Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

FitSM by Cloudica

Download to read offline

Lekki i łatwy do wdrożenia standard do kompleksowego zarządzania usługami IT w Organizacji. Zwinniejszy i bardziej praktyczny niż ITIL i COBIT, może być pierwszym krokiem w kierunku certyfikacji ISO 20000.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

FitSM by Cloudica

 1. 1. Zarządzanie usługami IT według standardu FitSM Jesień 2017
 2. 2. Szanowni Państwo, W niniejszej prezentacji przedstawiam nowość na Polskim rynku - podstawowe szkolenie ze standardu FitSM. Czym jest FitSM? W skrócie - jest to nowoczesny i praktyczny zestaw reguł i wymagań do zarządzania usługami IT w Organizacji. Przygotowany został do wykorzystania w różnych typach organizacji, ze szczególnym naciskiem na pracę w środowisku sfederalizowanym, o rozproszonej odpowiedzialności. Cloudica jako jedyna firma w Polsce przeprowadza szkolenia FitSM zakończone certyfikatem TUV. W ofercie dodatkowo posiadamy usługi dodane jak np. ocenę dojrzałości Organizacji IT w kontekście zarządzania usługami (oczywiście w oparciu o standard FitSM) oraz usługi wdrożenia tego standardu. Zapewniamy realizację usługi poprzez doświadczonych i certyfikowanych ekspertów. Zachęcam do współpracy! Adam Kotecki Founder & CEO
 3. 3. CLOUDICA USŁUGI WSPARCIA IT ● Działamy jako helpdesk dla użytkowników i będąc na miejscu jak i zdalnie ● Administrujemy infrastrukturą Klienta - sieciami, serwerami i wszystkim innym ● Zapewniamy sprawne działanie usług IT np. obsługę awarii, zabezpieczenie danych, zakupy sprzętu i licencji IT ● Realizujemy audyt technologii IT u Klienta pod względem bezpieczeństwa, szybkości, architektury, standardów. ● Wdrażamy programy naprawcze ● Zabezpieczamy kluczowe dane i systemy biznesowe przed utratą ● Migrujemy do najnowszych technologii (np. do chmury) USŁUGI INFRASTRUKTURALNE ● Prowadzimy warsztaty i szkolenia z wielu technologii informatycznych ● Optymalizujemy Organizacje IT u Klienta pod kątem kosztów, wydajności, jakości ● Jesteśmy zaufanymi doradcami, niezależnymi od dostawców i producentów USŁUGI KONSULTINGOWE ● Wdrażamy i utrzymujemy rozwiązania ERP ● Świadczymy usługi rozwoju dedykowanego oprogramowania USŁUGI PROJEKTOWE
 4. 4. Oczekiwania Klientów Chcemy prostego i praktycznego systemu do zarządzania usługami IT i środowiskiem informatycznym Chcę działać optymalnie, nie tracić czasu na nieefektywne aktywności Potrzebuję czegoś mniejszego i konkretniejszego niż ITIL, nie chcę zestawu najlepszych praktyk - chcę odpowiedzi Chcę wiedzieć jak zapewnić satysfakcję Klienta wewnętrznego, jak zapewnić sobie dobry kontakt ze sponsorami? Chcę mieć wszystko poukładane, tak aby każdy z pracowników wiedział za co odpowiada i jaki jest jego zakres obowiązków Jesteśmy za duzi aby pracować bez żadnych procesów, ale jednocześnie boję się biurokracji. Nie chcę aby firma zamieniła się w korporację
 5. 5. Czym jest FitSM Przejrzysty, pragmatyczny, lekki i dostępny dla wszystkich standard Standard w pełni dostosowany do użycia w Organizacjach o różnej wielkości i typie Zapewnia bezpieczny minimalny poziom jakości wspierający zarządzanie usługami Jest kompatybilny z takimi uznanymi markami jak ITIL, COBIT, ISO/IEC 20000-1
 6. 6. Korzyści dla Klienta Pracownicy dzięki jasnym instrukcjom i zautomatyzowanym procesom realizują swoje zadania dokładniej i z wyższą jakością. Rozumieją wagę swoich zadań i ich wpływ na całe środowisko. Współgranie wszystkich procesów a w szczególności zarządzania bezpieczeństwem, incydentami konfiguracją pozwala na zagwarantowanie biznesowi odpowiednich parametrów działania usług. Proces raportowania zapewnia możliwość zweryfikowania osiągnięcia celów. Użytkownicy dostają narzędzia umożliwiające efektywny kontakt z IT, parametry świadczonych usług w postaci SLA oraz system raportowania. Zdecydowanie lepiej pracuje się wiedząc w jakim statusie jest zgłoszony problem i jaki jest maksymalny czas realizacji Możliwość łatwiejszego wyznaczania celów i możliwość ich weryfikacji, bezpośrednio przekłada się na jakość współpracy IT <> Biznes i wzajemne zrozumienie. Dyskusje będą odbywały się na argumenty, a to tak naprawdę podstawa do owocnej współpracy. Koszty w IT są ciągle zbyt wysokie, szczególnie w oczach CFO. FitSM daje narzędzia do weryfikacji ponoszonych kosztów, pozwala znaleźć argumenty za wydatkami lub je zoptymalizować. Ważne, że za pomocą miar i argumentów a nie decyzji arbitralnych. "Jeśli czegoś nie mierzysz, to tym nie zarządzasz" - to hasło ma w sobie bardzo dużo prawdy. Raportowanie w FitSM odbywa się na różnym poziomie: użytkownika, konsultanta, właściciela procesu lub usług. Każdy ma swoje wymagania i potrzeby. Zwiększenie jakości świadczonych usług Bezpieczniejsze środowisko IT Wzrost satysfakcji użytkowników Współpraca oparta na jasnych zasadach Kontrola nad kosztami IT Efektywne raportowanie
 7. 7. Struktura Standardu Rodzina FitSM składa się z zestawu dokumentów FitSM-0: Przegląd i słownik FitSM-1: Wymagania FitSM-2: Cele i aktywności FitSM-3: Role i odpowiedzialności FitSM-4: Wybrane szablony i przykłady FitSM-5: Wybrane instrukcje wykonania FitSM-6: Model oceny dojrzałości
 8. 8. Logika FitSM Co potrzebujemy osiągnąć? FitSM-0: Przegląd i słownik FitSM-1: Wymagania Jak możemy to zaplanować? FitSM-2: Cele i aktywności FitSM-3: Role i odpowiedzialność Jak możemy to wdrożyć w praktyce? FitSM-4: Wybrane szablony i przykłady FitSM-5: Wybrane instrukcje wykonania Czy nam się udało? FitSM-6: Model oceny dojrzałości
 9. 9. FitSM vs inne standardy i metodologie
 10. 10. FitSM vs inne standardy i metodologie FitSM • Rodzina standardów lekkiego zarządzania usługami IT • Założenie przy tworzeniu: Utrzymać prostotę! • Zapewnia słownik pojęć, wymagania, czynności, role i model oceny dojrzałości • Kilka części / kluczowych dokumentów, dodatkowo przykłady i wzorce • Stworzone jako część inicjatywy sponsorowanej przez Komisję Europejską IT Infrastructure Library (ITIL) • Kilka książek z “dobrymi prktykami” w zarządzaniu usługami IT • Hasło przewodnie: "podstawa do zarządzania usługami IT" • Opis podstawowych założeń, koncepcje i procesy ITSM • Popularny i szeroko rozpowszechniony zestaw praktyk • 5 kluczowych książek (każda na jedną fazę cyklu życia usługi) Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) • Metodyka IT Governance • Konkretne cele kontroli, metryki, modele dojrzałości • Stworzone przez organizację ISACA • Może być mieszane z ITIL, ISO/IEC 20000 and FitSM
 11. 11. ISO 9000 • Międzynarodowy standard zarządzania jakością • Zasady zarządzania jakością • Minimalne wymagania dla systemów zarządzania jakością • Do wdrożenia do wszystkich typów organizacji • Audytowalny i podlegający certyfikacji • Zawiera zestaw dokumentów ISO/IEC 20000 • Międzynarodowy standard do zarządzania i dostarczania usług IT • Definiuje minimalne wymagania związane z ITSM • Stworzony przez wspólny komitet organizacji ISO i IEC • Bazuje na ITIL i BS 15000 • Audytowalny i podlegający certyfikacji ISO/IEC 27000 • Międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji • Minimalne wymagania dla systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji • Zawiera ponad 100 kontroli bezpieczeństwa • Do wdrożenia do wszystkich typów organizacji • Bazuje na BS 7799 • Audytowalny i podlegający certyfikacji • Zawiera zestaw dokumentów FitSM vs inne standardy i metodologie
 12. 12. Procesy w FitSM 1. Zarządzanie portfolio usług (Service portfolio management - SPM) 2. Zarządzanie poziomem usług (Service level management - SLM) 3. Zarządzanie raportowaniem usług (Service reporting management - SRM) 4. Zarządzanie dostępnością i ciągłością działania (Service availability & continuity management - SACM) 5. Zarządzanie pojemnością (Capacity management - CAPM) 6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji (Information security management - ISM) 7. Zarządzanie relacjami z klientami (Customer relationship management - CRM) 8. Zarządzanie relacjami z dostawcami (Supplier relationship management - SUPPM) 9. Zarządzanie incydentami i żądaniami zmian (Incident & service request management - ISRM) 10. Zarządzanie problemami (Problem management - PM) 11. Zarządzanie konfiguracją (Configuration management - CONFM) 12. Zarządzanie zmianą (Change management - CHM) 13. Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami (Release & deployment management - RDM) 14. Zarządzanie ciągłym doskonaleniem usług (Continual service improvement management - CSI)
 13. 13. Główne obszary FitSM
 14. 14. Odpowiedzialności w FitSM
 15. 15. Usługi w zakresie FitSM
 16. 16. Usługi FitSM SZKOLENIE Szkolenie pozwala na zbudowanie wspólnego kęzyka i poznanie podstaw Standardu OCENA DOJRZAŁOŚCI Ocena dojrzałości procesowej Organizacji. Punkt wyjścia do zaplanowania wymaganych zmian. WDROŻENIE FITSM Wsparcie Organizacji we wdrożeniu Standardu, zakończone kolejną oceną dojrzałości
 17. 17. Szkolenia i certyfikacja Schemat certyfikacji składa się z trzech poziomów. ● Podstawowego ● Zaawansowanego ● Eksperckiego Szkolenia są prowadzone przez certyfikowanych trenerów (przez TÜV SÜD, globalnego lidera w standaryzacji i certyfikacji)
 18. 18. Ocena dojrzałości Organizacji FitSM-6 jest narzędziem służącym do oceny dojrzałości Organizacji w zakresie zarządzania usługami IT. Samo narzędzie jest dostępne za darmo na stronie FitSM. Jeżeli w trakcie assessmentu chcesz wesprzeć się wiedzą praktyków, skorzystaj z naszych usług konsultacyjnych.
 19. 19. Ocena dojrzałości Organizacji W wyniku przeprowadzenia oceny Klient otrzymuje jasną i użyteczną informację o procesach IT i ich aktualnym poziomie dojrzałości. Nie zawsze poziom najwyższy (Managed) jest wymagany. Ważne, ale poziom docelowy był zaplanowany a nie przypadkowy
 20. 20. Wdrożenie Standardu FitSM Cloudica pomaga Organizacjom w szybkim i praktycznym wdrożeniu Standardu. Samo wdrożenie przebiega zgodnie z ustandaryzowanym procesem. Wykorzystywane jest tzw. koło Deminga, czyli “Plan - Do - Check - Act”
 21. 21. Wdrożenie Standardu FitSM ● Monitorowanie wskaźników KPI procesów ● Wykonanie wewnętrznych audytów celem weryfikacji zgodności (Compliance) PLAN ● Zdefiniowanie zakresu Systemu ITSM. ● Zdefiniowanie harmonogramu implementacji poszczególnych procesów (Plan wdrożenia) DO ● Wdrożenia procesów ● Zapewnienie szkoleń zaangażowanym w poszczególne procesy ludziom ACT ● Identyfikacja okazji do poprawy procesów ● Spriorytetyzowanie zadań i rozpoczęcie modernizacji CHECK
 22. 22. Ciekawe? Skontaktuj się z nami! Adam Kotecki Founder & CEO mail: adam.kotecki@cloudica.io mobile: (+48) 793 002 436
 • PrzemysawDudek3

  Nov. 30, 2017

Lekki i łatwy do wdrożenia standard do kompleksowego zarządzania usługami IT w Organizacji. Zwinniejszy i bardziej praktyczny niż ITIL i COBIT, może być pierwszym krokiem w kierunku certyfikacji ISO 20000.

Views

Total views

855

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

19

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×