Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VIETNAM
DEVELOPER
REPORT
An Overview of
Trends & Insights
2016
Hà Nội
Đà Nẵng
Tp Hồ Chí Minh
5%
Số lượng lập trình viên vẫn phân
chia chủ yếu vào 2 thành phố lớn
đó là TP.HCM và Hà Nội....
<20 35-3920-24 25-29 30-34 >6050-5940-49
7.1% 10.2%23.6% 28.4% 18.1% 0.8%3%8.9%
Độ tuổi trung bình của các lập trình viên ...
5
0
10
15
20
25
30
Student mobile dev
(Android, ios,
wp, multi)
desktop
dev
Back-end
web dev
front-end
web dev
other enter...
OTHER
REACT
C#
JAVA
WORDPRESS
SQL
NODEJS
PHP
ANGULARjs
javascript90,5%
35.8%
35.2%
31.8%
25.4%
24.1%
16.8%
16.0%
13.4%
13....
MONGODB
NODEJS
C#
JAVA
PYTHON
SQL
ANGULARjs
PHP
SQL SERVER
javascript
11.9%
13.3.%
26.8%
41.6%
21.4%
53.3%
15.4%
31.5%
18....
SWIFTIOSJAVA OBJECTIVE-CANDROID
31.7%47.5%54.2% 39.2%61.9%
phpC#SQL C++JAVASCRIPT
16.6%22.1%25.3% 17.7%28.9%
VIETNAM
DEVEL...
< 1 year
1-2 year
2-5 year
6-10 year
11+ year
5.8%
12.4%
32.1%23.2%
26.5%
Kinh nghiệm bình quân của
các lập trình viên là ...
VIETNAM
DEVELOPER
REPORT
2016
</>
KHÁC
92.8%
5.8%
0.5%
1.0%
Thực tế cho thấy, phụ nữ cũng đóng một vai trò
khá rõ rệt tron...
Đa số mọi người
dùng JavaScript
hơn bất cứ ngôn ngữ
lập trình nào khác.
JS đang dần được ưa
chuộng hơn với sự xuất hiện
củ...
10%
20%
30%
0%
notepad++
visualstudio
subblimetext
vim
eclipse
intellij
androidstudio
other
atom
xcode
netbeans
phpstorm
v...
LÀMVIỆCTOÀNTHỜIGIAN
SINHVIÊN
FREELANCE
TỰDO
LÀMVIỆCBÁNTHỜIGIAN
KHÁC
THẤTNGHIỆP
KHÔNGTIẾTLỘTHÔNGTIN
VỀHƯU
67.8%67.8%
12.6%1...
63.1%
22.1%
14.8%
TÔI SẴN SÀNG NHẢY VIỆC
KHÔNG HỨNG THÚ ÐỔI VIỆC
TÔI ÐANG KHÔNG TÌM VIỆC
NHƯNG NẾU CÓ cƠ HỘI TỐT
TÔI SẼ SU...
120.000.000CIO - Chief Information Officer
30.000.000 - 40.000.000IT manager
10.000.000 - 20.000.000TƯ VẤN ERP
10.000.000 ...
TopDev is a recruitment network and ecosystem in Mobile & IT field. We are Top
leading recruitment network in Mobile & IT ...
THANK
YOU
Please contact:
Ms. Ngoc Do
Email: ngoc.do@applancer.net
Phone: (84) 8 6264 5022
You’ve finished this document.
Upcoming SlideShare
Topdev IT market Report
Next
Upcoming SlideShare
Topdev IT market Report
Next

Share

Vietnam Developer Report 2016

Vietnam Developer Report 2016
Download full version here: http://topdevvn.com/s/pXdsOVv6
Powered & Published by Applancer TopDev
https://topdev.vn

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Vietnam Developer Report 2016

 1. 1. VIETNAM DEVELOPER REPORT An Overview of Trends & Insights 2016
 2. 2. Hà Nội Đà Nẵng Tp Hồ Chí Minh 5% Số lượng lập trình viên vẫn phân chia chủ yếu vào 2 thành phố lớn đó là TP.HCM và Hà Nội. VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 65% 30% (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 3. 3. <20 35-3920-24 25-29 30-34 >6050-5940-49 7.1% 10.2%23.6% 28.4% 18.1% 0.8%3%8.9% Độ tuổi trung bình của các lập trình viên là 25 tuổi. VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 </> </> (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 4. 4. 5 0 10 15 20 25 30 Student mobile dev (Android, ios, wp, multi) desktop dev Back-end web dev front-end web dev other enterprise level services dev embedded application dev dev ops dev with a statistics or mathematics background executive (vp of engineering cto, cio) data scientist system administrator engineer manager analyst business intelligence or data warehousing expert machine learning dev 11.4% 8.4% 6.9% 28.0% 12.2% 5.8% 5.2% 3.0% 2.6% 2.2% 1.9% 1.8% 1.6% 1.5% 1.4% 1.2% 0.1% 0.1% Đa phần người phản hồi tự đánh giá mình là Full-stack Developer hơn bất cứ vai trò nào khác. Trung bình, Full-stack Developer có thể code thoải mái với 5 đến 6 ngôn ngữ lớn hoặc framework. Executives sử dụng thoải mái nhiều ngôn ngữ và framework hơn bất cứ nghề lập trình nào khác, đây thường là kết quả đến từ kinh nghiệm làm việc dày dặn. VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 full-stack web dev (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 5. 5. OTHER REACT C# JAVA WORDPRESS SQL NODEJS PHP ANGULARjs javascript90,5% 35.8% 35.2% 31.8% 25.4% 24.1% 16.8% 16.0% 13.4% 13.2% JavaScript là ngôn ngữ thông dụng nhất đối với Front-end. Đa phần các Developer đều sử dụng ngôn ngữ này nhiều hơn bất kì ngôn ngữ nào khác. VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 6. 6. MONGODB NODEJS C# JAVA PYTHON SQL ANGULARjs PHP SQL SERVER javascript 11.9% 13.3.% 26.8% 41.6% 21.4% 53.3% 15.4% 31.5% 18.3% 54.5% VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 7. 7. SWIFTIOSJAVA OBJECTIVE-CANDROID 31.7%47.5%54.2% 39.2%61.9% phpC#SQL C++JAVASCRIPT 16.6%22.1%25.3% 17.7%28.9% VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 8. 8. < 1 year 1-2 year 2-5 year 6-10 year 11+ year 5.8% 12.4% 32.1%23.2% 26.5% Kinh nghiệm bình quân của các lập trình viên là 3,5 năm trong ngành IT và lập trình. Điều này không đồng nghĩa với việc số năm này tương ứng với số năm làm việc chuyên nghiệp của họ. VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 9. 9. VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 </> KHÁC 92.8% 5.8% 0.5% 1.0% Thực tế cho thấy, phụ nữ cũng đóng một vai trò khá rõ rệt trong phân khúc này. </> KHÔNG TIẾT LỘ (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 10. 10. Đa số mọi người dùng JavaScript hơn bất cứ ngôn ngữ lập trình nào khác. JS đang dần được ưa chuộng hơn với sự xuất hiện của các công nghệ mới như NodeJS và AngularJS. JavaScript SQL (or SQL server) Java C# Ruby Objective-C PHP Python C++ C Node.js AngularJS 55.4% 49.1% 36.3% 30.9% 25.9% 24.9% 19.4% 15.5% 17.2% 17.9% 8.9% 6.5% SỬDỤNGNGÔNNGỮ VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 11. 11. 10% 20% 30% 0% notepad++ visualstudio subblimetext vim eclipse intellij androidstudio other atom xcode netbeans phpstorm visualstudiocode pycham emacs ipython/jupyster rstudio xamarin rubymine textmate coda komodo zend lighttable 35.6%35.6% 35.6%35.6% 31.0%31.0% 26.1%26.1% 22.7%22.7% 17.0%17.0% 13.0%13.0% 12.9%12.9% 12.5%12.5% 10.3%10.3% 8.1% 7.4% 7.2% 6.8% 5.2% 3.5% 2.0% 2.0% 1.7% 1.6% 0.9% 0.8% 0.5% 0.3% IDE được các lập trình viên ưu tiên dùng nhiều nhất vẫn là Notepad++, Visual Studio và Sublime. VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 12. 12. LÀMVIỆCTOÀNTHỜIGIAN SINHVIÊN FREELANCE TỰDO LÀMVIỆCBÁNTHỜIGIAN KHÁC THẤTNGHIỆP KHÔNGTIẾTLỘTHÔNGTIN VỀHƯU 67.8%67.8% 12.6%12.6% 7.1%7.1% 4.3%4.3% 3.5%3.5% 1.8%1.8% 1.8%1.8% 0.8%0.8% 0.2%0.2% Đa phần lập trình viên có việc làm. 91% lập trình viên trong lực lượng lao động “được trả lương ngay theo việc” (có cả full-time, self-employed và freelance). VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 13. 13. 63.1% 22.1% 14.8% TÔI SẴN SÀNG NHẢY VIỆC KHÔNG HỨNG THÚ ÐỔI VIỆC TÔI ÐANG KHÔNG TÌM VIỆC NHƯNG NẾU CÓ cƠ HỘI TỐT TÔI SẼ SUY NGHĨ VỀ NÓ VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 14. 14. 120.000.000CIO - Chief Information Officer 30.000.000 - 40.000.000IT manager 10.000.000 - 20.000.000TƯ VẤN ERP 10.000.000 - 20.000.000System Admin 10.000.000 - 25.000.000LẬP TRÌNH VIÊN 40.000.000 - 60.000.000Digital Marketing Manager 45.000.000 - 100.000.000KỸ SƯ CẦU NỐI 8.000.000 - 12.000.000IT helpdesk support VIETNAM DEVELOPER REPORT 2016 (*) Source: StackOverFLow & TopDev Database
 15. 15. TopDev is a recruitment network and ecosystem in Mobile & IT field. We are Top leading recruitment network in Mobile & IT field, in Vietnam, offering Tech talent solution which meets your needs Core products Visit our website https://topdev.vn
 16. 16. THANK YOU Please contact: Ms. Ngoc Do Email: ngoc.do@applancer.net Phone: (84) 8 6264 5022
 • AnDang22

  Jun. 8, 2017
 • IkYoon

  Jan. 2, 2017
 • SteveTrung

  Dec. 31, 2016
 • LongVo22

  Dec. 30, 2016
 • henrietta10003

  Dec. 30, 2016

Vietnam Developer Report 2016 Download full version here: http://topdevvn.com/s/pXdsOVv6 Powered & Published by Applancer TopDev https://topdev.vn

Views

Total views

1,260

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×