Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Participatiewet, quotumwet 
en Sociaal Akkoord 
VNO-NCW Achterhoek 
Martine Schuijer 
Secretaris onderwijs en arbeidsmarkt
Agenda 
• Inhoud participatie-wet 
• Inhoud Quotum-wet 
• Koppeling tussen Participatie-wet en Quotum-wet 
• Relatie met (...
Participatie-wet 
• Ingangsdatum 1 januari 2015 
• Een van de grote decentralisaties van 
rijkstaken naar gemeenten 
• Sam...
Participatie-wet 
De wet voegt de uitvoering van regelingen 
samen: 
Wet werk en bijstand 
Wajong (nieuwe instroom) 
Wet S...
Participatie-wet 
• Regionale samenwerking wordt verplicht 
• Arbeidsmarktregio is leidend (Aalten, Berkelland, 
Bronckhor...
Participatie-wet 
Regionaal Werkbedrijf: 
•Wettelijke verplichting 
•Regionaal netwerkverband 
•Werkgevers, Werknemers, UW...
Quotum-wet 
• Invoering participatie-wet hangt samen met quotum-wet 
• Gedachte van quotum-wet is dat werkgevers worden 
g...
Sociaal akkoord (onderdeel) 
• Sociale partners zijn van mening dat een quotum niet 
de juiste methode is om extra werkple...
Invoering Participatie-wet 
Kaders die van belang zijn voor ondernemers: 
•Kaartenbak goed en eenduidig in beeld 
•Afstemm...
Stand van Zaken regio Achterhoek 
• Werkbedrijf in oprichting, inclusief WSP 
• Overleg over gemeentelijke voorstellen nog...
En U? 
• Na 1-1-2015 eenduidigheid in voorziening en 
faciliteiten 
• Verzoek om mee te doen in de “inclusieve 
arbeidsmar...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Presentatie participatiewet
Next
Upcoming SlideShare
Presentatie participatiewet
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Presentatie: Participatiewet, quotumwet en Sociaal Akkoord | VNO-NCW Achterhoek | Martine Schuijer (Secretaris onderwijs en arbeidsmarkt)

Download to read offline

Op 13 november 2014 mocht Hameland een groep van circa 150 ondernemers van VNO-NCW ontvangen. In samenwerking met Wedeo werd een interessant programma rondom de participatiewet gepresenteerd. Martine Schruijer (Secretaris onderwijs en arbeidsmarkt) gaf een presentatie over de Participatiewet, quotumwet en het Sociaal Akkoord.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Presentatie: Participatiewet, quotumwet en Sociaal Akkoord | VNO-NCW Achterhoek | Martine Schuijer (Secretaris onderwijs en arbeidsmarkt)

 1. 1. Participatiewet, quotumwet en Sociaal Akkoord VNO-NCW Achterhoek Martine Schuijer Secretaris onderwijs en arbeidsmarkt
 2. 2. Agenda • Inhoud participatie-wet • Inhoud Quotum-wet • Koppeling tussen Participatie-wet en Quotum-wet • Relatie met (landelijk) Sociaal Akkoord • Wensen ondernemers ten aanzien van invoering
 3. 3. Participatie-wet • Ingangsdatum 1 januari 2015 • Een van de grote decentralisaties van rijkstaken naar gemeenten • Samenvoeging van verschillende regelingen “onderkant arbeidsmarkt” • Doelstelling is om zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar reguliere arbeidsplaatsen te begeleiden • Bevordering van regionale samenwerking per arbeidsmarktregio
 4. 4. Participatie-wet De wet voegt de uitvoering van regelingen samen: Wet werk en bijstand Wajong (nieuwe instroom) Wet Sociale Werkvoorziening Voor deze regelingen krijgen gemeenten een budget (ontschotten)
 5. 5. Participatie-wet • Regionale samenwerking wordt verplicht • Arbeidsmarktregio is leidend (Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude Ijsselstreek, Winterswijk) • Centrumgemeente (Doetinchem) heeft voortrekkersrol in samenwerking • Opstart van Regionaal Werkbedrijf • Gezamenlijke instrumenten / regelingen per regio
 6. 6. Participatie-wet Regionaal Werkbedrijf: •Wettelijke verplichting •Regionaal netwerkverband •Werkgevers, Werknemers, UWV en gemeenten •Verantwoordelijk voor regionaal arbeidsmarktbewerkingsplan •Evaluatie van instrumenten, regionale voortgang, communicatie enz.
 7. 7. Quotum-wet • Invoering participatie-wet hangt samen met quotum-wet • Gedachte van quotum-wet is dat werkgevers worden gedwongen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen • Bij niet voldoen, wordt de werkgever een sanctie opgelegd • Quotum geldt voor werkgevers met meer dan 25 werknemers • Hoogte van sanctie en wijze van monitoring volgt • Invoering sanctie gepland voor 1-1-2017 TENZIJ werkgevers in de komende jaren reeds extra werkplekken creëren
 8. 8. Sociaal akkoord (onderdeel) • Sociale partners zijn van mening dat een quotum niet de juiste methode is om extra werkplekken te creëren • Door het maken van vrijwillige afspraken wordt een verplichtend quotum afgewend • Afspraak tot 2026 (gestaffeld) 100.000 extra werkplekken in de marktsector, 25.000 in overheidssector • Als staffel wordt behaald, wordt quotum-wet NIET geactiveerd • Voor regio Achterhoek is (landelijk verplicht) target 210 markt, 60 overheid
 9. 9. Invoering Participatie-wet Kaders die van belang zijn voor ondernemers: •Kaartenbak goed en eenduidig in beeld •Afstemming over instrumenten en regelingen (bvk landelijk, minimaal regionaal) •Eenduidige loonwaarde-meting •Goede No-riskpolis •Goede / ondernemersvriendelijke werkgeversdienstverlening •Marktpartijen krijgen een plaats in arbeidsmarkttoeleiding
 10. 10. Stand van Zaken regio Achterhoek • Werkbedrijf in oprichting, inclusief WSP • Overleg over gemeentelijke voorstellen nog gaande, van belang voor sociale partners is dat de afspraken passen binnen landelijke kaders en wensen van ondernemers • Vraagstukken van doelgroep en regionale verevening zijn nog in verkennende fase (discussie lokaal vs regionaal) • Koppeling met vraagstukken als regionale werkgeversdienstverlening, verplichtingen wet Suwi e.d. wordt gemaakt
 11. 11. En U? • Na 1-1-2015 eenduidigheid in voorziening en faciliteiten • Verzoek om mee te doen in de “inclusieve arbeidsmarkt”, vrijwillig om quotum van ons af te houden • Eventueel inzet als ambassadeur
 • NellekeHouter

  Mar. 18, 2015

Op 13 november 2014 mocht Hameland een groep van circa 150 ondernemers van VNO-NCW ontvangen. In samenwerking met Wedeo werd een interessant programma rondom de participatiewet gepresenteerd. Martine Schruijer (Secretaris onderwijs en arbeidsmarkt) gaf een presentatie over de Participatiewet, quotumwet en het Sociaal Akkoord.

Views

Total views

1,216

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×