні з часами Януковича; 5. Повільна і несистемна дерегуляція економіки, без скоординованого плану її розвитку та зростання державних витрат ведуть до розбалансування та стагнації цієї економіки; 6. Реформування Нафтогазу України не проведено, що загрожує енергетичній безпеці країни; 7. Українці збідніли в 2-3 рази (валютні резерви вичерпано, дефіцит бюджету не зменшено, гривню обвалено, інфляцію не приборкано, невдалим рефінансуванням банків та іншими помилковими діями, прискорено рух до боргового зашморгу); 8. Деіндустріалізація економіки, послаблення фундаментальної і прикладної науки та природничої і інженерної освіти (зменшення дерзамовлення в 2015 році на 50% на фізиків, на 30% на інженерів, на 20% на математиків), і як наслідок, запрограмований рух до занепаду
 32. 32. Головні кластери (Драйвери) економіки України 2020-2030 рр. (Делфі аналіз) 32 ВВП України НизькаСередняВисока Можливістьреалізації Роки 2015 2020 2025 2030 Нові речовини, матеріали, нанотехнології (8%/12%) Науки про людину, біомедична інженерія, клітинна медицина, фармація (1%/5%) Високотехнологічне машинобудування (6%/8%) Нова енергетика (7%/11%) Інформаційно- телекомунікаційні технології (7%/12%) Військово-промисловий комплекс (13%/15%) Аграрний сектор (14%/17%) Розвиток транзитної інфраструктури (2%/5%) Туризм, відпочинок (2%/5%)
 33. 33. Форсайт технологій 6-го укладу до 2025 року (Делфі аналіз) Експертна організація/ технології 6-го укладу ICSU, UNIDO, University of Oxford, NISTEP, Institute for Critical Technology and Applied Science (Virginia) Scenarios for future scientific and technological developments in developing countries 2005-2015 Стат управління США (U.S.Bureau of the Census) Аналіз біржової діяльності Нові енергетичні технології енергетика, альтернативна енергетика та ресурси, ядерні енергетичні системи, системи водневої енергетики атомні технології Біотехнології біотехнології, генетично модифіковані організми, синтетичні речовини ГМО Інформаційно- комунікаційні технології хмарні технології, глобальний бездротовий інтернет, пошукові сервіси, дистанційний контроль, промисловий контроль, бізнес-додатки, кабельні технології, супутникові технології Наука про життя телемедицина, нанобіологія, біологічно імітуючі імплантати, стовбурові клітини телемедицина Робототехніка робототехніка та технології штучного інтелекту Нанотехнології та нові матеріали функціональні наноструктури; нановимірювання та аналізування, композиційні матеріали Радіоелектроніка кремнієва, біо-, молекулярна, органічна та фотонна радіоелектроніка, цифрова та аналогова електроніка Новітні промислові технології цифровий будинок, текстиль з унікальними характеристиками (інженерія багатофункціональних тканин), роботизовані безпілотні транспортні засоби, енергетичне обладнання для НДЕ, харчова промисловість на основі новітніх технологій Аерокосмічні технології дослідження космосу, моніторинг Землі, безпілотні аерокосмічні технології Транспортні та логістичні технології технологія нової транспортної системи та безпеки дорожнього руху, автоматичні (безпілотні) транспортні пристрої, логістичні термінали Рециркуляційні технології системи рециркуляції води, повторне використання відходів Технології поширення знань система управління та виробництва знань, резервування масивів даних, запобігання стихійних лих та їх попередження Соціокультурні технології передові виробничі технології для розвитку соціальної інфраструктури
 34. 34. Побудова сценаріїв на часових горизонтах до 2020 і 2030 років з застосуванням методів «Гілки» і «Двох осей»
 35. 35. 35 Сценарії «Нова генерація» (2015-2020) 3 «Суверенний дефолт» (60%) 2030р 2020р Сценарії групи «Точка біфуркації» (2020-2030) 4 «Колапс» (10%) 1 «Оптимістичний» (10%) Зараз 2015р «Збалансований розвиток» (2%) «Чужа суб’єктність» (30%) «Сіра зона» (18%), ( 15%) «Дезінтеграція» (5%),(1%) 2 «Консервування кризи» (60%) 5 6 7 8 Побудова сценаріїв на (2015-2020) і (2020-2030 ) горизонтах з застосуванням метода «гілки»
 36. 36. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Побудова групи сценаріїв на часовому горизонті 2015-2020 з застосуванням методу «двох осей» W T Компетентністьперетворень:«Загрози-Можливості» Сценарій 3 «Суверенний дефолт», (ймовірність = 40% - 50%) Сценарій 1 «Оптимістичний» (ймовірність = 10%) Сценарій 4 «Колапс» (ймовірність = 10%) Сценарій 2 «Консервування кризи» (ймовірність = 50% - 60%) Активність перетворень: Занепад - Зростання»           constB0 DOW0*L             BDOS*L            B0D TW0*L         constB0DT S)%2015(*L   O S
 37. 37. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Групування експертних оцінок в просторах 4-х квадрантів методу «двох осей» (2015–2020)
 38. 38. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Сценарій 1: «Оптимістичний» Р = 10%  Найкращий збіг обставин: Починаючи з другого півріччя 2015 р. перетворення {L*} радикальні і компетентні. Військовий конфлікт на Південному Сході України закінчиться; сильні характеристики {S} суттєво підсилять можливості економіки України {O}, набудуть динамічного розвитку драйвери економіки {D}, будуть мінімізовані гальмуючі фактори {B}. Але ймовірність Р=10% є досить низькою; Це пов’язано з наступним:  Кількість сильних характеристик і ступінь їх впливу на підсилення можливостей є обмеженим, ISO = 0.201;  Втрачено 1,5 роки для того, щоб розпочати активізацію драйверів {D} = {D1, …, D10} і мінімізацію дій критичних, гальмуючих факторів {B} = {B1, …, B5};  Навпаки, дії влади на цьому відрізку часу характеризувалися значною втратою можливостей {L}, зокрема вони були спрямовані на деіндустріалізацію економіки країни, послаблення вітчизняної фундаментальної і прикладної науки та природничої і інженерної освіти, і як наслідок, на прискореня руху до занепаду;  Втілення цього сценарію можливе, коли під тиском громадянського суспільства України державна політика і вектор суспільної активності людей будуть спрямовані на здійснення радикальних реформ {L*}, що за оцінками експертів може суттєво підвищити ймовірність втілення цього сценарію.           BDOSL*
 39. 39. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Сценарій 2: «Консервування кризи» Р = 50% - 60%  Перетворення за рахунок часткової приватизації і дерегуляції економіки незначні {L*}=15%-20% і некомпетентні. Військовий конфлікт на Сході буде заморожено за моделлю «Сектору Газа». Країна буде в «тліючому режимі» хаотично діяти, імітуючи свою життєздатність і продовжуючи накопичення зовнішніх і внутрішніх запозичень до рівня 150% від ВВП протягом ближчих 2-3 років;  Неминучим буде технічний дефолт економіки, ознаки якого з’явилися з часу несплати Україною (27 квітня і 23 серпня 2015 року) своїх боргових зобов’язань в розмірі $750 млн. і $500 млн відповідно. Формально він був визнаний ISDA 4 жовтня 2015, а 6 жовтня 2015 Fitch визначило Restricted Default (RD) Україні;  Технічний дефолт буде поглиблювати падіння економіки, оскільки він знижуватиме репутацію України як надійного, передбачуваного партнера, ускладнюватиме її роботу з міжнародними ринками запозичення капіталу, зробить проблематичним перекредитування приватному бізнесу України, на суму близько $100 млрд.  Поодинокими і незначними будуть позики міжнародних фондів, які здійснюватимуться суто політично (не більше $40 млрд на 4 роки замість втрачених приблизно $150 млрд до 2020 року) у зв’язку з втратою довіри до України, як до надійного партнера;  Затягування цього сценарію до 3-6 місяців може призвести до зростання недовіри до влади з боку населення (до 80%-90%). Автоматично дружні країни остаточно розчаруються в Україні, знизивши їй політичну і фінансову допомогу, що призведе до послідовного виникнення сценаріїв 3 «Суверенний дефолт» і 4 – «Колапс»         constB0DTS20)%(15L* 
 40. 40. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Сценарій 3: «Суверенний дефолт» Р = 50%  Перетворення безсистемні і некомпетентні {L*}=0. Заморожений конфлікт на Сході періодично загострюватиметься. Якщо дефіцит бюджету країни зросте з 8%-10% (зараз) до 13%-15%, а її суверенний борг продовжить зростати, відбудеться перехід України від технічного до суверенного дефолту (банкрутства, коли держава зовсім не зможе виконувати свої внутрішні і зовнішні фінансові зобов'язання);  За прикладом суверенного дефолту Аргентини 2000-го року, суверенний дефолт України буде супроводжу- ватися подальшим зниженням вартості гривні (девальвація, інфляція), припиненням валютних і бюджетних операцій, суттєвим загостренням соціальної напруги. Суверенітет держави буде практично втрачено, а влаштування її економіки та соціальних інститутів, сплата боргових зобов’язань будуть врегульовуватися на міжнародному рівні;  Враховуючи інтегральний фактор впливу групи слабких факторів {W} = {W1, …, W24} на реалізацію можливостей {O} = {O1, …, O16} (IWO = 0.157), практично усі вказані можливості будуть повністю заблоковані цими слабкими характеристиками. Тому, ймовірність втілення сценарію 3 «Суверенний дефолт» оцінюється на рівні 50%.  Якщо вихід з суверенного дефолту України не буде керованим (за прикладом дефолту Росії 1998 року), то країну неминуче чекає перехід до наступного сценарію: «Колапс».           constB0DOW0L 
 41. 41. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Сценарій 4: «Колапс» Р = 10%  Сценарій може відбутися за умов найгіршого збігу обставин: - продовження загострень замороженого конфлікту на Сході; некерованості виходу України з суверенного дефолту; повної втрати можливостей країни до перетворень {L*}=0;  В стані колапсу, коли держава не буде в змозі захищати свої кордони, гарантувати безпеку своїм громадянам, припинить соціальні виплати (пенсії, фінансування бюджетної сфери тощо) в країні виникне хаотичний революційний стан з декількома центрами впливу різних сил, включаючи вплив деструктивних сил. Ця ситуація породить декілька мільйонів біженців як до Росії, так і до інших країн світу, перш за все до країн Східної Європи і створить необхідні умови для дезінтеграції країни.  Враховуючи активну допомогу провідних держав світу, та інтегральні фактори впливу IWO = 0.157; IWT = 0.196, ймовірність виникнення сценарію 4 «Колапс» оцінюється на рівні P=10%. У разі ж можливого зниження цієї підтримки через 3-6 місяців (сценарій 2 «Консервування кризи»), ймовірність сценарію «Колапс» зросте до P=30%.           B0DTW0L*
 42. 42. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Побудова групи сценаріїв на часовому горизонті 2020-2030 з застосуванням методу «двох осей» W T Компетентністьперетворень:«Загрози-Можливості» Сценарій 7 «Сіра зона», (умовна ймовірність = 30% / 60%, 50%) Сценарій 5 «Збалансований розвиток» (умовна ймовірність = 20% / 10%) Сценарій 8 «Дезінтеграція» (умовна ймовірність = 10% / 50%, 10%) Сценарій 6 «Чужа суб’єктність» (умовна ймовірність = 50% / 60%) Активність перетворень: «Занепад - Зростання» O S           BDOSL*           constB0DTS0L*            B0DOW0L*           B0DTW0L*
 43. 43. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Групування експертних оцінок в просторах 4-х квадрантів методу «двох осей» (2020–2030)
 44. 44. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Сценарій 5: «Збалансований розвиток» Р = 2%  Сценарієм передбачається, що в результаті здійснення оптимістичного сценарію на попередньому етапі та радикальних і компетентних реформ {L*}, сильні характеристики {S} суттєво підсилять можливості економіки України {O}, набудуть динамічного розвитку драйвери економіки {D}, будуть мінімізовані гальмуючі фактори {B}. За цих умов економіка України стане самодостатньою і на часовому інтервалі (2020-2030) набуде ознак економіки збалансованого розвитку;  Для збалансованого розвитку, Україна має створити стартовий капітал власними силами переважно за рахунок трьох кластерів (які вже працюють): «Аграрний сектор», «Військово- промисловий комплекс», «Інформаційно-телекомунікаційні технології». Потім цей капітал може бути інвестовано в розвиток інших кластерів економіки України.  Економіка України продовжить своє падіння приблизно до 2017-2020 років, аж поки сумарний внесок у ВВП від усіх кластерів економіки, який створюватиметься за рахунок технологій 5-6 технологічних укладів, не перевищить 5-7 %;  Умовна ймовірність сценарію дуже низька: 2%, але втілення сценарію можливе. Вирішальним фактором для його втілення є народ України. Всупереч позиції офіційної влади, прогнозам аналітичних центрів світу народ України вже двічі робив «неможливе» - перемагав в Помаранчевій революції 2004 року і в Революції гідності в 2013-2014 роках. Він може перемогти і зараз, в боротьбі з корупцією, хабарництвом, старою бюрократією і некомпетентними управлінцями, які тягнуть Україну до «Боргового зашморгу», дефолту і «Колапсу» (Ізраїль).           BDOSL*
 45. 45. 45 (5-7)% від ВВП Подолання економічної кризи Подолання економічної кризи Сценарії «Оптимістичний» «Збалансований розвиток» 6-й технологічний уклад (Біоінженерія, альтернативна енергетика, нанотехнології, генетика, науки про людину, нові матеріали) Вартістькапіталу 5-й технологічний уклад (Мікроелектроніка, мобільний зв’язок, Інтернет,комп’ютери, традиційна енергетика)
 46. 46. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Сценарій 6: «Чужа суб’єктність» Р = 30%  Сценарієм передбачається, що перетворення в країні практично будуть відсутні {L*}=0, матиме місце пришвидшена деіндустріалізація економіки, послаблення фундаментальної і прикладної науки, природничої та інженерної освіти (що відбувається на державному рівні протягом останнього часу), на довгостроковому горизонті Україна буде втрачати свою суб’єктність в економіці;  Сценарій буде характеризуватися входженням на внутрішні ринки України потужних транснаціональних компаній. Вони, володіючи головними активами України, використовуючи дешеву робочу силу українців, їх територію для захоронення різного роду відходів, включаючи радіоактивні, забруднюючи навколишнє середовище країни, без відповідних економічних санкцій, будуть виробляти широкий асортимент високоякісних товарів і послуг та реалізовувати їх в багатих країнах, переважно за межами України (модель Аргентини);  Стримувати процес входження транснаціональних компаній на територію України може лише продовження протистояння між Росією, Європою і США на території України за контроль над нею. Змагаючись між собою за Україну на її території ці гравці будуть створювати вкрай непридатні умови для розвитку бізнесу в країні.  У цьому випадку найбільш ймовірним буде перехід України до наступного сценарію: «Сіра зона».           constB0DTS0L* 
 47. 47. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Сценарій 7: «Сіра зона» Р(0-2-7) = 18%; Р(0-3-7) = 15%  Цей сценарій може виникнути в результаті песимістичного завершення сценаріїв 2 або 3. При відсутності перетворень {L*}=0, реалізації загроз {T}, наростанню дії гальмуючих факторів {B}, головною рисою цього сценарію може бути рух України до моделі буферної, роздільної зони між Росією і країнами Євросоюзу;  Ця зона буде характеризуватися великою бідністю населення, високим рівнем корупції, злочинності, тероризму, поширенням різноманіт- них хвороб і іншими ознаками країни, що не відбулася (приклади Афганістан, Ірак, Лівія, Сирія);  Країни Євросоюзу у цьому випадку відмежуються від України міцним кордоном для ізоляції від маргінальних явищ;  За певним збігом найгірших обставин ймовірність цього сценарію може зрости до 30%.           B0DOW0L*
 48. 48. ФОРСАЙТ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ середньостроковий (2015-2020) і довгостроковий (2020-2030) часові горизонти Сценарій 8: «Дезінтеграція» Р(0-3-8) = 5%; Р(0-4-8) = 1%  Може виникнути в результаті песимістичного завершення сценаріїв 3 або 4, тобто попередній стан суверенного дефолту або колапсу практично унеможливить виконання державою своїх функцій як по відношенню до громадян своєї країни, так і на міжнародній арені. При цьому втіляться практично усі потенціїні загрози {T} і максимально зростуть гальмуючі фактори {B}.  Задля виживання, збереження своєї ідентичності та спроб створення майбутньої державності орієнтовно в 4-х регіонах України, відповідно до своїх етно-територіально-політичних ідентичностей, можуть сформуватися більш компактні соціально-етнічні утворення, об’єднані за спільністю культури, історичних традицій, мови. Ці утворення можуть зорганізуватися для самозахисту і претендувати на отримання державної незалежності, або на приєднання до сусідніх держав: Росії, Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини. Тобто виникне загроза розпаду України на ряд невеликих, культурно- і ментально-однорідних країн (приклад Югославія). В цьому випадку подальше вирішення долі України перейде в руки міжнародної спільноти на чолі з ООН, Радою Європи та інших організацій;  Суттєві зміни в цей та інші песимістичні сценарії можуть внести громадянське суспільство України. Новою силою, яка стає на підтримку успішнього майбутнього країни стає системний бізнес, який органічно зрісся з природними ресурсами і людським капіталом держави. Протягом тисячолітньої історії України, в часи, найбільших загроз, народ самоорганізовувався «знизу», брав ініціативу в свої руки і вносив корінні зміни в хід подій, які неможливо було передбачити і описати будь якими сценаріями. Тому і зараз надія на гідне майбутнє України може покладатися на її громадянське суспільство і системний бізнес.           B0DTW0L*
 49. 49. Ситуаційно-аналітичний центр
 50. 50. Технічне забезпечення «Ситуаційно- аналітичного центру»  2 потужних сервера:  20 ядер, 768Гб пам'яті і до 192 Тб сховище  64-80 потоків для обробки даних  Ліцензія ПЗ «SAS» на 3 роки (прогнози, обробка текстів, пакет візуалізації)  3x інтерактивних SmartPanel для роботи з SAS Visual Analytics, ВКС, моніторингу даних  2x SmartTV для виведення презентацій, статистики роботи серверів, візуалізації результатів  18 планшетів експертів (з SAS Visual Analytics і ПО Collaboration) та 18 ноутбуків для робочої групи аналітиків або стажування (з SAS Enterprise Guide)  4 робочих станції та 6 планшетів для робочої групи проекту  Обладнання ВКС для нарад робочих груп  Супроводжуюче обладнання (куметація, жівлення, CCTV та security)
 51. 51. I A S A І П С А Дякую за увагу! 51
 • EkaterinaCh

  Oct. 26, 2016
 • balashovdmitriy

  Apr. 23, 2016
 • ElenShvets

  Nov. 18, 2015
 • OlgaMneva

  Nov. 6, 2015

Презентація до доповіді на конференції «Економіка України. Шлях від занепаду до процвітання» з циклу Україна Майбутнього. 04.11.2015. Київ. БЦ Інком

Views

Total views

6,347

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2,599

Actions

Downloads

64

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×