Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ТУРИЗЪМ В ПЛАНИНИТЕ
законосъобразност
и целесъобразност
Андрей Ралев
alibotush@gmail.com
www.forthenature.org
• 40 планини от Странджа до
Краище
• 2,5 % от площта на ЕС (70 % от
птиците и 40 % от
местообитанията)
• Пирин: ЮНЕСКО, сп...
Законосъобразност
• Международни конвенции (ЮНЕСКО)
• Закон за защитените територии
• Закон за биологичното разнообразие
•...
Защитени територии
Закон за защитените територии (ЗЗТ)
IUCN Закон за защитените територии
I Strict Nature Reserve,
Wildern...
Чл. 21. В националните паркове се забраняват:
1.(изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони...
Разлики между Националните паркове и
другите защитени територии
• Може да има туристическа инфраструктура и повече
посещен...
Защитените територии заемат
• 54 % от Германия
• 29 % от Швейцария
• 29 % от Бразилия
• 28 % от Австрия
• 22 % от САЩ
• 21...
Защитени зони / НАТУРА 2000
Закон за биологичното разнообразие
1728вековни дървета
1057защитени видове
Ландшафти?
Загуба на природа
Защитена
местност
“Колокита”
Промяна на традиционните
ползвания
Замяна с антропогенен ландшафт
Какво привлича хората в
планината?
Склонове за спускане със ски/сноуборд
Склонове за спускане със ски/сноуборд
Пейзажи
Пейзажи
Маршрути за пешеходен туризъм
Маршрути за велотуризъм
Върхове и скали
Върхове и скали
стари гори
Диви животни
Реки за риболов, спорт, отдих
Билки, гъби, плодове
Села, традиция, архитектура
Културни събития и фолклор
Археологически паметници
Добра храна и
места за настаняване
• Склонове за спускане със ски
• Пейзажи
• Маршрути за пешеходен, вело, конен туризъм...
• Върхове и скали
• Диви животни ...
Целесъобразност
• В планините се ходи и лятото (повече)
• Не всичко през зимата е ски туризъм
(преходи, алпинизъм, села, б...
Приходи – разходи в защитени
територии по света
$ 10 млрд. за защита на година
$ 600 млрд. приходи на година
8 млрд. посет...
А какво правим ние?
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 1 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 2 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 3 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 4 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 5 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 6 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 7 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 8 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 9 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 10 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 11 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 12 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 13 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 14 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 15 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 16 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 17 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 18 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 19 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 20 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 21 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 22 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 23 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 24 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 25 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 26 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 27 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 28 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 29 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 30 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 31 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 32 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 33 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 34 Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април Slide 35

YouTube videos are no longer supported on SlideShare

View original on YouTube

Upcoming SlideShare
Завръщане към автентичното къмпиране, къмпинги сред природата в места Натура 2000 - Форум Планини, 2015
Next

Share

Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април

Презентация на Андрей Ралев, представител на Коалиция "За да остане природа в България" по време на Форум Планини 2015, организиран в рамките на фестивал Зелени дни от Българска асоциация по алтернативен туризъм и инициатива Прозрачни планини. Повече информация: http://blog.prozrachniplanini.org/форум-ще-дискутира-предизвикателств/ и тук: http://zelenidni.com/
Видео запис от целия Форум в канала на Прозрачни планини в youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RDEGJZt4nps

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Туризъм в планините - законосъобразност и целесъобразност - Форум Планини, Зелени дни, София, 8 април

 1. 1. ТУРИЗЪМ В ПЛАНИНИТЕ законосъобразност и целесъобразност Андрей Ралев alibotush@gmail.com www.forthenature.org
 2. 2. • 40 планини от Странджа до Краище • 2,5 % от площта на ЕС (70 % от птиците и 40 % от местообитанията) • Пирин: ЮНЕСКО, специален геоложки интерес (с още 8 обекта в Европа) • PAN parks: Рила и Централен Балкан Планините в България
 3. 3. Законосъобразност • Международни конвенции (ЮНЕСКО) • Закон за защитените територии • Закон за биологичното разнообразие • Закон за горите • Закон за устройство на територията • Наредби, планове...
 4. 4. Защитени територии Закон за защитените територии (ЗЗТ) IUCN Закон за защитените територии I Strict Nature Reserve, Wilderness area Природен резерват II National Park Национален парк III Natural Monument or Feature Природна забележителност IV Habitat/Species Management Area Поддържан резерват V Protected Landscape/ Seascape Природен парк VI Protected area with sustainable use of natural resources Защитена местност
 5. 5. Чл. 21. В националните паркове се забраняват: 1.(изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г.) строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения; 2.Производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности; 3.Извеждане на голи сечи; 4.Използване на изкуствени торове и други химически средства; 5.Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; 6.Паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата; 10.Дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове; 13.Бивакуване и палене на огън извън определените места; 14.Намеса в биологичното разнообразие; 16.Други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управление.
 6. 6. Разлики между Националните паркове и другите защитени територии • Може да има туристическа инфраструктура и повече посещения за разлика от резерватите (I), но не навсякъде • Опазва цели екосистеми не единични природни забележителности (III) • Значително по-големи от поддържаните резервати (IV) • Предимно дива природа и процеси, докато в природните паркове (V) – културни пейзажи, човешки дейности • Обикновено не се допуска ползване на ресурсите, освен за прехрана (subsistence) или минимални рекреационни цели, за разлика от защитените местности (VI)
 7. 7. Защитените територии заемат • 54 % от Германия • 29 % от Швейцария • 29 % от Бразилия • 28 % от Австрия • 22 % от САЩ • 21 % от Австралия • 17 % от Европа • 15 % от Великобритания • 14 % от Франция • 12 % от света • 5,3 % от България
 8. 8. Защитени зони / НАТУРА 2000 Закон за биологичното разнообразие
 9. 9. 1728вековни дървета 1057защитени видове Ландшафти?
 10. 10. Загуба на природа Защитена местност “Колокита”
 11. 11. Промяна на традиционните ползвания
 12. 12. Замяна с антропогенен ландшафт
 13. 13. Какво привлича хората в планината?
 14. 14. Склонове за спускане със ски/сноуборд
 15. 15. Склонове за спускане със ски/сноуборд
 16. 16. Пейзажи
 17. 17. Пейзажи
 18. 18. Маршрути за пешеходен туризъм
 19. 19. Маршрути за велотуризъм
 20. 20. Върхове и скали
 21. 21. Върхове и скали
 22. 22. стари гори
 23. 23. Диви животни
 24. 24. Реки за риболов, спорт, отдих
 25. 25. Билки, гъби, плодове
 26. 26. Села, традиция, архитектура
 27. 27. Културни събития и фолклор
 28. 28. Археологически паметници
 29. 29. Добра храна и места за настаняване
 30. 30. • Склонове за спускане със ски • Пейзажи • Маршрути за пешеходен, вело, конен туризъм... • Върхове и скали • Диви животни и стари гори • Реки за риболов, спорт, отдих • Билки, гъби, плодове • Села, традиция, архитектура • Културни събития и фолклор • Археологически паметници • Добра храна и места за настаняване • Минерални извори... ЦЕЛТА НИ Е ДА ПАЗИМ ПЛАНИНИТЕ КАТО ЕДНО ЦЯЛО!
 31. 31. Целесъобразност • В планините се ходи и лятото (повече) • Не всичко през зимата е ски туризъм (преходи, алпинизъм, села, бани) • Ски туризъм извън големите курорти (панти, до хижи, до села) • Един туризъм пречи на друг • Не всичко е пари!
 32. 32. Приходи – разходи в защитени територии по света $ 10 млрд. за защита на година $ 600 млрд. приходи на година 8 млрд. посетители на година
 33. 33. А какво правим ние?
 34. 34. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
 • nadettto

  May. 24, 2015
 • ekateri_na

  Apr. 20, 2015

Презентация на Андрей Ралев, представител на Коалиция "За да остане природа в България" по време на Форум Планини 2015, организиран в рамките на фестивал Зелени дни от Българска асоциация по алтернативен туризъм и инициатива Прозрачни планини. Повече информация: http://blog.prozrachniplanini.org/форум-ще-дискутира-предизвикателств/ и тук: http://zelenidni.com/ Видео запис от целия Форум в канала на Прозрачни планини в youtube: https://www.youtube.com/watch?v=RDEGJZt4nps

Views

Total views

2,312

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,659

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×