Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Промышленный журнал «Вестснаб» №1 (268) 2015
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Стратегия развития Киева 2025

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Стратегия развития Киева 2025

 1. 1. Стратегія розвиткуКиєва до 2025 року Проект 31 травня 2011 р.
 2. 2. ЗмістРезюме: бачення, найбільші ініціативи та цілі міста................................................................................... 2Бачення та місія, стратегічні цілі розвитку до 2025 року ........................................................................... 3"Великі ставки" – головні стратегічні ініціативи......................................................................................... 6 1. Першокласна інфраструктура............................................................................................................. 7 2. Зроблено в Києві.................................................................................................................................. 9 3. Електронний уряд.................................................................................................................................10 4. Культурна долина.................................................................................................................................11 5. Дніпровська перлина............................................................................................................................ 12 6. Здоровий киянин..................................................................................................................................13 7. Центр поруч з домом........................................................................................................................... 14 8. Міжнародна гавань штаб-квартир...................................................................................................... 15Ключові показники розвитку міста................................................................................................................ 16Пріоритети за секторами міського розвитку 1. Економічний розвиток, інвестиції та бюджетна політика................................................................. 17 2. Транспорт і транспортна інфраструктура.........................................................................................20 3. Інженерна інфраструктура та комунальні послуги...........................................................................22 4. Туризм...................................................................................................................................................24 5. Охорона здоров’я................................................................................................................................26 6. Освіта...................................................................................................................................................28 7. Екологія та навколишнє середовище................................................................................................30 8. Ринок праці та зайнятість...................................................................................................................32 9. Соціальний захист і безпека .............................................................................................................. 34Підтримувальні програми 1. Територіальний розвиток.................................................................................................................... 36 2. Розвиток міської агломерації.............................................................................................................. 37 3. Система управління............................................................................................................................39 4. Роль міського бюджету.......................................................................................................................41 5. Інвестиції та бізнес-клімат..................................................................................................................42 6. Соціальна відповідальність................................................................................................................ 44Поточне становище Києва і тенденції • SWOT аналіз........................................................................................................................................ 45 • Демографічні тенденції та виклики.................................................................................................... 46 • Роль Києва в розвитку України..........................................................................................................47 • Роль і місце Києва в міжнародному контексті .................................................................................. 48Методологія розробки стратегії • Принципи розробки стратегії ............................................................................................................. 49 • Методологія розробки стратегії ......................................................................................................... 49 • Зв’язок стратегії з іншими документами і плануванням .................................................................. 50 • Припущення використані у розробці стратегії .................................................................................51 • Ризики реалізації і протидія їм ..........................................................................................................52Програма реалізації стратегії • Підхід до реалізації стратегії..............................................................................................................54 • Методологія оцінки прогресу.............................................................................................................. 55 • Етапи реалізації стратегії ................................................................................................................... 56 • План наступних кроків ........................................................................................................................ 57Додатки .............................................................................................................................................................. 58 1
 3. 3. Резюме: бачення, найбільші ініціативи та цілі міста До 2025 року Київ стане інноваційним економічним центром у східноєвропейському регіоні з потужною конкурентною позицією. Містом, яке зберегло і розвинуло свою Бачення культурно-історичну унікальність, постійно підвищує якість життя мешканців і привабливість для ведення бізнесу. Його розвиток здійснюватиметься за рахунок відкритої економіки, постійного зміцнення системи управління і забезпечення гармонійного, збалансованого зростання. Креативне, Зберігає Постійно підвищує розвиває інновації унікальність у якість життя глобальному 6 головних масштабі характеристик бачення Місто відкритої економіки (місто майбутнього: яке воно?) Розумне, з сильним управлінням Гармонійне, збалансоване 1 "Першокласна інфраструктура" Модернізація транспортної та інженерної інфраструктури 2 "Зроблено в Києві" Стимулювання конкурентних кластерів економіки "Електронний уряд" 3 Впровадження сучасних технологій міського управління 8 найбільших 4 "Культурна долина" Створення унікальної культурної атмосфери стратегічнмх ініціатив "Дніпровська перлина" 5 Збереження та благоустрій прибережних зон Дніпра "Здоровий киянин" 6 Просування здорового способу життя "Центр поруч з домом" 7 Створення нових центрів ділової активності "Міжнародна гавань штаб-квартир" 8 Залучення центральних офісів міжнародних компаній та організацій Збільшення економічного добробуту (валового регіонального продукту на душу населення) міста у 2 рази до 2025 р.1 Цільові показники Суттєве поліпшення комфорту життя мешканців за основними показниками (поліпшення сукупного індексу в 1,7 раз2)1. ВРП за паритетом купівельної спроможності та цін 2008 р., зростання відносно 2008 року. 2. Розраховано за методикою,описаною далі, створеною та адаптованою для цілей Стратегії Києва 2025 за даними за 2009 рік. 2
 4. 4. Київ 2025 року: інновації, унікальність, якість життяБачення та місія міста, стратегічні цілі до 2025 року Київ у ...буде інноваційним економічним центром у східноєвропейському регіоні з потужною 2025 р. … конкурентною позицією. Містом, яке зберегло і розвинуло свою культурно-історичну унікальність, постійно підвищує якість життя мешканців і привабливість для ведення бізнесу. Його розвиток здійснюватиметься за рахунок відкритої економіки, постійного зміцнення системи управління і забезпечення гармонійного, збалансованого зростання. Бачення Києва: Місія міста • Інноваційний розвиток 2-3 кластерів, що забезпечують унікальність і Креативне, конкурентоспроможність міста у глобальному масштабі, а також значний розвиває внесок в економіку міста (не менше 5% ВРП) і зайнятість (>15 тис. осіб) інновації • Залучення найкращих компаній і людських ресурсів, що мають конкурентоздатні знання, навички, технології • Розвиток культурно-історичної спадщини міста, нових напрямків культурного Зберігає життя, подій і заходів, що забезпечують його привабливість, як для унікальність у мешканців, так і для туристів глобальному • Збереження і розвиток історичного обличчя міста, його архітектури, масштабі ландшафту, міського середовища, екосистеми, історичних цінностей • Забезпечення комфортних умов для життя і ведення бізнесу Постійно • Підтримка розвитку людського капіталу – забезпечення конкурентоздатності підвищує якість освіти на рівні світових стандартів, підвищення рівня здоров’я і тривалості життя життя населення міста • Екологічна стійкість – економічне зростання без збільшення навантаження на довкілля Підтримувальні елементи Місія міста • Створення максимально сприятливих умов для національних і міжнародних інвесторів, максимальне використання позабюджетних джерел фінансування Місто відкритої • Стійка фінансова позиція міста (бюджет, рівень боргу) економіки • Локомотив економічного розвитку в країні та регіоні, випереджувальне економічне зростання відносно країни • Підвищення довіри до влади, її прозорість і відкритість відносно громадськості, регулярна звітність щодо досягнутого прогресу Розумне, з • Технологічний розвиток – підвищення рівня автоматизації внутрішніх сильним процесів і процесів взаємодії влади з бізнесом і населенням управлінням • Наявність і зрозумілість "правил гри" – забезпечення доступності інформації, потрібної від органів міської влади • Розвиток у суворій відповідності до плану (зокрема, до генерального плану територіального розвитку та фінансового плану - бюджету) • Децентралізація ділової активності – створення кількох центрів у місті та за Гармонійне, його межами збалансоване • Збалансоване зростання агломерації (місто-область) – координація розвитку економіки, інфраструктури, суміжних територій • Підтримання соціальної відповідальності через сталий економічний розвиток і адресну підтримку незахищених верств населення 3
 5. 5. Якість життя = економічне зростання + комфорт життяБачення та місія, стратегічні цілі розвитку до 2025 року Цілі економічного зростання Цілі підвищення комфорту життя • Збільшення економічного добробуту • Кардинальне поліпшення комфорту життя (вираженого валовим регіональним продуктом мешканців (поліпшення сукупного індексу2 в на душу населення) міста в ~2 рази до 2025 р.1 1,7 раза) • Середньорічне зростання реального ВРП до • Досягнення рівня комфорту життя 2025 року 6.5%3 східноєвропейських столиць • Наближення до рівня економічно розвинених східноєвропейських столиць Рис. 1. Стратегічні цілі розвитку до 2025 року ВРП/жителя1 2008, індекс, Київ 2008=100 450 400 Прага ’25 350 Варшава ’25 300 Будапешт ’25 Москва ’25 250 Варшава ’09 Прага ’09 Будапешт ’09 Київ ’25 200 х 2.0 Москва ’09 +6.5% в рік3 150 реального ВРП Київ (2010-2025) 100 2009 С.-Петербург ’25 С.-Петербург ’09 50 Індекс комфорту життя2, Київ 2009 = 100 0 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 x 1.7• За результатами 2008 року Київ відстає в • Київ посідає найнижчу позицію поміж економічному розвитку від східноєвропейських порівнянних міст за комфортом життя, столиць на 10-15 років визначеним за адаптованим композитним• Місто повинно нарощувати економічну силу індексом випереджувальними темпами порівняно зі • Критичне відставання в секторах транспорту, порівнянними містами, що є досяжною метою, ЖКГ та культури, а також менш розвинуті враховуючи старт з нижчої бази сектори охорони здоров’я та освіти. Ситуація в• Досвід економічного розвитку Праги, Будапешта сфері безпеки та екології краща за середню у і Варшави в останні десятиліття показує, що групі порівняння зростання реального ВРП в середньому на 5- • Поліпшення комфорту транслюється у 8% на рік досяжне і в довготерміновому періоді підвищення якості життя кожного киянина:• Упродовж 2004-2009 середньорічний темп швидкий і зручний громадський транспорт, зростання реального ВРП Києва склав 5.7%, що надійні інженерні мережі, якісні та доступні на 3.2% вище ніж темп росту ВВП України за охорону здоров’я та освіту, чисте повітря той же період.1. Дані з ВРП за 2008 рік, за поточним паритетом купівельної спроможності та цін. 2 . Індекс комфортужиття розраховано за методикою створеною та адаптованою для цілей розробки стратегії Києва 20253. Зростання реального ВРП, за період 2010-2025 4
 6. 6. Показники добробуту і комфорту життя вимірюютьсяі відстежуютьсяБачення та місія, стратегічні цілі розвитку до 2025 рокуОсновна стратегічна мета – якість життя, що визначається економічним добробутом ікомфортом життя у містіЕкономічний добробутОсновним інтегральним показником економічного добробуту міста є валовий регіональнийпродукт (ВРП) в розрахунку на душу населення. Допоміжними показниками є зайнятістьнаселення, середня заробітна плата/наявний дохід, а також коефіцієнт Джині, що характеризуєрівномірність розподілу доходів у суспільстві.Комфорт проживанняДля цілей об’єктивної оцінки рівня комфорту життя у місті, порівняння становища Києва зпорівнянними містами і відстеження прогресу покращень було створено адаптовану методикурозрахунку індексу комфорту життя, який ґрунтується на 16 (попередньо) інтегральнихпоказниках, що характеризують стан ключових секторів життєдіяльності міста. Поточний Поточне Майбутнє Сектор стан1 Індикатор стану знач. 09 знач. 25 Довжина ліній гром. трансп./10 тис. осіб 9.6 16.1 Площа доріг / площа міста, % 2 6 Транспорт Приватних легкових авт / площ. шляхів, од./1 кв.км. 0.04 0.02 Кількість постраждалих в аваріях, осіб/км. 2.3 1.2 Протяжність ел.розподільних мереж, км/ 1000 осіб 4.2 9.4 Протяжність водогонів, км/1000 осіб 1.5 3.6 ЖКГ Протяжність канал. мереж, км/1000 осіб 0.9 3.0 Площа житлового фонду на 1 жителя, кв.м./осіб 21.3 27.5 Очікувана тривалість життя при народженні, років 72.7 79.8Охорона здоров’я Первинна захворюваність, випадків на 1000 осіб 966.6 777.3 Екологія Викиди шкідливих речовин, тн/кв.км/рік 333.0 250.0 Співвідношення учнів/учителів 10.0 8.0 Освіта Якість освіти (Newsweek), рейтинговий показник 64.0 78.0 Безпека Кількість злочинів/100 тис. осіб 12.8 8.5 Кількість музеїв на 100 тис. осіб 1.1 5.1 Культура Кількість театрів на 100 тис. осіб 1.1 2.3 Індекс комфорту життя (Київ 2009 = 100) 100 173Ключові показники ефективності Міжнародні рейтингиПрогрес реалізації стратегії по всіх секторах Міжнародні рейтинги комфорту життя Mercer тадіяльності міста відстежуватиметься за Economist Intelligence Unit є важливим факторомключовими показниками ефективності (КПЕ), сприйняття міста на міжнародній арені і дозволяютьрозробленими для всіх стратегічних ініціатив. оцінити відставання Києва від найкращих світовихЦільові КПЕ встановлено на 2015 і 2025 роки. стандартів комфорту життя.Щорічне відстеження просування до цілей є Важливо те, що метою міста є не досягненняголовним засобом дисциплінування у виконанні певного місця в міжнародному рейтингу, астратегії і дозволяє оцінювати ефективність скорочення відставання за індексом від порівняннихроботи виконавців стратегії. Всі КПЕ повинні міст і глобальних лідерів за комфортом життя. Довиконуватися повною мірою. 2025 року Київ планує увійти до топ-40% міст за комфортом життя і скоротити відставання від лідерів до 15-30%, порівняно з нинішнім відставанням у 50-90%. 1.Порівняно з групою порівнянних міст: показники Києва рівні або вищі за середні в групі зелений, до 10% відставання – жовтий, >10% відставання - червоний 5
 7. 7. Зусилля необхідно скерувати на ініціативи змаксимальним ефектом"Великі ставки" – головні стратегічні ініціативиУ чому особливість цих ініціатив? Навіщо потрібно виокремлювати найбільші • Ці ініціативи мають найбільший ефект на ініціативи? досягнення цілей довготермінового розвитку • До цих ініціатив необхідне залучення багатьох міста сторін, відповідно закріплення • Мають тривалий термін реалізації і потребують багатомільйонних інвестицій відповідальності на високому рівні для • Не входять до компетенції лише одного координації зусиль сектора і є "крос-секторальними" • Робота в рамках проектного управління з • Не завжди мають чіткий індикатор оцінки чіткими завданнями, термінами, плануванням прогресу і, як правило, характеризуються результатів на виході, подальшою передачею програмою дій. у функціональне управління "Першокласна інфраструктура" 1 Модернізація транспортної та інженерної інфраструктури "Зроблено в Києві" 2 Стимулювання конкурентних кластерів економіки "Електронний уряд" 3 Впровадження сучасних технологій міського управління "Культурна долина" 4 Створення унікальної культурної атмосфери "Дніпровська перлина" 5 Збереження і благоустрій прибережних зон Дніпра "Здоровий киянин" 6 Просування здорового способу життя "Центр поруч з домом" 7 Створення нових центрів ділової активності "Міжнародна гавань штаб-квартир" 8 Залучення центральних офісів міжнародних компаній та організацій 6
 8. 8. "Першокласна інфраструктура"Ініціатива 1: Модернізація транспортної та інженерної інфраструктуриЗв’язок з цілями міста Основні напрямки реалізації ініціативи Будівництво нової і ремонт наявної інфраструктури неможливі силами міста. Інновації Унікальність Якість Таблиця 1 життя Обсяг необхідних вкладень в інфраструктуру Необхід. обсяг Економіка Вид інфраструктури вкладень, млн. €1 Водоканалізаційне господарство 810 Управління Теплове господарство 1,500 Електричне господарство 220 Житловий фонд 150 Гармонійність Ліфтове господарство 74 Транспортна інфраструктура 1,152Чому це важливо? (ключові проекти) Транспортна інфраструктура 2,1013Інфраструктура – важливий чинник економічного (решта бажаних проектів) 3розвитку міста. Загалом 3,906Дві основні проблеми транспортної та інженерної Модернізація водоканалізаційногоінфраструктури: недостатня забезпеченість і господарствазначна зношеність. Залучення позикових та інвестиційних ресурсів уНедостатність інфраструктури спричиняє водозабірні, розподільчі, водовідвідні та очисніперевантаження і прискорює її зношення. Зношена потужності з системою стимулювальногоінфраструктура призводить до збільшення тарифного регулювання і чіткою вимогою до якостівартості послуг (часті ремонти, втрати в мережах), продукту і послуги.зниження їх якості (у транспорті – затримки у русі і Модернізація теплоенергетичного господарствабезпека, в інженерній інфраструктурі – втрата Передача в ДПП2 (приклад: концесія) генеруючих іфізичних властивостей продукту), зростання розподільчих потужностей з системоюкапітальних витрат на модернізацію (відновлення стимулюючого тарифного регулювання і чіткимипісля аварій). вимогами до якості продукту та послуги, стануРис. 2 інфраструктури.Зношеність інженерної і транспортної інфраструктури Модернізація житлового і ліфтового господарства Залучення приватних інвесторів – власників – за допомогою механізму спільного володіння100% 25% 20% 16% 41% 30% 36% 52% 70% 75% 47% 74% приміщеннями спільного користування за 85%50% 99% регулятивного і технічного сприяння з боку держави та міста: гармонізація конфліктних моментів у 0% законодавстві, інформаційна кампанія, ресурсні центри. Ліфти в житлових будинках Модернізація транспортної інфраструктури Каналізаційні мережі Водопровідні мережі Будівництво і подальше управління крупними Водозабірні станції Трансформаторні Міський колектор об‘єктами (лініі і станції метро, дороги, тунелі) Житлові будинки Дорожні знаки через механізм ДПП2, залучення винятково Кабельні ЛЕП Тепломережі Теплопункти приватного інвестора для інших крупних проектів підстанції Зупинки (будівництво паркінгів). ДорогиКлючові кроки Крок 2012 2015 2018 2021 2025 1. Модернізація теплоенергетичного господарства 2. Модернізація водоканалізаційного господарства 3. Модернізація житлового фонду 4. Модернізація транспортної інфраструктури 1. Оцінні дані необхідних обсягів вкладень – на основі ТЕО та подібних проектів 2. ДПП – державно-приватне партнерство 3. Не включаються до загальної суми 7
 9. 9. Головні інфраструктурні проекти міста Ресурси, Назва проекту ЄВРО, млн1 1 Реконструкція теплових мереж 1,500 Ремонт теплових мереж, внутрішньо будинкової інженерної інфраструктури. Мета: Зменшення економічних витрат на виробництво і передачу Модернізація водоканалізаційного господарства 810 2 Ремонт водозабірних потужностей, постачальних і відвідних мереж, очисних споруд. Мета: Приведення якості питної води до відповідності до норм СанПіН, екологічна утилізація каналізаційних стоків, зменшення економічних витрат на виробництво і передачу 3 Реконструкція електричних мереж 220 Ремонт електричних розподільчих мереж і трансформаторного обладнання Мета: Зменшення економічних витрат на передачу 4 Модернізація житлового фонду і заміна ліфтів 224 Ремонт нежитлових приміщень і заміна зношених ліфтів Мета: Поліпшення якості життя, підвищення безпеки мешканців, енергоефективність 5 Продовження наявної і будівництво нової гілки метрополітену 944 Продовження Куренівсько-Червоноармійської лінії до Одеської площі и НКЕУ2 . Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену Мета: Підвищення охоплення і надійності метрополітену 6 Замикання міської окружної дороги 173 Замикання ділянки міської окружної дороги на ділянці вул.Рокосовського до вул. Богатирської, будівництво дороги від моста ім. Є.О. Патона до Московського мостового переходу з транспортною розв’язкою на перетині з Подільським мостовим переходом. Мета: Підвищення середньо-технічної швидкості руху містом. 34 7 Будівництво паркінгів Будівництво автомобільних паркінгів у центрі міста і біля кінцевих станцій метрополітену (перехоплювальні паркінги). Мета: Підвищення середньо-технічної швидкості руху містом.СанПіН – Санітарні правила і норми1. Оцінково 2. НКЕУ – Національний комплекс «Експоцентр України" (ВДНГ) 8
 10. 10. "Зроблено в Києві"Ініціатива 2: Стимулювання конкурентних кластерів Зв’язок з цілями міста Приклади кластерів: у Цюріху - банки, у Дубліні – ІТ- інженерія, у Чикаго – трейдинг сільськогосподарською продукцією. Місто має Інновації Унікальність Якість життя реальні важелі утворення таких кластерів шляхом їх визначення і створення умов для залучення інвестицій. Економика Основні напрямки реалізації ініціативи Управління Неможливо визначити кластер самостійно шляхом аналізу. Можна визначити потенційні напрямки, що мають найбільший потенціал для Гармонійність розвитку міста (першою чергою, на основі внеску у зайнятість і ВРП). Чому це важливо? Жодне місто не може похвалитися тим, що є Останнє слово за інвестором, який несе ризик і лідером у багатьох галузях економіки. Лідером знає, де дійсно місто має перевагу і, отже, є можна бути лише в окремих галузях, у яких місто привабливим для інвестування. В якості першого є конкурентоспроможним. кроку, на основі аналізу 1) сильних сторін міста, 2) тренда глобальних галузей, що швидко Передовий досвід економічного розвитку міст – зростають, 3) бізнес-логіки можливих пріоритетів, створення кластерів – центрів компетенції в були визначені 8 потенційних претендентів на галузях, яким надається пріоритет. Ці галузі кластери. Наступним кроком має стати дадуть суттєвий ефект – внесок до ВРП, проведенння поглибленого аналізу і переговорів зайнятість, інноваційність міста в міжнародному для визначення переліку з 2-3 кластерів, розвиток масштабі, забезпечать міжнародний бренд міста яких місто підтримає, створивши умови, а «зроблено в Києві". інвестори забезпечать розвиток.Табл. 2 Потенційні конкурентні кластери Києва для подальшого опрацювання Ефект на Можливі варіанти кластерів зайнятість Ефект на ВРП Створення вільної зони медичної галузі ~40 тис. 5-10% 1 • Центр охорони здоров’я та медичних послуг ~30 тис. ~10% • Фармацевтичний кластер (включно з біотехнологією) 2 ЦентрРадіолокація, засоби зв’язку, високоточна зброя • точного машинобудування >50 тис. ~15% 5-10 тис. ~1% 3 Центр підготовки спеціалістів цивільної авіації 4 Науково-дослідний центр (фокус на сільське господарство) 5-10 тис. ~1% • Освіта і науково-дослідницька робота ~20 тис. ~3% 5 Центр комерційного трейдинга СНД і ЦСЄ (сировинні сільськогосподарські товари ) >50 тис. 10-15% 6 Регіональний і міжнародний IT аутсорсинг 40-50 тис. ~5% 7 Центр авіаційної логістики України, СНД, ЦСЄ 40-50 тис. 4-6% 8 Регіональний і міжнародний центр культури і туризму/розвиток спорту після Євро 2012 Ключові кроки Крок 2011 2012 2013 1. Обрати 3-5 пріоритетні кластери на основі детального аналізу конкурентних переваг 2. Звузити перелік до 2-3 після переговорів з потенційними інвесторами 3. Створити форми розвитку кластера (наприклад, технопарк, вільна зона, режим інвестування) 4. Підписати інвестиційнні угоди 9
 11. 11. "Електронний уряд"Ініціатива 3: Впровадження сучасних технологій міського управлінняЗв’язок з цілями міста Основні напрямки реалізації ініціативи Інновації Унікальність Якість життя Створення єдиного міського порталу Ключовий компонент впровадження ЕУ - створення єдиного міського порталу, на якому Економіка можна буде дізнатися всю необхідну інформацію, поставити запитання будь-якому чиновнику, Управління подати заяву на оформлення документів, зміну адреси, оплатити штрафи і багато іншого. Гармонійність Мінімізація необхідності особистої присутності громадянина для здійснення низки транзакційЧому це важливо? вимагає впровадження системи електронного«Електронний уряд" (ЕУ) базуеться на трьох підпису і «електронного посвідчення особи».основних елементах: Впровадження електронного документообігу • Автоматизація взаємодії з населенням і бізнесом через інтернет-портал Для прискорення обробки запитів і заяв громадян і • Впровадження електронних систем бізнесу необхідна автоматизація документообігу управління всередині і між органами влади. Це дозволить • Впровадження електронного документообігу. відійти від практики послідовного розгляду і схвалення документів і контролювати проходження документа на кожному етапі.ЕУ є логічним продовженням впровадженняпринципа "одного вікна", але дозволяє Впровадження електронних систем управліннямінімізувати необхідність особистої присутності Створення єдиних електронних баз даних ігромадянина, а також об’єднати в одному місці реєстрів інвестиційних проектів, призначеної длянабагато більше послуг. здачі в оренду муніципальної нерухомості,Взаємодія з населенням в рамках ЕУ - це: координація роботи екстрених служб – це лише • Надання офіційної інформації, документів, мала частина можливих сфер підвищення шаблонів тощо ефективності управління містом. • Можливість двостороньої комунікації • Можливість здійснення юридичних і фінансових транзакцій Рис. 3 • Можливість проведення електронного Розвиток системи взаємодії з громадянами голосування населенняСтворення ЕУ вимагає розвитку доступунаселення до Інтернету і навчання користувачівроботі на комп’ютері.Створення ЕУ дасть низку переваг: • Підвищення прозорості роботи влади • Спрощення і прискорення процедур взаємодії з населенням і бізнесом • Краща керованість системи міської влади • Скорочення видатків на утримання адміністративного апаратуКлючові кроки Крок 2012 2015 2018 2021 2025 1. Впровадження електронного документообігу 2. Створення єдиного міського портала 3. Впровадження електронних систем управління 10
 12. 12. "Культурна долина"Ініціатива 4: Створення унікальної культурної атмосфериЗв’язок з цілями міста Необхідні також розвиток сучасного мистецтва, проведення різноманітних культурних заходів і Інновації Унікальність Якість життя подій: • Національні фестивалі і свята • Театралізовані фестивалі і шоу Економіка • Фестивалі кіно і театрального мистецтва • Музичні фестивалі різноманітних напрямків Управління • Виставки квітів, кулінарні фестивалі Гармонійність • Покази моди, аукціони Створення інфраструктуриЧому це важливо? Для розвитку інфраструктури необхідно залученняВ середині ХХ сторіччя Київ мав статус культурної інвестицій через схеми державно-приватногостолиці, який нині втрачено. Кількість відвідувачів партнерства до:музеїв і особливо театрів неухильно падає (див. • Ремонту наявних об’єктів, їх оновлення дляРис.17). В той же час, опитування громадської відповідності вимогам нового часу (наприклад,думки показують явне прагнення киян повернути реконструкція Кіностудії ім. Довженка іцей статус. створення на її основі кластеру розвитку кіномистецтва)Розвиток культури – один з найважливіших • Створення великого багатофункціональногоелементів підвищення комфорту життя мешканців концертно-театрального комплексу на більш,міста. Значущі культурні події приваблюють як ніж 1000 місцькиян, так і туристів, а це – внесок в економікуміста. Оновлення культурної пропозиції:Аналогічно "Силіконовій долині" – світовому Для розвитку і створення нового, якісногоцентру розвитку інформаційних технологій – у культурного продукту необхідно:Києві буде створена "Культурна долина" – центр • Створення "зони вільного мистецтва" длярозвитку творчості та мистецтва світового рівня, розвитку творчих талантів і залучення кращихде місцеві та іноземні таланти зможуть повною колективів з України і з-поза кордону, а такожмірою реалізувати свій творчий потенціал. провідних спеціалістів • Формування репертуару з урахуванням цільових аудиторій, наприклад, за рахунокРис. 4 створення консультативної ради з культури,Відвідуваність музеїв і театрів Києва Тыс. чел./год що об’єднає провідних експертів і діячів 1000 культури, представників влади Музеїї Театри 0 Просування культурної пропозиції 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Для популяризацїї створеного культурного продукту необхідно: • Створення єдиного культурного інформаційного порталу (інформація про події, об’єкти, потреби розвитку)Основні напрямки реалізації ініціативи • Активне використання соціальних мереж,Організація великих культурних подій розсилок тощо для інформування про новіКиїв має велику культурно-історичну спадщину, подіїоднак її самої не достатньо. • Включення культурних заходів до туристичних програм і маршрутівКлючові кроки Крок 2012 2015 2018 2021 2025 1. Створення інфраструктури для культурних заходів 2. Створення єдиного культурного порталу міста 3. Створення консультативної ради з культури 11
 13. 13. "Дніпровська перлина"Ініціатива 5: Збереження і благоустрій прибережних територій ДніпраЗв’язок з цілями міста Рис. 5 Незначна частина набережної правого берега розвинена Інновації Унікальність Якість життя Економіка Управління ГармонійністьЧому це важливо? Розвинена частина Нерозвинена частинаПрибережна територія Дніпра - унікальна Основні напрямки реалізації ініціативирекреаційна зона і символ міста. Тим не менш, її Значна частина прибережних територій напотенціал не реалізовано повною мірою – Правому березі на півночі (між Куренівкою ітериторія фактично не є повноцінним Рибальським островом) і на півдні (Теличка) містарекреаційним активом. зайнята промисловими зонами. Певна їх частинаДо київської прибережної зони Дніпра слід закинута, в той час як для рекреаційних цілейвідносити три пояси (дніпрові схили, крайки використовується невелика смуга набережної, якнабережних, територію островів і прилеглу показано на Рис. 5. Території островів також нерівнинну територію лівого берега. Кожна з цих розвинені: їх прибережні зони часто закинуті (хочатериторій потребує спеціального підходу до пляжі, що діють, переповнені в літній сезон) ірозвитку. заповнені малими торговими об’єктами, якіРозвиток прибережних зон Дніпра забезпечить такі періодично виникають.вигоди для міста: Розробка концепції • Використання унікального пейзажу і Прозорість та узгодження із громадськістю ландшафту для формування рекреаційної концепції розвитку є критичними, адже існує зони широке меню можливих рішень (від спокійної • Створення нових робочих місць і додаткові пішохідної зони до жвавих парків розваг, готелів, надходження до бюджету міста у випадку спортивних споруд і центрів для конференцій), які залучення інвестицій і використання повинні влаштовувати більшість киян. територій у рекреаційних, розважальних і туристичних цілях Забезпечення реалізаціїОблагороджені прибережні території принесуть Привабливість прибережних територій створюєкиянам: спокусу для відхилення від заданої концепції під • Поліпшену якість життя завдяки підтримці час реалізації. Жорстка система правил, екологічного середовища міста неупереджений вибір інвестора і контроль з боку • Згладжування негативного сприйняття міста є вкрай важливими. урбаністичного вигляду, створеного масовою забудовоюКлючові кроки Крок 2012 2015 2018 2021 2025 1. Розробка концепції розвитку та узгодження із громадськістю 2. Розробка проектів окремих зон прибережних територій 3. Вибір інвесторів 4. Реалізація проекту, контроль, експертиза результатів 12
 14. 14. "Здоровий киянин"Ініціатива 6: Просування здорового способу життяЗв’язок з цілями міста Популяризація здорового способу життя - основний засіб профілактики захворювань. Проведення Інновації Унікальність Якість життя заходів з формування здорового способу життя в розвинених країнах Європи призвело до зниження смертності від серцево-судинних захворювань і збільшення тривалості життя на 10-15 років. Економіка Збільшення можливостей для спорту та активного відпочинку також суттєво впливає на сприйняття Управління комфортності міста. Гармонійність Основні напрямки реалізації ініціативи Формування міської політики в цій галузі – предмет кропіткої роботи, результат якої виявиться через 5-10Чому це важливо? років, однак цей ефект може бути неоціненноКиїв нині зустрічає серйозні виклики погіршення високим. Приклади заходів:"здоров’я нації": Значне збільнення кількості майданчиків для • Зростання споживання тютюну та алкоголю спорту. Навіть наявність простих, маловитратних (частка у витратах громадян та ж, що й на майданчиків – значущий чинник розвитку спортивної медицину) активності, залучення молоді. • Серйозне недоінвестування у спортивну інфраструктуру Створення умов для фінансування, • Збільшення малорухомих видів діяльності у співфінансування спортивних споруд. навчанні і праці Стандартизація типів інвестпроектів, що дозволить • Зростання популярності "спорту на канапі і мати недорогі об’єкти. Співфінансування з за комп’ютером" мешканцями соціально значущих об’єктів.Рис. 6 Кількість спортивних споруд Просування соціальної відповідальності бізнесуна тис. люд. щодо спорудження майданчиків. 4 3,6 Велодоріжки як частина транспортної системи. 2,3 Поступова інтеграція веломаршрутів у транспортну 2 1,5 схему і в місця відпочинку. 0 Пропаганда здорового способу життя. Виділення ефірного часу і друкованого простору для Київ Україна Україна (середнє) (максимум) реклами привабливості здорового способу життя. Виступи представників влади, бізнесу, культури. Використання Євро-2012 з метою популяризаціїЗагальновизнаний світовий досвід – здоров’я спорту.формується не тільки лікуванням, але в першучергу профілактикою. Цей принцип – один з Створення сучасного спортивного комплексу.найважливіших елементів стратегії в частині Підготовка інвестпроекту з будівництва крупногоохорони здоров’я. Основа профілактики – багатофункціонального спортивного комплексу дляздоровий спосіб життя. проведення змагань світового рівня та популяризації Києва як європейського спортивного центру.Ключові кроки Крок 2012 2015 2018 2021 2025 1. Закріплення відповідалності за програму 2. Проведення масової кампанії з пропаганди та популяризації здорового способу життя 3. Створення стимулів для інвесторів з будівництва об’єктів спортивної інфраструктури 4. Розвиток дитячого спорту 13
 • OlgaNosenko

  Jun. 24, 2011

Views

Total views

4,274

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

46

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×