Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Demo:	Fasilitointi	johtamisessa
15.8.2017
Valmentaja:	Piritta van	der	Beek
2
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
1. Aloitus
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 3
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 4
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 5
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 6
7
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
2. Tietoisku	fasilitoivasta	
johta...
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 8
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 9
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 10
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 11
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 12
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 13
14
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
3. Case-treeni	johtamisen	
kehitt...
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 15
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 16
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	 17
18
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
4. Grape	People
19
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
Johtamisen	ydintapahtumat
Johtami...
20
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
Ote	Pepe	Nummen	tulevasta	kirjast...
21
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
Leijonajohtamisen
valmennusohjelm...
22
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
Kenelle	valmennus	on	tarkoitettu?...
23
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
Leijonajohtaminen -valmennuksen h...
24
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
Kiinnostuitko?
Pyydä	tarjous
Järj...
Grape	People	Finland	Oy
Tallberginkatu 1	C	84,	FI-00180	Helsinki	
www.grapepeople.fi	
Helpomman	johtamisen	puolesta
Grape	People	Finland	Oy	
www.grapepeople.fi	
Pepe	Nummi
Sertifioitu	ammatti-
fasilitaattori	(CPF)
Grape	Peoplen	perustaja	...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Fasilitointi johtamisessa -demo

Download to read offline

Grape Peoplen demo johtamisesta 15.8.2017

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Fasilitointi johtamisessa -demo

 1. 1. Demo: Fasilitointi johtamisessa 15.8.2017 Valmentaja: Piritta van der Beek
 2. 2. 2 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 1. Aloitus
 3. 3. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 3
 4. 4. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 4
 5. 5. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 5
 6. 6. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 6
 7. 7. 7 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 2. Tietoisku fasilitoivasta johtamisesta
 8. 8. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 8
 9. 9. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 9
 10. 10. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 10
 11. 11. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 11
 12. 12. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 12
 13. 13. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 13
 14. 14. 14 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 3. Case-treeni johtamisen kehittämisestä
 15. 15. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 15
 16. 16. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 16
 17. 17. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 17
 18. 18. 18 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi 4. Grape People
 19. 19. 19 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi Johtamisen ydintapahtumat Johtaminen tapahtuu niissä hetkissä, kun ihmiset kohtaavat. Osallistava johtaja tunnistaa nämä johtamisen ydintapahtumat ja osaa toimia niissä määrätietoisesti ohjaten ryhmää kohti yhteistä päämäärää. Valmennuksissamme harjoitellaan johtamisen ydintapahtumien fasilitointia, mm: Tavoitteiden jalkautus Yhteisen suunnan varmistaminen ja toimenpiteet maaliin asti Jatkuva parantaminen Seuranta ja toiminnan kehittäminen säännöllisen yhteisreflektoinnin avulla Yhteistyön lisääminen Siilojen rikkominen ja toisten tarpeiden ymmärtäminen Vastuunjaosta sopiminen Roolien selkeytys, tehtävien pririsointi ja vastuista sopiminen Ongelmien ratkaiseminen Yhteisen ymmärryksen luominen juurisyistä ja ratkaisuista
 20. 20. 20 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi Ote Pepe Nummen tulevasta kirjasta The Handbook of Participatory Leadership This leadership book is about forming and main- taining groups that work productively toward a common purpose. It is about getting everyone in the same room, creating shared understanding of goals, creating co-operation, sharing the work, reviewing progress and having a common way of working. Unlike most Leadership books, Handbook of Participatory Leadership shows specifically how to lead. What kind of activities lead to best understanding of common goals? How should meetings be structured to create the best intergroup dynamic? How are different themes, goals, and tasks integrated by systematic leader-ship? These questions, and many more will be answered by the different leadership situations that are presented and then analysed in each chapter. This book explains how to lead both in virtual and face-to-face situations. Leadership happens when people connect and that is why meetings are so important as key leadership situations. The book explains how the methods presented can be adapted both for traditional face-to-face and virtual working environments. And finally, Handbook of Participatory Leadership is all about boosting team performance. High performance is all about creating understanding, direction and alignment. Without proper implementation of the right leadership tools the team will not reach its full potential.
 21. 21. 21 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi Leijonajohtamisen valmennusohjelma Fasilitointi johtamisessa ja tavoitteiden jalkautus Yhteistyön lisääminen ja vastuiden selkeytys Ongelmanratkaisu Toiminnan jatkuva parantaminen ja seuranta 1 pv 3,5 t 3 t 3 t Osa 1 Osa 2 Osa 3 Osa 4 Lähi- valmennus Virtuaali- valmennus
 22. 22. 22 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi Kenelle valmennus on tarkoitettu? Valmennus on luotu tiimien ja osastojen johtajille sekä organisaation kehittäjille jotka haluavat parantaa työyhteisönsä toimivuutta ja lisätä vuorovaikutusta organisaationsa toimintakulttuurissa.
 23. 23. 23 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi Leijonajohtaminen -valmennuksen hyödyt Motivaatio Osallistaminen on vastuun jakamista koko tiimin kesken. Kun kaikki ovat osallisia avainpäätöksissä, heidän sitoutumisensa tekemiseen kasvaa – ja sitä myöten motivaatiokin. Itseohjautuvuus Säännöllinen ja systemaattinen tiedonjako auttaa tiiminjäseniä tekemään hyviä päätöksiä ilman mikromanagerointia. Yhteinen suunta Kun tavoitteet tarkistetaan tai asetetaan uudelleen tarpeeksi usein, varmistetaan tiimin yhteinen suunta niin viikko- kuin vuositasolla. Roolien ja tehtävien selkeys Nopeasti muuttuvassa ympäristössä myös tiimin roolit ja tehtävät muuttuvat. Selkeät vastuunjako- menetelmät auttavat jokaista hahmottamaan omat ja muiden tehtävät viikosta toiseen.
 24. 24. 24 Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi Kiinnostuitko? Pyydä tarjous Järjestämme Leijonajohtamisen valmennusohjelmia organisaatiokohtaisesti. Tilaa valmennus omalle tiimillesi tai esimerkiksi johtoryhmälle. Järjestämme myös avoimia valmennuksia muutamia kertoja vuodessa. Tilaa uutiskirje niin kuulet demoista ja avoimista valmennuksista ensimmäisten joukossa. Tilaa uutiskirje
 25. 25. Grape People Finland Oy Tallberginkatu 1 C 84, FI-00180 Helsinki www.grapepeople.fi Helpomman johtamisen puolesta
 26. 26. Grape People Finland Oy www.grapepeople.fi Pepe Nummi Sertifioitu ammatti- fasilitaattori (CPF) Grape Peoplen perustaja Hallituksen puheenjohtaja pepe@grapepeople.fi +358 41 537 4757 Piritta van der Beek Sertifioitu ammatti- fasilitaattori (CPF) Toimitusjohtaja piritta@grapepeople.fi +358 400 664 889 Twitter: @grapiritta
 • JeremiasYlirotu

  Aug. 25, 2017

Grape Peoplen demo johtamisesta 15.8.2017

Views

Total views

274

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×