Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ibogain <ul><li>Transformační rituál pro dnešní svět </li></ul>
Ibogain <ul><li>přírodní indolový alkaloid </li></ul><ul><li>vyskytuje se v řadě afrických rostlin třídy Tabernathe </li>...
Iboga
 
Bwiti <ul><li>Náboženství kmenů žijících v Gabunu, Metsongu a Kamerunu </li></ul><ul><li>Rituály dospělosti za pomoci subs...
 
Bwiti v Africe
Historie <ul><li>1885  První popis ceremoniálního užití Tabernathe Iboga </li></ul><ul><li>1901 Extrakce ibogainu z ibogy...
Historie od 60. let <ul><li>1981 Lotsof získává podporu organizace Citizens Against Heroin </li></ul><ul><li>1984-86 Lot...
Současnost <ul><li>Funguje několik oficiálních ibogainových klinik (Kanada, Mexiko...) </li></ul><ul><li>Ibogová církev ve...
Právní statut ibogainu <ul><li>USA: Na seznamu zakázaných látek,mezi nejnebezpečnějšími drogami. </li></ul><ul><li>Chorva...
Farmakologie <ul><li>Metabolizace v játrech, hlavní metabolit noribogain, předpokládá se, že se ukládá v těle a postupně s...
Toxicita <ul><li>V běžných terapeutických dávkách velmi nízká. </li></ul><ul><li>Prokázána neurotoxicita při dávkách nad (...
Účinky <ul><li>- Nižší dávky: stimulant, zvyšuje bdělost, potlačuje únavu, hlad, žízeň, funguje však jinak než běžné CNS...
Srovnání s jinými psychedeliky <ul><li>Srovnání s jinými psychedeliky </li></ul><ul><li>nedochází k narušení vnímání real...
další informace: <ul><li>Definice oneirogenu (Goutarel): </li></ul><ul><li>„ Látka, která odpojí „já“ od vnější reality a ...
Léčebné výsledky <ul><li>Léčba závislosti na </li></ul><ul><li>Opiátech (nejvíce zkušeností) </li></ul><ul><li>Stimulantec...
Geerte o ibogainu <ul><li>Geerte (Addict Self Helf): „U všech našich subjektů jsme viděli 85%- ní až 100%- ní eliminaci ...
Psychoterapie <ul><li>Poznatek z psychoterapeutického využití: </li></ul><ul><li>“ Pomáhá eliminovat reaktivní, nevědomě u...
Statistiky <ul><li>U většiny pacientů zmizení abstinenčních příznaků (70-90%) </li></ul><ul><li>U cca 25-30% dlouhodobá ab...
Oblasti terapeutického účinku <ul><li>Následky traumat (dětských, z extrémních zážitků) – úzkosti, deprese, strachy... </l...
Užívání jako enteogenu <ul><li>Sebepoznání </li></ul><ul><li>Kontakt s vlastním pravým já a s vesmírem </li></ul><ul><li>V...
Proč se ibogain ještě obecně neužívá? <ul><li>Strach z „halucinogenů“ ve společnosti. </li></ul><ul><li>Nedůvěra: „Je to p...
Cena ibogainu <ul><li>Minimální náklady cca 3000 Kč za gram extraktu z ibogy (dostačující dávka pro mnoho jedinců). </li><...
Je to drahé ? <ul><li>Ano, je, ale.... </li></ul><ul><li>Pokud jste závislí na drogách (od cigaret po heroin), velmi pravd...
Ceremonie v Africe <ul><li>Možno absolvovat např. v Gabunu </li></ul><ul><li>Tradiční průběh se šamanem </li></ul><ul><li>...
Přístupy k ibogainové session <ul><li>Léčebný: pro závislé a lidi s vážnými problémy </li></ul><ul><li>Iniciační: pro du...
Předpoklady pro úspěšný trip <ul><li>Vážný záměr: touha skutečně TEĎ změnit svůj život a podstatně se posunout, ať již jd...
Předpoklady 2 <ul><li>Znalosti: aktivní seznámení s účinky ibogainu, zážitky jiných lidí, postupem seance, možnými výsled...
Prostředí <ul><li>Ideálně mimo domov – opuštění běžných zvyků a starostí </li></ul><ul><li>Místnost, kde iniciovaný může b...
Inspirace <ul><li>„ Při léčebných sessions INTASH v Rotterdamu v roce 1990 se užívala místnost se dvěma dveřmi. Na těch, k...
Úloha průvodce <ul><li>Dvě možnosti: </li></ul><ul><li>Průvodce ponechá klienta samotného v klidu a tmě a chodí ho pravide...
Průvodce <ul><li>Zajišťuje praktické potřeby a bezpečí – pomáhá klientovi na WC a napít se a cokoli dalšího </li></ul><ul>...
Specifické vlastnosti ibogainu <ul><li>Rychlé procházení celého dosavadního života jako „snového filmu“. Možnost pohybu v ...
Výskyt psychedelických jevů <ul><li>(ze zkušeností s terapiemi v Rotterdamu, 1990) </li></ul><ul><li>U přibližně poloviny ...
Fáze tripu <ul><li>Vizualizace, „bdělé snění“ </li></ul><ul><li>3 - 6 hodin </li></ul><ul><li>Nižší intenzita vizualizací,...
Možnosti užití <ul><li>Jednorázová seance s plnou psychedelickou dávkou </li></ul><ul><li>Opakovaná seance s plnou psyched...
Dávkování <ul><li>Psychoterapie: od 3-5 mg/kg </li></ul><ul><li>Plná psychedelická dávka pro účely sebepoznání nebo terapi...
Po tripu – integrace <ul><li>Následná podpora je naprosto zásadní u léčby závislosti </li></ul><ul><li>Velmi vhodná i u i...
Možnosti <ul><li>Terapie (psychoterapie, různé alternativní terapie) </li></ul><ul><li>P řetvoření životního stylu tak, ab...
Postup <ul><li>Doporučuje se už v integrační fázi si dělat poznámky, je-li to možné </li></ul><ul><li>Může být prospěšné v...
Energetické účinky <ul><li>Čištění aury, srovnatelné s šamanskou očistnou procedurou </li></ul><ul><li>Nesmírné projasnění...
Osobní zkušenost <ul><li>Realistické vidění vlastní psychické situace </li></ul><ul><li>Zásadní vzpomínky a související bl...
Odkazy <ul><li>http://www.ibogaine.org/ </li></ul><ul><li>http://www.ibogaine.desk.nl/ </li></ul><ul><li>http://www.ibogai...
Závěr <ul><li>Fenomén závislosti je charakteristický pro nemoc celé naší civilizace </li></ul><ul><li>Iboga je jedním z pr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Kritika transpersonální psychologie z pozice tantrického buddhismu
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Ibogain - transformační rituál pro nový svět

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ibogain - transformační rituál pro nový svět

 1. 1. Ibogain <ul><li>Transformační rituál pro dnešní svět </li></ul>
 2. 2. Ibogain <ul><li>přírodní indolový alkaloid </li></ul><ul><li>vyskytuje se v řadě afrických rostlin třídy Tabernathe </li></ul><ul><li>nejznámější zdroj = kořen keře Tabernathe Iboga (obsahuje 11 dalších psychoaktivních alkaloidů) </li></ul><ul><li>tryptamin, analog melatoninu, strukturně podobný harmalinu </li></ul><ul><li>možno vyrobit i synteticky z nikotinamidu (obtížnější) </li></ul>
 3. 3. Iboga
 4. 5. Bwiti <ul><li>Náboženství kmenů žijících v Gabunu, Metsongu a Kamerunu </li></ul><ul><li>Rituály dospělosti za pomoci substancí obsahujících ibogain – centrální prvek kultury </li></ul><ul><li>Účel iniciace – navštívit zemi předků kmene a vrátit se „čistí jako novorozenci“, očištění od předchozích osobních problémů a s jasným vědomím svého místa ve světě dospělých </li></ul><ul><li>“ Bwiti chápou tento proces jako objevení „cesty života a smrti“, které člověka zachrání před zmateným touláním rovníkovým pralesem bez začátku, bez konce a bez cíle, a dodá mu schopnost věnovat se užitečné činnosti v tomto světě („dílu předků“)“ (Maps Newsletter XIII). </li></ul>
 5. 7. Bwiti v Africe
 6. 8. Historie <ul><li>1885 První popis ceremoniálního užití Tabernathe Iboga </li></ul><ul><li>1901 Extrakce ibogainu z ibogy </li></ul><ul><li>po II. světové válce Lék Lambarene, stimulant, posilující prostředek </li></ul><ul><li>od 50. let Psychoterapie, psycholog L.Zeff, záp.pobřeží USA </li></ul><ul><li>1962 Howard Lotsof objevuje „přerušení závislosti“ pomocí ibogainu </li></ul><ul><li>1962-1963 Lotsof experimentuje s podáváním ibogainu zájemcům </li></ul><ul><li>1969 Psychiatr Claudio Naranjo získává patent na terapeutické využití </li></ul><ul><li>1967 Ibogain zakázán v USA (Schedule I) </li></ul>
 7. 9. Historie od 60. let <ul><li>1981 Lotsof získává podporu organizace Citizens Against Heroin </li></ul><ul><li>1984-86 Lotsof dává patentovat Endabuse (ibogain HCl) </li></ul><ul><li>1986 Studie účinků ibogainu při alkoholismu u krys </li></ul><ul><li>1988-94 Vědci z USA a NL: redukuje užívání opiátů a kokainu u zvířat </li></ul><ul><li>80. léta Lotsof sestavuje pravidla léčebného užívání ibogainu </li></ul><ul><li>1990 Holandsko: International Coalition for Addict Self Help </li></ul><ul><li>90.léta Celosvětová síť neoficiálních ibogainových terapeutů (UK,ČR,FR) </li></ul><ul><li>1991 NIDA Ibogaine Project: toxikologie, protokol pro užití u lidí </li></ul><ul><li>1993 Dr. Mash – povolení k terapiím od FDA, později centrum na St. Kitts </li></ul><ul><li>od r. 1992 Terapeut Eric Taub: léčby ibogainem v Karibiku </li></ul><ul><li>90.léta Mnoho studií: ibogain snižuje konzumaci návykových drog (opiáty, stimulanty, alkohol, nikotin) u zvířat a eliminuje abstinenční příznaky </li></ul><ul><li>1992-93 Dr. Jan Bastiaans provádí terapie v Holandsku </li></ul>
 8. 10. Současnost <ul><li>Funguje několik oficiálních ibogainových klinik (Kanada, Mexiko...) </li></ul><ul><li>Ibogová církev ve Slovinsku </li></ul><ul><li>Po celém světě undergroundové terapie </li></ul><ul><li>Nové studie – viz. http://www.maps.org/research/ibogaine/ </li></ul><ul><li>Odhadovaný počet užití na Západě do dneška cca 5000 </li></ul>
 9. 11. Právní statut ibogainu <ul><li>USA: Na seznamu zakázaných látek,mezi nejnebezpečnějšími drogami. </li></ul><ul><li>Chorvatsko, Švédsko, Dánsko, Francie, Belgie, Švýcarsko, Austrálie: ilegální </li></ul><ul><li>Další země: Zatím neuznané experimentální léčivo, v některých zemích různé mírnější stupně kontroly </li></ul><ul><li>ČR: Experimentální substance, není zakázán, ale ani povolen pro terapeutické účely. </li></ul><ul><li>Probíhaly experimenty v nemocničním prostředí, ukončeny údajně pro nejasný status látky. </li></ul>
 10. 12. Farmakologie <ul><li>Metabolizace v játrech, hlavní metabolit noribogain, předpokládá se, že se ukládá v těle a postupně se uvolňuje po delší dobu </li></ul><ul><li>Existuje rozsáhlý výzkum a různé teorie o pravděpodobné farmakologické podstatě účinku ibogainu - zdá se, že ibogain „resetuje“ stav dopaminergního systému jedince do podoby, v jaké byl předtím, než se osoba stala závislá na drogách </li></ul>
 11. 13. Toxicita <ul><li>V běžných terapeutických dávkách velmi nízká. </li></ul><ul><li>Prokázána neurotoxicita při dávkách nad (100 mg /kg ) – několikanásobek max. terapeutických dávek </li></ul><ul><li>Několik úmrtí spojovaných s ibogainem, nikdy neprokázán ibogain jako přímá příčina, často podezření na užití opiátů během seance (ibogain prudce snižuje toleranci k opiátům) </li></ul>
 12. 14. Účinky <ul><li>- Nižší dávky: stimulant, zvyšuje bdělost, potlačuje únavu, hlad, žízeň, funguje však jinak než běžné CNS stimulanty </li></ul><ul><li>- Vyšší dávky: u velké části uživatelů se dostaví „bdělé snění“: vizuální znovuprožívání vzpomínek, vhledy do jejich významu, archetypální vize – introspektivní a transformační stav trvající 12-36 hodin </li></ul>
 13. 15. Srovnání s jinými psychedeliky <ul><li>Srovnání s jinými psychedeliky </li></ul><ul><li>nedochází k narušení vnímání reality a schopnosti myšlení ani k rozpadu ega </li></ul><ul><li>C. Naranjo navrhl označovat ibogain jako „oneirogenní“ (vytvářející sny) spíše než „halucinogenní“ </li></ul><ul><li>do této skupiny dále patří ketamin a Salvinorin A (účinná látka šalvěje divotvorné) </li></ul>
 14. 16. další informace: <ul><li>Definice oneirogenu (Goutarel): </li></ul><ul><li>„ Látka, která odpojí „já“ od vnější reality a spojí je s vnitřní realitou.“ </li></ul><ul><li>Minimální potenciál zneužívání </li></ul><ul><li>z důvodu délky, intenzity a introspektivity účinku – uznáno kdysi i americkou DEA. </li></ul><ul><li>Ibogain se na Západě nikdy a nikde nestal rekreačně užívanou látkou. </li></ul><ul><li>Na černém trhu v USA se objevil jen krátce koncem 60. let </li></ul>
 15. 17. Léčebné výsledky <ul><li>Léčba závislosti na </li></ul><ul><li>Opiátech (nejvíce zkušeností) </li></ul><ul><li>Stimulantech </li></ul><ul><li>Alkoholu </li></ul><ul><li>Nikotinu </li></ul><ul><li>Potlačení odvykacích příznaků </li></ul><ul><li>Ztráta zájmu o drogu na dobu týdnů-měsíců-let </li></ul>
 16. 18. Geerte o ibogainu <ul><li>Geerte (Addict Self Helf): „U všech našich subjektů jsme viděli 85%- ní až 100%- ní eliminaci odvykacích příznaků a vymizení touhy po drogách na dobu cca od 5 měsíců do dvou let. Neexistuje žádná jiná substance na světě, která by umožňovala snížení bolesti a nepohodlí při odvykání z vysokých dávek metadonu.“ (normálně velmi bolestivý proces trvající týdny až měsíce) </li></ul>
 17. 19. Psychoterapie <ul><li>Poznatek z psychoterapeutického využití: </li></ul><ul><li>“ Pomáhá eliminovat reaktivní, nevědomě určované chování, k němuž patří nejen závislosti. Jeho role v terapii spočívá v redukci „patologicky získaných nebo naučených“ asociací a interních vzorců a s nimi souvisejících motivačních stavů a chování.“ </li></ul><ul><li>Z ávislí na ibogainu zažívají uvědomění, že uzdravení je možné. </li></ul>
 18. 20. Statistiky <ul><li>U většiny pacientů zmizení abstinenčních příznaků (70-90%) </li></ul><ul><li>U cca 25-30% dlouhodobá abstinence </li></ul><ul><li>U dalších cca 30% kratší abstinence a pozitivní změny v přístupu k drogám </li></ul>
 19. 21. Oblasti terapeutického účinku <ul><li>Následky traumat (dětských, z extrémních zážitků) – úzkosti, deprese, strachy... </li></ul><ul><li>Vztahy s lidmi (možnost hluboce řešit základní vztahy ve struktuře osobnosti) </li></ul><ul><li>Sebevědomí, víra ve schopnost utvářet vlastní život </li></ul><ul><li>Nalezení vlastní cesty – co je můj úkol v tomto světě, co opravdu chci dělat </li></ul><ul><li>Vhled do smyslu vlastní životní historie a do procesu vývoje celého světa – přijetí, pochopení </li></ul>
 20. 22. Užívání jako enteogenu <ul><li>Sebepoznání </li></ul><ul><li>Kontakt s vlastním pravým já a s vesmírem </li></ul><ul><li>Vnímání své úlohy ve světě a praktických kroků nutných k jejímu naplnění </li></ul><ul><li>- velmi centrální </li></ul>
 21. 23. Proč se ibogain ještě obecně neužívá? <ul><li>Strach z „halucinogenů“ ve společnosti. </li></ul><ul><li>Nedůvěra: „Je to příliš dobré, aby to mohla být pravda.“ - na nové metody na nových principech se často pohlíží s podezřením </li></ul><ul><li>Představa, že člověk, který si způsobil závislost na drogách, „musí trpět“, prostředek, který umožňuje ukončení závislosti bez utrpení, je podezřelý. </li></ul><ul><li>Nedostatečný komerční potenciál: substance, kterou stačí užít jen jednou nebo několikrát, a klient poté ztrácí zájem o drogy, často včetně legálních léčiv </li></ul><ul><li>Farmaceutický průmysl preferuje distribuci substitučních opiátů, kde se na jednom pacientovi vydělává i desítky let, a dalších „udržovacích“ léků </li></ul><ul><li>Masová dostupnost ibogainu by snížila poptávku po tvrdých drogách, na které vydělávají tisíce subjektů z obou stran </li></ul>
 22. 24. Cena ibogainu <ul><li>Minimální náklady cca 3000 Kč za gram extraktu z ibogy (dostačující dávka pro mnoho jedinců). </li></ul><ul><li>Čistý ibogain možno objednat za 5-10.000 Kč /gram (dostačující dávka pro naprostou většinu lidí) </li></ul><ul><li>Terapie v ČR: poslední informace – cca. 12-15.000 Kč s možností dohody </li></ul><ul><li>Iniciace u slovinského Sacrament of Transition – základní cena okolo 200 eur, pro lidi v nouzi dohoda možná </li></ul><ul><li>Západní Evropa – okolo 1000 eur </li></ul><ul><li>Oficiální centra – Mexiko, Kanada – více než 1000 USD </li></ul>
 23. 25. Je to drahé ? <ul><li>Ano, je, ale.... </li></ul><ul><li>Pokud jste závislí na drogách (od cigaret po heroin), velmi pravděpodobně za ně za představitelný časový úsek utratíte mnohem více. </li></ul><ul><li>Pokud cítíte obrovskou potřebu hluboké změny, resp. je pro vás životně nutná, může být cena plně přijatelná. </li></ul>
 24. 26. Ceremonie v Africe <ul><li>Možno absolvovat např. v Gabunu </li></ul><ul><li>Tradiční průběh se šamanem </li></ul><ul><li>Několik nocí </li></ul><ul><li>Zpěv, tanec, rituální pomalování a očista </li></ul><ul><li>Někteří běloši varují před komerční povahou a nízkou kvalitou rituálů </li></ul>
 25. 27. Přístupy k ibogainové session <ul><li>Léčebný: pro závislé a lidi s vážnými problémy </li></ul><ul><li>Iniciační: pro duchovní poznání a osobní transformaci u relativně zdravých lidí </li></ul><ul><li>Ve skutečnosti je obojí to samé :), liší se jen detaily praktického postupu. </li></ul><ul><li>„ Osoba závislá na drogách zatím nedokázala přijmout plnou zodpovědnost za svůj život. Ibogain jí může pomoci dosáhnout stavu integrované celistvosti, ve kterém již svou drogu k fungování v realitě nepotřebuje.“ </li></ul><ul><li>„ Bwiti vedou iniciované světem mimo čas k novému začátku.“ </li></ul><ul><li>(MAPS Newsletter, Vol. 13) </li></ul>
 26. 28. Předpoklady pro úspěšný trip <ul><li>Vážný záměr: touha skutečně TEĎ změnit svůj život a podstatně se posunout, ať již jde o závislost nebo ne – nejlépe definovat si jasný cíl či směr, možno v rituálu před seancí </li></ul><ul><li>Osobní zodpovědnost: nespoléhat se na ibogain jako „zázračný lék“, ochota pracovat na sobě, dělát reálné kroky a změny v období po seanci </li></ul><ul><li>Akceptování rizik: ochota odevzdat se procesu a důvěřovat </li></ul><ul><li>Příprava: podle situace: u závislých především omezení užívání drogy na nutné minimum, u zdravých lidí např. půst, očista, energetická cvičení, meditace = vynaložení vůle, aby se člověk pro seanci uvedl do nejlepšího možného stavu </li></ul>
 27. 29. Předpoklady 2 <ul><li>Znalosti: aktivní seznámení s účinky ibogainu, zážitky jiných lidí, postupem seance, možnými výsledky </li></ul><ul><li>Bezpečné prostředí a důvěryhodný průvodce : nerušené místo a min. 2-3 dny klidu, člověk, kterému zcela věříme a je podrobně seznámen s informacemi o ibogainu, ideálně terapeut, šaman a /nebo osoba s vlastn í zkušeností, funkci ale může plnit i poučený přítel </li></ul>
 28. 30. Prostředí <ul><li>Ideálně mimo domov – opuštění běžných zvyků a starostí </li></ul><ul><li>Místnost, kde iniciovaný může být sám a ve tmě (možnost důkladného zatemnění za dne) </li></ul><ul><li>Druhá, oddělená místnost pro průvodce </li></ul><ul><li>Ticho a klid, nepřítomnost rušivých zvuků, zejména soustavných hluků technické povahy (auta, letadla, topení) </li></ul><ul><li>Čisté, jednoduché, příjemné prostředí – možno vyčistit např. šalvějí, přidat prvky dotvářející pozitivní energii (kameny, artefakty, květiny). Nejde o vzhled, ale o pocit z prostoru. </li></ul><ul><li>Teplo, pohodlná postel, pořádná přikrývka – zajištěn fyzický komfort </li></ul><ul><li>Kbelík na zvracení a možnost snadno se dovolat průvodce </li></ul><ul><li>Vhodná je možnost vyjít po tripu do přírody. Zcela ideální jsou čistá odlehlá místa mimo civilizaci, kde člověk může po tripu zůstat, není však podmínkou. </li></ul>
 29. 31. Inspirace <ul><li>„ Při léčebných sessions INTASH v Rotterdamu v roce 1990 se užívala místnost se dvěma dveřmi. Na těch, kterými klient vstoupil, byl namalován měsíc. Symbolizovaly sestup do světa snů a ukončení předchozí fáze života. Po skončení tripu klient odcházel druhými dveřmi, na nichž bylo namalováno slunce, jako symbol nového dne, naplněného novým světlem a uvědoměním, a také nového tepla ve světě, který už není naplněn psychickou a emoční temnotou. Místnost samotná představovala dělohu, kde může proběhnout znovuzrození klientova já.“ </li></ul>
 30. 32. Úloha průvodce <ul><li>Dvě možnosti: </li></ul><ul><li>Průvodce ponechá klienta samotného v klidu a tmě a chodí ho pravidelně kontrolovat, zdržuje se celou dobu ve vedlejší místnosti, přijde na zavolání </li></ul><ul><li>Průvodce je celou dobu přítomen </li></ul>
 31. 33. Průvodce <ul><li>Zajišťuje praktické potřeby a bezpečí – pomáhá klientovi na WC a napít se a cokoli dalšího </li></ul><ul><li>Poskytne psychickou podporu v případě náročných stavů </li></ul><ul><li>Ve druhé, integrační fázi je k dispozici pro rozhovor, naslouchá </li></ul><ul><li>Sám nezasahuje, nemluví, pokud tripující sám neprojeví zájem komunikovat </li></ul>
 32. 34. Specifické vlastnosti ibogainu <ul><li>Rychlé procházení celého dosavadního života jako „snového filmu“. Možnost pohybu v čase vpřed i zpět a aktivní interakce s osobami </li></ul><ul><li>Vzpomínky jsou prožívány ve zvláštním stavu klidu, nedochází obvykle k prudkému uvolnění emocí, ani u silných traumat </li></ul><ul><li>Z vizí je možno kdykoli „vystoupit“ otevřením očí nebo rozsvícením </li></ul><ul><li>Nedochází k rozpadu ega </li></ul><ul><li>Ibogain byl označen jako „LSD na milióntou“, to však platí jen v některých směrech a pro někoho – z jiného pohledu může jít o „mírný trip“ </li></ul>
 33. 35. Výskyt psychedelických jevů <ul><li>(ze zkušeností s terapiemi v Rotterdamu, 1990) </li></ul><ul><li>U přibližně poloviny subjektů rozsáhlé vize vedoucí k hluboké introspekci a vhledu do předchozího chování </li></ul><ul><li>U druhé poloviny jen abstraktní vize nebo žádné, přesto však u mnoha zmizely příznaky závislosti a byly pozorovány pozitivní psychologické změny </li></ul>
 34. 36. Fáze tripu <ul><li>Vizualizace, „bdělé snění“ </li></ul><ul><li>3 - 6 hodin </li></ul><ul><li>Nižší intenzita vizualizací, rozumové zpracování </li></ul><ul><li>8 - 20 hodin </li></ul><ul><li>Zbytková stimulace </li></ul><ul><li>12 - 72 hodin </li></ul>
 35. 37. Možnosti užití <ul><li>Jednorázová seance s plnou psychedelickou dávkou </li></ul><ul><li>Opakovaná seance s plnou psychedelickou dávkou (interval dnů až měsíců) </li></ul><ul><li>Seance s plnou psychedelickou dávkou následovaná obdobím podávání nízkých dávek </li></ul><ul><li>Seance s nižší dávkou pro psychoterapeutické účely </li></ul>
 36. 38. Dávkování <ul><li>Psychoterapie: od 3-5 mg/kg </li></ul><ul><li>Plná psychedelická dávka pro účely sebepoznání nebo terapie: od 10mg/kg </li></ul><ul><li>Při závislosti na drogách: vyšší dávka – 15 – 22 mg/kg pro plnou terapeutickou účinnost </li></ul>
 37. 39. Po tripu – integrace <ul><li>Následná podpora je naprosto zásadní u léčby závislosti </li></ul><ul><li>Velmi vhodná i u iniciačního užití (např. vytvoření skupiny iniciovaných, spolupráce s psychologem, duchovním učitelem, šamanem, léčitelem...) </li></ul>
 38. 40. Možnosti <ul><li>Terapie (psychoterapie, různé alternativní terapie) </li></ul><ul><li>P řetvoření životního stylu tak, aby podporoval pozitivní výsledky seance </li></ul><ul><li>Řešení objevených problémů </li></ul><ul><li>Léčebné a transformační metody pracující s tělem (bodywork) </li></ul><ul><li>Denní praxe meditace, jógy, energetických cvičení </li></ul><ul><li>Kvalitní výživa a péče o tělo </li></ul><ul><li>Realizace potřebných životních změn (práce, místo života, vztahy) </li></ul><ul><li>Vyhledávání vztahů, lidí, prostředí a situací, které podporují zvolenou cestu </li></ul>
 39. 41. Postup <ul><li>Doporučuje se už v integrační fázi si dělat poznámky, je-li to možné </li></ul><ul><li>Může být prospěšné vytvořit si písemný plán následných kroků </li></ul>
 40. 42. Energetické účinky <ul><li>Čištění aury, srovnatelné s šamanskou očistnou procedurou </li></ul><ul><li>Nesmírné projasnění vnímání </li></ul><ul><li>Možnost uvolnit zásadní bloky </li></ul>
 41. 43. Osobní zkušenost <ul><li>Realistické vidění vlastní psychické situace </li></ul><ul><li>Zásadní vzpomínky a související bloky </li></ul><ul><li>Uvědomění sebedestruktivních návyků a jejich následků (co opravdu dělají toxické drogy, atd) </li></ul><ul><li>Vnímání stavu Země, a reálné povahy některých civilizačních věcí (složení cigaret, výfukové plyny....) </li></ul><ul><li>Ladění na vlastní úlohu, uvědomění, co je nejprve třeba překonat </li></ul>
 42. 44. Odkazy <ul><li>http://www.ibogaine.org/ </li></ul><ul><li>http://www.ibogaine.desk.nl/ </li></ul><ul><li>http://www.ibogaine-research.org/ </li></ul><ul><li>http://www.ibogaine.co.uk/ </li></ul><ul><li>http://ibogaine.mindvox.com/ </li></ul><ul><li>http://www.maps.org/research/ibogaine/ </li></ul><ul><li>http://www.erowid.org/chemicals/ibogaine/ </li></ul><ul><li>http://www.erowid.org/chemicals/ibogaine/ibogaine_writings1.shtml </li></ul>
 43. 45. Závěr <ul><li>Fenomén závislosti je charakteristický pro nemoc celé naší civilizace </li></ul><ul><li>Iboga je jedním z prostředků, které mohou napomoci uzdravení </li></ul><ul><li>Ibogain má potenciál stát se jednou novým rituálem dospělosti, a pro tuto chvíli rituálem očisty a probuzení </li></ul>
 • DenisaFolkeov

  May. 30, 2015

Views

Total views

4,251

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

536

Actions

Downloads

16

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×