Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CONTENT
MARKETING:
từ góc nhìn thực hành
tại Việt Nam
Nguyễn Đình Thành
Giám đốc tư vấn chiến lược truyền thông
Công ty Le...
Nội dung trình bày
Sự thay đổi
trong cách
tiếp nhận
thông tin
Kinh nghiệp
trên thế
giới
Một số chú
ý
Một vài ví
dụ tại Việ...
Trang chủ của tờ New York Times (Ảnh chụp màn hình ngày 24/5) - Nhà báo Nguyễn Vạn Phú
“Trong vòng hai năm, tờ New
York Ti...
Marketing 1.0: Chú trọng vào sản phẩm
(đến đại chiến 2)
Sự thay đổi trong quan hệ thông tin
đi đôi với thay đổi trọng tâm ...
Marketing 2.0: Chú trọng vào người tiêu dùng
(từ đại chiến 2 – 1990s)
Hiệp hội người tiêu dùng
Các giai đoạn của Marketing
Marketing 3.0: Chú trọng vào môi trường, xã hội, đạo đức, bền
vững (từ những năm 1990)
Thương ...
Sự thay đổi trong quan hệ thông tin
đi đôi với thay đổi trọng tâm của Marketing
Doanh
nghiệp
Người
tiêu dùng
Người
tiêu dù...
Quyền lực
của
người tiêu
dùng
Cơ chế tiếp nhận thông tin
RISK
Hành vi tiêu dùng
Nguồn phát thông tin
Kiểm định thông tin
T...
Những yếu tố tác động đến sự thay đổi của
Content Marketing
Giảm lệ
thuộc vào
báo chí
Tăng tương
tác - chia sẻ
MXH
Marketi...
Content marketing =
câu trả lời từ doanh nghiệp về một vấn đề
của xã hội
Trên
thế
giới
@ Các giá trị: Care – Share – Fair ...
Content marketing =
Doanh nghiệp tự sản xuất nội dung
Trên
thế
giới
Content marketing =
Doanh nghiệp tự sản xuất nội dung
Trên
thế
giới
Experience Life is a healthy-way-of life magazine publ...
Một số nhận định về
Content marketing tại
Việt Nam
CM
Column
sponsor;
Product
Placement
Self
publication
Online
Social
med...
Column sponsor - Product Placement
Column sponsor - Product Placement
Sử dụng các ấn phẩm truyền thống
với nội dung hấp dẫn
Sofitel Metropole Hà Nội
History
book
Tủ display
truyền
thông
Hầm trú
bom - bảo
tàng
Trang
phục
Kiến trúc
Petit
journal
Ev...
PRESS
SOCIAL MEDIA
Vì một Việt Nam
không dịch bệnh
EVENT
CRISIS
GOVERNEMENT LOBBY
REPUTATION MANAGEMENT
SOCIAL RESPONSIBILITIES
Case study :
Davines Vietnam
EVENT
Local
adaptation
and
partnership
Attractive
european
appearance
Strong
brand story
Exhi...
Davines Hair Show
Strategy
To present Davines Hair Show as an cultural, fashion and art event in town
in association with ...
Một số chú ý
@ Mối liên hệ với DNA của thương hiệu
@ Nội dung hay chưa đủ, còn cần cách thể hiện (when, where, how?)
sự ti...
Nguyen Dinh THANH (Mr)
Director of PR
LE & BROTHERS LTD. (LEBROS)
162 Phuong Liet Street - Hanoi
Tel: (84 ) 3868 9568 Fax:...
Chia sẻ của ông NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Content Marketing - Digital Story 2014
Chia sẻ của ông NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Content Marketing - Digital Story 2014
You’ve finished this document.
Upcoming SlideShare
MarPro Magazine - Viral Marketing
Next
Upcoming SlideShare
MarPro Magazine - Viral Marketing
Next

Share

Chia sẻ của ông NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Content Marketing - Digital Story 2014

Slide tài liệu của diễn giả NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Giám đốc PR Chiến lược của Le Bros, trong buổi hội thảo mở màn CONTENT MARKETING - When click meets brick của chuỗi sự kiện DIGITAL STORY
Download bản đầy đủ tại đây: http://digitalstory.admicro.vn/vn/guest_speakers

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Chia sẻ của ông NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Content Marketing - Digital Story 2014

 1. 1. CONTENT MARKETING: từ góc nhìn thực hành tại Việt Nam Nguyễn Đình Thành Giám đốc tư vấn chiến lược truyền thông Công ty Le Bros Đồng Sáng lập ELITE PR SCHOOL Tháng 6/2014
 2. 2. Nội dung trình bày Sự thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin Kinh nghiệp trên thế giới Một số chú ý Một vài ví dụ tại Việt Nam
 3. 3. Trang chủ của tờ New York Times (Ảnh chụp màn hình ngày 24/5) - Nhà báo Nguyễn Vạn Phú “Trong vòng hai năm, tờ New York Times mất 80 triệu người vào thăm trang chủ - chiếm đến một nửa lượng người vào đọc trang nytimes.com”.
 4. 4. Marketing 1.0: Chú trọng vào sản phẩm (đến đại chiến 2) Sự thay đổi trong quan hệ thông tin đi đôi với thay đổi trọng tâm của Marketing
 5. 5. Marketing 2.0: Chú trọng vào người tiêu dùng (từ đại chiến 2 – 1990s) Hiệp hội người tiêu dùng
 6. 6. Các giai đoạn của Marketing Marketing 3.0: Chú trọng vào môi trường, xã hội, đạo đức, bền vững (từ những năm 1990) Thương hiệu có thể tác động đến các vấn đề chung của xã hội và nhân loại như nghèo đói, sự thay đổi về văn hóa xã hội và sự bền vững môi trường. Marketing 3.0 hướng trọng tâm vào sự hiểu biết (về môi trường, xã hội, phát triển bền vững, tính nhân văn). Họ có nhu cầu được đóng góp vào sự phát triển của xã hội và các giá trị nhân văn. Mối quan tâm trở nên toàn cầu. Sức mạnh lan toả của Internet và mạng xã hội.
 7. 7. Sự thay đổi trong quan hệ thông tin đi đôi với thay đổi trọng tâm của Marketing Doanh nghiệp Người tiêu dùng Người tiêu dùng Người tiêu dùng 1995 internet 2005 social media1945 Thế chiến 2Đàu thế kỷ 20 Press/Media Press/Media NGO/Assocation Press/Media NGO/Social media WOM WOM WOM WOM
 8. 8. Quyền lực của người tiêu dùng Cơ chế tiếp nhận thông tin RISK Hành vi tiêu dùng Nguồn phát thông tin Kiểm định thông tin Thảo luận, share Video, image, sound Thời đại số: quyền lực thuộc về người tiêu dùng OPPORTUNITY
 9. 9. Những yếu tố tác động đến sự thay đổi của Content Marketing Giảm lệ thuộc vào báo chí Tăng tương tác - chia sẻ MXH Marketing 3.0 Thay đổi về nội dung và hình thức thể hiện
 10. 10. Content marketing = câu trả lời từ doanh nghiệp về một vấn đề của xã hội Trên thế giới @ Các giá trị: Care – Share – Fair – Rare - Dare
 11. 11. Content marketing = Doanh nghiệp tự sản xuất nội dung Trên thế giới
 12. 12. Content marketing = Doanh nghiệp tự sản xuất nội dung Trên thế giới Experience Life is a healthy-way-of life magazine published 10 times a year by Life Time Fitness. The magazine currently reaches a combined member and general-consumer audience, with a total circulation of more than 600,000. Source: http://experiencelife.com/about-us/our-news/experience-life-magazine-wins-multiple-industry-awards/
 13. 13. Một số nhận định về Content marketing tại Việt Nam CM Column sponsor; Product Placement Self publication Online Social media Integrated Event Gia Định Báo
 14. 14. Column sponsor - Product Placement
 15. 15. Column sponsor - Product Placement
 16. 16. Sử dụng các ấn phẩm truyền thống với nội dung hấp dẫn
 17. 17. Sofitel Metropole Hà Nội History book Tủ display truyền thông Hầm trú bom - bảo tàng Trang phục Kiến trúc Petit journal Event heritage POSM indochine Rương trang trí Xe Citroen Heritage – Excellence – French style Coherence
 18. 18. PRESS SOCIAL MEDIA Vì một Việt Nam không dịch bệnh
 19. 19. EVENT
 20. 20. CRISIS GOVERNEMENT LOBBY REPUTATION MANAGEMENT SOCIAL RESPONSIBILITIES
 21. 21. Case study : Davines Vietnam EVENT Local adaptation and partnership Attractive european appearance Strong brand story Exhibition / Art Talk Social media Press Influencer s Audience
 22. 22. Davines Hair Show Strategy To present Davines Hair Show as an cultural, fashion and art event in town in association with the most influential magazine (ĐẸP) and strong influencer. The theme should be in relation with a contemporary social issue.  Pre-Event:  Activities: Press conference, Model casting, Exhibition about Vietnamese beauty, Talk show on VTV3, Face book activities  Event :  Media hosting, Backstage photo shooting and you tube, Face book update  Event program  Post-Event: Pictorial, article, TV reportage Column sponsor about art and culture
 23. 23. Một số chú ý @ Mối liên hệ với DNA của thương hiệu @ Nội dung hay chưa đủ, còn cần cách thể hiện (when, where, how?) sự tiện dụng @ Sự liên thông giữa các kênh : truyền thống và digital @ Thông tin từ nhiều nguồn: càng hay càng tốt @ Không bao giờ dừng lại @ Các giá trị: Care – Share – Fair – Rare - Dare @ Các yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, ngoài ngôn ngữ, lịch sử,… THỰC SỰ QUAN TÂM ĐẾN ĐIỀU KHÁCH HÀNG QUAN TÂM VÀ TRÂN TRỌNG
 24. 24. Nguyen Dinh THANH (Mr) Director of PR LE & BROTHERS LTD. (LEBROS) 162 Phuong Liet Street - Hanoi Tel: (84 ) 3868 9568 Fax: (84) 38689569 Cell: 0913 04 97 72 Email: thanhnd.pr@lebrothers.com FB: Thanh Metropole Blog: http://nguyendinhthanh. com/
 • KieuAnhDang3

  Mar. 8, 2020
 • Kelly_cao

  Sep. 21, 2016
 • handiness

  Jun. 8, 2016
 • huynnie

  Mar. 10, 2016
 • nguyendunglhu

  Nov. 19, 2015
 • gintanhoc

  Jul. 8, 2015
 • hoancau

  Jun. 24, 2015
 • carlngo

  Nov. 7, 2014
 • khango

  Nov. 7, 2014
 • tronghieu8120

  Oct. 26, 2014
 • nguyenbien96

  Sep. 24, 2014
 • chesnuthair

  Sep. 15, 2014
 • quynhtriet

  Jun. 27, 2014
 • msjinvn

  Jun. 27, 2014
 • TngThanh2

  Jun. 22, 2014
 • tuanhieptran92

  Jun. 19, 2014
 • hanguyen7712826

  Jun. 19, 2014
 • thanhhon1

  Jun. 18, 2014
 • avriltrang

  Jun. 18, 2014
 • truongdinh2

  Jun. 18, 2014

Slide tài liệu của diễn giả NGUYỄN ĐÌNH THÀNH - Giám đốc PR Chiến lược của Le Bros, trong buổi hội thảo mở màn CONTENT MARKETING - When click meets brick của chuỗi sự kiện DIGITAL STORY Download bản đầy đủ tại đây: http://digitalstory.admicro.vn/vn/guest_speakers

Views

Total views

3,294

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

739

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

26

×