Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים 
חברת שטאל התמר אחזקות בע"מ 
מספקת את שירותי טיאוט כבישים ממוכן, 
לחברות פיתוח...
שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים 
כל פעילות פיתוח וסלילת 
כבישים מחייבת פעילות של 
רכב טיאוט כבישים. ללא 
נוכחו...
שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים 
כל פעילות פיתוח וסלילת 
כבישים מחייבת פעילות של 
רכב טיאוט כבישים. ללא 
נוכחו...
שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים 
טיאוט כבישים ממוכן מתבצע 
בשלבים שונים של עבודות 
פיתוח, סלילה, קירצוף וריבוד...
שירות מקצועי יעיל ומהיר, 
מאפשר לחברות הסלילה 
לבצע את הפרויקט ללא 
www.shtal.co.il 
עיכובים 
שירותים מקצועיים לחברות פיתו...
שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים 
שירותים מיוחדים 
נוספים 
www.shtal.co.il
שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים 
לעיתים, במהלך פרויקט פיתוח וסלילת כבישים, 
מתעורר צורך דחוף ולא מתוכנן, 
בקבל...
שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים 
לחברת שטאל התמר מוניטין רב 
ביכולתה להתגייס בהתרעה קצרה, 
ולספק שירותי טיאוט ...
שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים 
חברת שטאל התמר, 
מבינה את המשמעות הכבדה של כל עיכוב בפרויקט, 
ומשקיעה מאמצים ...
שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים 
www.shtal.co.il
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
small business seo
Next
Upcoming SlideShare
small business seo
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

טיאוט כבישים לחברות פיתוח וסלילת כבישים

Download to read offline

ברת שטאל התמר מספקת שירותי ניקיון ממוכנים עבור עיריות ורשויות מקומיות.
אנו מחזיקים במיגוון של מכונות טיאוט כבישים, בגדלים שונים, כדי לספק שירות מקצועי, המכסה את כל צרכי הלקוח. אנו מספקים שירותי:
טיאוט כבישים ורחובות ממוכן
טיאוט כבישים ורחובות כולל שטיפת גרניק
שטיפת כבישים ומרחבים בלחץ מים גבוה
שטיפת גרניק בנקודות ייעודיות, לפי פרופיל השירות ללקוח
אספקת מכונות מטאטא כביש
אנו מספקים שירותי טיאוט כבישים ורחובות לרשויות מקומיות על פי הסכם שירות, והן על פי פניות לטיפול נקודתי.
חברת שטאל התמר בנתה לעצמה מוניטין מקצועי רב, במהלך שנות פעילותה בענף מ 1997. מוניטין החברה מתבטא במקצועיות וברמת התחזוקה, ובעיקר באחריות ובתפיסת איכות השירות כלפי הלקוחות.
חברת שטאל התמר ידועה כחברה שניתן לסמוך עליה, ולקבל את שירותיה בכל שעות היממה.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

טיאוט כבישים לחברות פיתוח וסלילת כבישים

 1. 1. שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים חברת שטאל התמר אחזקות בע"מ מספקת את שירותי טיאוט כבישים ממוכן, לחברות פיתוח וסלילת כבישים. www.shtal.co.il
 2. 2. שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים כל פעילות פיתוח וסלילת כבישים מחייבת פעילות של רכב טיאוט כבישים. ללא נוכחות של רכב מטאטא כבישים בשטח – לא ניתן אישור להתחיל בעבודות www.shtal.co.il
 3. 3. שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים כל פעילות פיתוח וסלילת כבישים מחייבת פעילות של רכב טיאוט כבישים. ללא נוכחות של רכב מטאטא כבישים בשטח – לא ניתן אישור להתחיל בעבודות טיאוט כבישים ממוכן מתבצע בשלבים שונים של עבודות פיתוח, סלילה, קירצוף וריבוד www.shtal.co.il כבישים
 4. 4. שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים טיאוט כבישים ממוכן מתבצע בשלבים שונים של עבודות פיתוח, סלילה, קירצוף וריבוד www.shtal.co.il כבישים טיאוט כבישים יכול להתבצע בתחילת הפעילות, או כפעילות ביניים. או כפעילות אחרונה ומסיימת כל פעילות פיתוח וסלילת כבישים מחייבת פעילות של רכב טיאוט כבישים. ללא נוכחות של רכב מטאטא כבישים בשטח – לא ניתן אישור להתחיל בעבודות
 5. 5. שירות מקצועי יעיל ומהיר, מאפשר לחברות הסלילה לבצע את הפרויקט ללא www.shtal.co.il עיכובים שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים טיאוט כבישים ממוכן מתבצע בשלבים שונים של עבודות פיתוח, סלילה, קירצוף וריבוד כבישים טיאוט כבישים יכול להתבצע בתחילת הפעילות, או כפעילות ביניים, או כפעילות אחרונה ומסיימת כל פעילות פיתוח וסלילת כבישים מחייבת פעילות של רכב טיאוט כבישים. ללא נוכחות של רכב מטאטא כבישים בשטח – לא ניתן אישור להתחיל בעבודות
 6. 6. שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים שירותים מיוחדים נוספים www.shtal.co.il
 7. 7. שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים לעיתים, במהלך פרויקט פיתוח וסלילת כבישים, מתעורר צורך דחוף ולא מתוכנן, בקבלת שירותי טיאוט מידיים. המשמעות היא עיכוב בפרוייקט, והפסד כספי ניכר. אנו ערוכים לקבלת קריאות בהתרעה קצרה, ובשעות הערב והלילה. www.shtal.co.il
 8. 8. שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים לחברת שטאל התמר מוניטין רב ביכולתה להתגייס בהתרעה קצרה, ולספק שירותי טיאוט כבישים במהלך כל הלילה www.shtal.co.il
 9. 9. שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים חברת שטאל התמר, מבינה את המשמעות הכבדה של כל עיכוב בפרויקט, ומשקיעה מאמצים רבים כדי לספק שירות מקצועי, ומיידי www.shtal.co.il
 10. 10. שירותים מקצועיים לחברות פיתוח וסלילת כבישים www.shtal.co.il
 • Shtal-HaTamar

  Aug. 21, 2014

ברת שטאל התמר מספקת שירותי ניקיון ממוכנים עבור עיריות ורשויות מקומיות. אנו מחזיקים במיגוון של מכונות טיאוט כבישים, בגדלים שונים, כדי לספק שירות מקצועי, המכסה את כל צרכי הלקוח. אנו מספקים שירותי: טיאוט כבישים ורחובות ממוכן טיאוט כבישים ורחובות כולל שטיפת גרניק שטיפת כבישים ומרחבים בלחץ מים גבוה שטיפת גרניק בנקודות ייעודיות, לפי פרופיל השירות ללקוח אספקת מכונות מטאטא כביש אנו מספקים שירותי טיאוט כבישים ורחובות לרשויות מקומיות על פי הסכם שירות, והן על פי פניות לטיפול נקודתי. חברת שטאל התמר בנתה לעצמה מוניטין מקצועי רב, במהלך שנות פעילותה בענף מ 1997. מוניטין החברה מתבטא במקצועיות וברמת התחזוקה, ובעיקר באחריות ובתפיסת איכות השירות כלפי הלקוחות. חברת שטאל התמר ידועה כחברה שניתן לסמוך עליה, ולקבל את שירותיה בכל שעות היממה.

Views

Total views

885

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

424

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×