Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Навчатись – працюючи!
Ваша праця мудра – Ваша праця благородна
Наш ліцей – це наша історія.
Нам сьогодні – 50. Хочеться
низько вклонитися і подякувати
усім, хто причетний до
створення н...
У 80-ті роки училищем було
освоєно випуск складної
продукції – точильно-шліфу-
вальних верстатів 3К 634 і в
1983 році учил...
Професія одна на все життя
Верстатник широкого профілю
керує складним верстатом,
виготовляє деталі для різних
машин і прил...
Головне любити те, що робиш
Електрогазозварник з’єднує
(зварює) елементи метало-
конструкцій, трубопроводи,
деталі машин і...
Професія – гордість, професія – гідність,
Професія – щастя людського основа
Електромонтер з ремонту та
обслуговування елек...
Професія – твій компас у житті!
Предметом праці слюсаря з
ремонту автомобілів є
автомашини, системи, механіз-
ми, окремі п...
Знаю – хочу дізнатися - навчаюсь
Керує транспортними засобами
різного призначення, пере-
возить вантажі та людей. Перед
ви...
Людина лише там чогось домагається, де вона вірить
у свої сили
Професія оператора комп’ю-
терної верстки охоплює весь
спек...
Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти
любиш
Цей фах чудовий тим, що
майстер, виконуючи свою
роботу з душею, д...
Творчість – початок усього сущого
Не існує великих талантів без великої волі
Пісня і праця – великі дві сили
Рівненський професійний ліцей 50 років
Рівненський професійний ліцей 50 років
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Звіт директора 2016
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Рівненський професійний ліцей 50 років

Download to read offline

Рівненський професійний ліцей 50 років

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Рівненський професійний ліцей 50 років

 1. 1. Навчатись – працюючи!
 2. 2. Ваша праця мудра – Ваша праця благородна
 3. 3. Наш ліцей – це наша історія. Нам сьогодні – 50. Хочеться низько вклонитися і подякувати усім, хто причетний до створення нашого навчального закладу, офіційна дата заснування якого – 4 квітня 1966 року. Для підготовки кваліфікованих робітників металообробного профілю наказом № 18 Державного комітету Ради Міністрів УРСР з професійно- технічної освіти від 04 квітня 1966 року № 206 було створено технічне училище № 4, підпорядковане Львівському міжобласному управлінню про- фесійно-технічної освіти. Нав- чальні кабінети та майстерні були розміщені в пристосованих приміщеннях по вул. Правди. В 1968 році технічне училище № 4 передано в підпорядкування Житомирського міжобласного управління освітою і було перейменоване в технічне училище № 3. В цьому ж році змінилася адреса училища. Воно перейшло в корпуси колишнього медичного учили- ща по вул. Комуністичній. В 1970 році у зв’язку з утво- ренням Рівненського обласного управління професійно-техніч- ної освіти училище було перейменоване в ТУ № 1 і лише в 1984 році у зв’язку з переходом профтехучилищ в розряд середніх, училище було перейменовано в професійно- технічне училище № 11. В 70-ті роки училище вийшло на передові позиції щодо підго- товки кваліфікованих робітників металообробного профілю. Не- одноразово брало участь у ВДНГ України. Кращий керівник гуртка технічної творчості Юра Петро Полікарпович був деле- гатом 5-го Всесоюзного з’їзду раціоналізаторів та винахід- ників, нагороджений срібною медаллю ВДНГ Радянського Союзу, золотою та бронзовою медалями ВДНГ України.
 4. 4. У 80-ті роки училищем було освоєно випуск складної продукції – точильно-шліфу- вальних верстатів 3К 634 і в 1983 році училище отримало власний товарний знак за номером 75843 на вигото- влення металопродукції. У відповідності з наказом № 535 Міністерства освіти і науки від 01.10.2002 року Рівненське професійно-технічне училище № 11 було реорганізоване в Рівненський професійний ліцей. Саме 2002 рік можна вважати роком закінчення кризи в нашому навчальному закладі, і початком розвитку сучасного професійно-технічного закладу, який користується повагою у роботодавців та популярністю серед випускників шкіл західного регіону України. За час своєї діяльності навчальний заклад із своїх стін випустив більше 23 тисяч кваліфікованих робітників. Нині ліцей – один з кращих в нашому краї. Адже саме тут, в ліцеї на юнаків і юнок чекають заповзяті, щирі, самовіддані педагоги – викладачі та майстри виробничого навчання. Праців- ники ліцею прикладають нема- ло зусиль, щоб підготувати надійну робітничу зміну, вихо- вати учнів на кращих традиціях українського народу, щоб вони стали гарними людьми. 50-річна історія Рівненського професійного ліцею – це історія професійного успіху, творчості та поваги до робітничого фаху. Не книжна, безлика і далека. Вона - у звичайному щоденному житті, історії цілих родин, тисячах людських доль. З впевненістю можемо заявити: ми готуємо професіоналів!
 5. 5. Професія одна на все життя Верстатник широкого профілю керує складним верстатом, виготовляє деталі для різних машин і приладів. Основний зміст його роботи – обробка металу різними способами. Верстатник широкого профілю має достатньо безпечні та сучасні умови праці. З кожним роком впроваджуються у виробництво високоякісні різці з нових матеріалів і сплавів, удосконалюється їх конструкція та геометрія. Створюються нові верстати з числовим і програм- ним управлінням. У ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно- технічних навчальних закладів з професії «Верстатник широкого профілю» Свирибчук Юрій посів 7-ме місце.
 6. 6. Головне любити те, що робиш Електрогазозварник з’єднує (зварює) елементи метало- конструкцій, трубопроводи, деталі машин і механізмів за допомогою зварювального устаткування. Збирає заготовки (вузли) конструкцій, здійснює їхнє транспортування в межах робочого місця, налагоджує зварювальне устаткування, встановлює необхідний режим зварки, здійснює зоровий контроль швів. Запобігає виникненню напруги і деформа- цій у виробі. Праця електрогазозварника в основному ручна, виконується індивідуально, при мінімально- му діловому спілкуванні. Працює як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. В обласній олімпіаді з професії «Електрогазозварник» Щавюк Роман посів третє місце.
 7. 7. Професія – гордість, професія – гідність, Професія – щастя людського основа Електромонтер з ремонту та обслуговування електро- устаткування обслуговує силові і освітлювальні установки, здій- нює перевірку, розбирання і складання схем керування електроустаткуванням, підклю- чення до електросистеми цеху нового обладнання, його перевірку, регулярний нагляд за його роботою. Він виявляє вузли, де виникло замикання, здійнює вимкнення цих вузлів із мережі, розбирання, заміну, складання і вмикання уста- новки. Електромонтер працює інди- відуально або у бригадах з дво– або тризмінним режимом роботи з регламентованою обідньою перервою, за так званим "поточним графіком”.
 8. 8. Професія – твій компас у житті! Предметом праці слюсаря з ремонту автомобілів є автомашини, системи, механіз- ми, окремі прилади, а також їх частини і деталі. Основні операції: розбирання, ремонт, складання, регулювання, комплексне випробовування відповідно до технічних умов експлуатації агрегатів і вузлів автомобілів різних марок. У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» серед учнів ПТНЗ Герасимчук Василь та Васькевич Олександр посіли перше та третє місця, відповідно. Герасимчук Василь став дипломантом ІІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу фахо- вої майстерності з професії «Слюсар з ремонту автомо- білів» серед учнів ПТНЗ.
 9. 9. Знаю – хочу дізнатися - навчаюсь Керує транспортними засобами різного призначення, пере- возить вантажі та людей. Перед виїздом з гаражу перевіряє справність механізмів машини. Виконує роботи щоденного технічного обслуговування автомобіля. У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Водій автотранс- портних засобів» серед учнів ПТНЗ Михасюк Владислав посів третє місце. В обласній олімпіаді з професії «Водій автотранспортних засобів» серед учнів ПТНЗ Васькевич Олександр та Систук Павло зайняли перше місце. У ІІ етапі обласного конкурсу серед майстрів виробничого навчання з професії «Водій автотранспортних засобів» Псарьов Іван Володимирович посів третє місце.
 10. 10. Людина лише там чогось домагається, де вона вірить у свої сили Професія оператора комп’ю- терної верстки охоплює весь спектр видавничої справи, комп’ютерного дизайну та поліграфічних послуг. Професія оператор електронно-обчи- слювальних та обчислювальних машин охоплює всі сфери професійної діяльності, де необхідна обробка інформації за допомогою комп’ютера. Комп’ютерна верстка – один із основних процесів полігра- фічного виробництва, в ході якого друковане слово отримує закінчений вигляд Також комп’ютерна верстка охоплює й безмежні Інтернет-простори. Сайт Рівненського професійного ліцею займав друге та третє місця у обласних конкурсах веб- сайтів ПТНЗ
 11. 11. Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти любиш Цей фах чудовий тим, що майстер, виконуючи свою роботу з душею, дарує радість не тільки людям, а й сам отримує від своєї роботи величезне задоволення. Про- фесія перукаря – це мистецтво, яке допомагає реалізувати свій потенціал. Перукар – це і художник, і психолог, і довірена особа! Без послуг перукаря не обходиться жодна людина. Хороший пе- рукар завжди даруватиме людям тільки красу і своє неповторне мистецтво! Учні та майстри ліцею беруть участь та займають призові місця у фахових конкурсах, що проводяться Спілкою перукарів України. Одемчук Марія Іванівна зайняла третє місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед майстрів в/н з професії «Перукар».
 12. 12. Творчість – початок усього сущого
 13. 13. Не існує великих талантів без великої волі
 14. 14. Пісня і праця – великі дві сили
 • Gycman

  Mar. 30, 2016

Рівненський професійний ліцей 50 років

Views

Total views

10,267

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9,316

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×